Інновації в управлінні робочою силою: вплив четвертої промислової революції

Автори:
Яна Марі Сафранкова1, Мартін Шікерж1, Рената Скипалова1
1. Вища школа регіонального розвитку та Банківський інститут – АМБІС (Чеська республіка)
Сторінки:
85 - 94
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Safrankova, J. M., Sikyr, M., & Skypalova, R. (2020). Innovations in Workforce Management: Challenges in the Fourth Industrial Revolution. Marketing and Management of Innovations, 2, 85-94. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-06


Анотація

Під впливом четвертої промислової революції фундаментальні технологічні зміни у бізнес-моделях виникають нові вимоги до робочої сили та підходів в управлінні нею. При цьому автори відмічають, що для забезпечення організації якісними працівниками, роботодавці повинні застосовувати ефективні та дієві стратегії, принципи та практики з управління робочою силою, враховуючи вимоги та очікування потенційної робочої сили. Головною метою даної статті є висвітлення основних результатів проведеного дослідження щодо вимог та очікувань чеських працівників, спричинених четвертою промисловою революцією. У рамках роботи автори аналізують сучасні виклики в управлінні робочою силою для розвитку кар'єрних можливостей. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів опитування 168 респондентів з вересня по грудень 2019 року. При цьому респондентами дослідження являються чоловіки та жінки різної вікової та професійної груп. Для аналізу панельних даних проведено розрахунок відносних частот та оцінку залежності відповідей від роду та вікової категорії на основі факторних таблиць та критерію незалежності хі-квадрат. Отримані результати дослідження свідчать про те, що завдяки розвитку діджиталізації, автоматизації та роботизації, працівники є обізнаними в принципах четвертої промислової революцієї та не мають переживань з приводу можливого ризику втрати робочого місця. Однак, вони усвідомлюють, що четверта промислова революція висуває нові вимоги до рівня знань, вмінь та навичок, необхідних для працевлаштування. Таким чином, високі очікування щодо майбутнього робочого місця знижують ймовірність працевлаштування. При цьому роботодавці повинні бути ознайомлені із новими вимогами та очікуваннями потенційної робочої сили, щоб забезпечити перспективи кар’єрного розвитку.


Ключові слова
Чеська Республіка, очікування працівників, можливості працевлаштування, управління трудовими ресурсами, індустрія 4.0, робоче середовище


Посилання
 1. Adamek, P. (2018). A Research Agenda of Industry 4.0 from the Czech Perspective. In Digital Transformation in Smart Manufacturing. InTechOpen. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Barata, J., Cunha, P. R., & Coyle, S. (2019). Evolving manufacturing mobility in Industry 4.0: the case of process industries. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(1), 52-71. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Becker, T., & Stern, H. (2016). Future trends in human work area design for cyber-physical production systems. Procedia Cirp, 57, 404-409. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Botha, A. P. (2019). Innovating for market adoption in the fourth industrial revolution. South African Journal of Industrial Engineering, 30(3), 187-198. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Choi, C., Kim, C., & Kim, C. (2019). Towards sustainable environmental policy and management in the fourth industrial revolution: Evidence from big data analytics. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(3), 185-192. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. CZSO (2019). Average wages – Q3 2019. The Czech Statistical Office. Retrieved May 10, 2020, from https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2019
 7. Dean, M., & Spoehr, J. (2018). The fourth industrial revolution and the future of manufacturing work in Australia: challenges and opportunities. Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work, 28(3), 166-181. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Fedulova, I., Piatnytska, G., & Lukashova, L. (2018). Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution. Marketing and Management Innovations, 3, 216-228. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Gera, I., & Singh, S. (2019). A critique of economic literature on technology and fourth industrial revolution: employment and the nature of jobs. Indian Journal of Labour Economics, 62(4), 715-729. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Habanik, J., Grencikova, A., & Krajco, K. (2019). The impact of new technology on sustainable development. Engineering Economics, 30(1), 41-49. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Kadir, B. A., & Broberg, O. (2020). Human well-being and system performance in the transition to industry 4.0. International Journal of Industrial Ergonomics, 76. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Kostalova, J., & Bednaríkova, M. (2019). An analysis of the chemical industry labour market in the Czech Republic. Chemicke Listy, 113(11), 691-696. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/339473363_An_Analysis_of_the_Chemical_Industry_Labour_Market_in_the_Czech_Republic
 13. Lass, S., & Gronau, N. (2020). A factory operating system for extending existing factories to Industry 4.0. Computers in Industry. 115. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Marengo, L. (2019). Is this time different? A note on automation and labour in the fourth industrial revolution. Journal of Industrial and Business Economics, 46(3), 323-331. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Min, J., Kim, Y., Lee, S., Jang, T. W., Kim, I., & Song, J. (2019). The fourth industrial revolution and its impact on occupational health and safety, worker's compensation and labor conditions. Safety and Health at Work, 10(4), 400-408. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Muscio, A., & Ciffolilli, A. (2020). What drives the capacity to integrate Industry 4.0 technologies? Evidence from European R&D projects. Economics of Innovation and New Technology, 29(2), 169-183. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Muller, J. M., Kiel, D., & Voig, K. I. (2018). What drives the implementation of industry 4.0? The role of opportunities and challenges in the context of sustainability. Sustainability, 10(1), 247. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Nangoy, R., Mursitama, T., Setiadi, N., & Pradipto, Y. (2020). Creating sustainable performance in the fourth industrial revolution era: The effect of employee’s work well-being on job performance. Management Science Letters, 10(5), 1037-1042. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Pardi, T. (2019). Fourth industrial revolution concepts in the automotive sector: performativity, work and employment. Journal of Industrial and Business Economics, 46(3), 379-389. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Pacchini, A. P. T., Lucato, W. C., Facchini, F., & Mummolo, G. (2019). The degree of readiness for the implementation of Industry 4.0. Computers in Industry. 113. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Postelnicu, C., & Calea, S. (2019). The fourth industrial revolution. Global risks, local challenges for employment. Montenegrin Journal of Economics, 15(2), 195-206. [Google Scholar]
 22. Sanghav, D., Parik, S., & Raj, S. A. (2019). Industry 4.0: tools and implementation. Management and Production Engineering Review, 10(3), 3-13. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Sotnyk, I. M, Zavrazhnyi, K. Y., Kasianenko, V. O., Roubik, H., & Sidorov, O. (2020). Investment management of business digital innovations. Marketing and Management of Innovations, 1, 95-109. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Scepanovic, S. (2019). The fourth industrial revolution and education. In 2019 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2019 - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. [CrossRef]
 25. Safrankova, J.M., & Sikýr, M. (2017). Prospects of Human Capacity Development: Challenges of Current Human Resource Management Practice. Ostrava: KEY Publishing.