Вплив бізнес-інновацій на розвиток людського потенціалу: емпіричний аналіз міжнародного досвіду

Автори:
Мухаммад Саджад1, Орангзаб1, Мухаммед Ірфан Шані1
1. Університет в Ісламабаді (Пакистан)
Сторінки:
11 - 21
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Sajjad, M., Orangzab, Chani, M. I. (2020). Business Innovations for Unfolding Stratums of Human Development Indicators: a Worldwide Empirical Analysis. Marketing and Management of Innovations, 3, 11-21. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-01


Анотація

У статті узагальнено аргументи та контраргументи у рамках наукової дискусії щодо впливу бізнес-інновацій на розвиток людського потенціалу. Головною метою дослідження є оцінювання впливу ефективності бізнес-інновацій на розвиток людського потенціалу в країні. Емпіричний аналіз засновано на панельних даних, сформованих для вибірки зі 129 країн за 2016-2018 роки. Для визначення показників розвитку людського потенціалу використано індекс людського розвитку (ІЛР), що розраховується екпсертами Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Аналіз рівня ефективності бізнес-інновацій здійснено з використаннямглобального індексу підприємництва та розвитку. Авторами зазначено, що застосування даних індексів дозволило здійснити інтегральне оцінювання людського потенціалу. До складу зведеного глобального індексу підприємництва та розвитку включено три субіндекси: поведінковий (свідомість, навички запуску стартапів, рівень ризикованості, нетворкінг, культурна підтримка), здібностний (умови для запуску стартапу, наявні технології виробництва, людські ресурси тарівень конкуренції) та рівень прагнення (наявні промислові інновації, інноваційні методи виробництва, рівень інтернаціоналізації, обсяги ризикованогокапіталу). До зведеного індексу людського розвитку включено показники: рівень освіти, рівень добробуту населення та доступ до здорового способу життя. У статті на основі аналізу та узагальнення наукових робіт із досліджуваної тематики сформовано гіпотезу щодо позитивного впливу бізнес-інновацій на розвиток людського потенціалу. Практична реалізація перевірки сформованої гіпотези здійснено з використанням програмного забезпечення EViews. Визначення динаміки даних, а також перевірку на нормальний розподіл здійснено за допомогою діаграми розсіювання. Дисперсію та лінійне відхилення даних перевірено з використанням стандартизованих залишків. Емпіричні результати дослідження підтверджують наявність статистично значущої позитивної кореляції між ефективністю впровадження бізнес-інноваційта розвитком людського потенціалу. Авторами доведено, що зростання активності підприємницької діяльності та поширення бізнес-інновацій призводить до підвищення рівня індексу людського розвитку. У статті розроблено стратегію просування бізнес-інновацій з метою формування сучасних навичок, підвищення професійної кваліфікації та якості життя населення.


Ключові слова
підприємництво, підприємницька діяльність, показники розвитку людського потенціалу, індекс глобального розвитку підприємництва, індекс людського розвитку, людський потенціал, професійні навички, людські ресурси.


Посилання
 1. Acemoglu, D. (2012). Introduction to economic growth. Journal of economic theory, 147(2), 545-550. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Acs, Z. J., & Sanders, M. (2012). Patents, knowledge spillovers, and entrepreneurship. Small business economics, 39(4), 801-817. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Acs, Z., Szerb, L., & Autio, E. (2017). The global entrepreneurship index Global Entrepreneurship and Development Index 2016 (pp. 19-38): Springer. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Allen, S. D., Link, A. N., & Rosenbaum, D. T. (2007). Entrepreneurship and human capital: Evidence of patenting activity from the academic sector. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6), 937-951. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics, 68(1), 29-51. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Awogbenle, A. C., & Iwuamadi, K. C. (2010). Youth unemployment: Entrepreneurship development programme as an intervention mechanism. African Journal of Business Management, 4(6), 831-835. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Bakar, R., Islam, M. A., & Lee, J. (2015). Entrepreneurship Education: Experiences in Selected Countries. International Education Studies, 8(1), 88-99. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Balachandra, L. (2019). The improvisational entrepreneur: Improvisation training in entrepreneurship education. Journal of Small Business Management, 57, 60-77. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Benhabib, J., & Spiegel, M. M. (1994). The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary economics, 34(2), 143-173. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Baumol, W. J. (1996). Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive. Journal of Business Venturing, 11(1), 3-22. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Bond, S. R., Hoeffler, A., & Temple, J. R. W. (2001). GMM estimation of empirical growth models. [Google Scholar]
 13. Chung, D., Lee, G., & Shin, J. (2019). The Influences of Intellectual Property-based Entrepreneurship on major Entrepreneurial Performance. Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship, 14(3), 1-11. [Google Scholar]
 14. Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2014). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences: Psychology Press. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of business venturing, 18(3), 301-331. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Eckhardt, J. T., & Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of management, 29(3), 333-349. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Erikson, T. (2002). Entrepreneurial capital: the emerging venture’s most important asset and competitive advantage. Journal of Business Venturing, 17(3), 275-290. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Faggian, A., Partridge, M., & Malecki, E. J. (2017). Creating an environment for economic growth: creativity, entrepreneurship or human capital? International Journal of Urban and Regional Research, 41(6), 997-1009. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Ghislandi, S., Sanderson, W. C., & Scherbov, S. (2019). A simple measure of human development: The Human Life Indicator. Population and development review, 45(1), 219. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Gimeno, J., Folta, T. B., Cooper, A. C., & Woo, C. Y. (1997). Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms. Administrative science quarterly, 750-783. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. California management review, 33(3), 114-135. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Haberman, S. J. (1973). The analysis of residuals in cross-classified tables. Biometrics, 205-220. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Haber, S., & Reichel, A. (2007). The cumulative nature of the entrepreneurial process: The contribution of human capital, planning and environment resources to small venture performance. Journal of Business Venturing, 22(1), 119-145. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1029-1054. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Hayton, J. C., & Kelley, D. J. (2006). A competency‐based framework for promoting corporate entrepreneurship. Human resource management: Published in cooperation with the school of business administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 45(3), 407-427. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Hessels, J., & Naude, W. (2019). The intersection of the fields of entrepreneurship and development economics: A review towards a new view. Journal of Economic Surveys, 33(2), 389-403. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005a). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. Education+ Training, 47(2), 98-111. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005b). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part II. Education+ training, 47(3), 158-169. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Iyigun, M. F., & Owen, A. L. (1998). Risk, entrepreneurship, and human-capital accumulation. The American Economic Review, 88(2), 454-457. [Google Scholar]
 30. Jahan, S. (2015). Human development report 2015: Work for human development. United Nations Development Programme. [Google Scholar]
 31. Jahan, S. (2017). Human development report 2016-human development for everyone. [Google Scholar]
 32. Jimenez, A., Palmero-Camara, C., Gonzalez-Santos, M. J., Gonzalez-Bernal, J., & Jimenez-Eguizabal, J. A. (2015). The impact of educational levels on formal and informal entrepreneurship. BRQ Business Research Quarterly, 18(3), 204-212. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Johannisson, B. (1991). University training for entrepreneurship: Swedish approaches. Entrepreneurship & Regional Development, 3(1), 67-82. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Lee, S. Y., Florida, R., & Acs, Z. (2004). Creativity and entrepreneurship: A regional analysis of new firm formation. Regional studies, 38(8), 879-891. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics, 22(1), 3-42. [Google Scholar]
 36. Madsen, H., Neergaard, H., & Ulhoi, J. P. (2003). Knowledge‐intensive entrepreneurship and human capital. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(4), 426-434. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of business venturing, 28(2), 211-224. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Morris, M. H., Webb, J. W., Fu, J., & Singhal, S. (2013). A competency‐based perspective on entrepreneurship education: conceptual and empirical insights. Journal of Small Business Management, 51(3), 352-369. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Mueller, P. (2006). Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university–industry relationships drive economic growth. Research policy, 35(10), 1499-1508. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Naude, W. (2011). Entrepreneurship is not a binding constraint on growth and development in the poorest countries. World Development, 39(1), 33-44. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Rawhouser, H., Cummings, M., & Newbert, S. L. (2019). Social impact measurement: Current approaches and future directions for social entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 43(1), 82-115. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Rocha, H. O. (2004). Entrepreneurship and development: The role of clusters. Small business economics, 23(5), 363-400. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Sammon, J. W. (1969). A nonlinear mapping for data structure analysis. IEEE Transactions on computers, 100(5), 401-409. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Stuetzer, M., Audretsch, D. B., Obschonka, M., Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Potter, J. (2018). Entrepreneurship culture, knowledge spillovers and the growth of regions. Regional Studies, 52(5), 608-618. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Thai, M. T. T., & Turkina, E. (2014). Macro-level determinants of formal entrepreneurship versus informal entrepreneurship. Journal of business venturing, 29(4), 490-510. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Tidd, J., & Bessant, J. R. (2018). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 48. Titko, J., & Bierne, J. (2019). Competence Development of Young Entrepreneurs Through Educational Innovations. Marketing and Management of Innovations(3), 255-264. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Toma, S. G., Grigore, A. M., & Marinescu, P. (2014). Economic development and entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, 8, 436-443. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Tyukhtenko, N., Makarenko, S., Oliinyk, N., Gluc, K., Portugal, E., & Rybachok, S. (2019). Innovative development of the regions: cooperation between enterprises and state institutions. Marketing and Management of Innovations(3), 354-365. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Ucbasaran, D., Westhead, P., & Wright, M. (2008). Opportunity identification and pursuit: does an entrepreneur’s human capital matter? Small business economics, 30(2), 153-173. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Unger, J. M., Rauch, A., Frese, M., & Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3), 341-358. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Venkataraman, S. (2019). The distinctive domain of entrepreneurship research Seminal Ideas for the Next Twenty-Five Years of Advances, 2019 Emerald Publishing Limited. [Google Scholar] [CrossRef]