Інноваційна активність українських страхових компаній

Автори:
Алла Старостіна1, Руслана Пікус1, Володимир Кравченко1,
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Сторінки:
44 - 55
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Starostina, A., Pikus, R., & Kravchenko, V. (2020). Innovative Activities within Ukrainian Insurance Companies. Marketing and Management of Innovations, 2, 44-55. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-03


Анотація

Метою статті є визначення ролі інновацій в подоланні проблем, які виникають в діяльності страхових компаній. Фахівці страхових компаній, які працюють в умовах нестабільного ринкового середовища і високого рівня підприємницьких ризиків, потребують науково обґрунтованих рекомендацій відносно того які саме інновації здатні підвищити ефективність бізнес-процесів. Дослідження питання інноваційної діяльності страхових компаній в статті здійснено в наступній логічній послідовності: показано місце інновацій в розгортанні чотирьох промислових революціях та їх роль в сучасному страховому бізнесі (українському та закордонному) в зв’язку з його основними та допоміжними бізнес-процесами; описані проблеми які є типовими для вітчизняних страхових компаній взагалі та виокремлені фактори ризиків, які відрізняються за критерієм клієнтського ринку (В2В або В2С), досвіду діяльності та участі іноземного капіталу; запропоновані найбільш доцільні інноваційні рішення для усунення виявлених загроз в діяльності страхових компаній. В статті представлено результати вибіркового опитування 52 страхових компаній. В ході опитування перевірялися гіпотези, які стосувалися: найбільш загрозливих факторів бізнес-середовища страхових компаній; напрямків використання інновацій для розвитку бізнесу страхових компаній; відмінностей в оцінці загроз бізнес-середовища; відмінностей у можливостях і напрямках використання інновацій. Для обробки отриманих даних був використаний програмний пакет ІВМ SPSS. Для аналізу даних використовувались наступні прийоми: частотний розподіл змінних, крос-табуляція, непараметричне тестування змінних. Дослідження виявило, що від 51,5 до 77% страхових компаній, що працюють на українському ринку, стикаються з труднощами в роботі. Найбільш вагомими чинниками ризиків для страхових компаній є низька платоспроможність споживачів страхових послуг (1 місце), висока конкуренція (2 місце), недосконалість законодавства (3 місце). В ході дослідження виявлено, що до найбільш важливих проблем пов'язаним з внутрішнім середовищем компанії відносяться відсутність чіткого стратегічного плану розвитку бізнесу (1 місце), нестача кваліфікованого персоналу (2 місце) та проблеми зі взаємодією структурних підрозділів (3 місце). Дослідження емпірично обґрунтовує конкретні напрямки впровадження і характер інновацій, які потрібні для протидії певним видам загроз в їх діяльності. Результати проведеного дослідження можуть бути корисним для підвищення ефективності бізнес-процесів не лише українських, але і іноземних, страхових компаній, які діють в умовах високої мінливості чинників бізнес-середовища.


Ключові слова
страхові компанії, інновації, бізнес-процеси, В2С-ринок, В2В-ринок.


Посилання
 1. Accenture. (2017). Global Risk Management Study. Insurance Report. Retrieved from https://www.accenture.com/us-en/insight-global-risk-study-insurance-2017
 2. Christensen, C. M., McDonald, R., Altman, E. J., & Palmer, J. E. (2018). Disruptive innovation: An intellectual history and directions for future research. Journal of Management Studies, 55(7), 1043-1078. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Complete list of illegal new buildings in Kiev in the second half of 2018. (2019). Retrieved from http://domik.ua/novosti/polnyj-spisok-nezakonnyx-novostroek-v-kieve-vo-ii-polugodii-2018-goda--n256781.html
 4. Coric, S., & Bara, D. (2014). Business process management in insurance case of Jadransko Insurance Company. Interdisciplinary Management Research, 10, 866-887. [Google Scholar]
 5. Crawford, S., Zhao, J., Freiling, A. & Littlewood, J. (2014). Waves of change. The shifting insurance landscape in rapid-growth markets, EYGM Limited. Retrieved from https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Waves-of-change/$FILE/EY-Waves-of-change-The-shifting-insurance-landscape-in-rapid-growth-markets.pdf
 6. Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organisational innovation: A systematic review of the literature. Journal of management studies, 47(6), 1154-1191. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Cusano, J. & Starrs, A. (2017). Technology vision for insurance. The Era of the Intelligent Insurer. Accenture. Retrieved from https://financialservices.accenture.com/rs/368-RMC-681/images/accenture-technology-vision-for-insurance-2017-full-report-pov.pdf
 8. Denisenko, M. & Korgun O. (2015). Innovation in the insurance market of Ukraine. Investments: practice and experience, 21. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/18.pdf
 9. Drucker, P. (1985). Innovation and entrepreneurship (p. 35). New York: Harper.
 10. Edison, H., Bin Ali, N., & Torkar, R. (2013). Towards innovation measurement in the software industry. Journal of Systems and Software, 86(5), 1390-1407. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Engels, F. & Wischnewetzky, F. (1892). The Condition of the Working Class in England in 1844. With preface written in 1892. Translated by F.K. Wischnewetzky (p. 1). London: Sonnenschein & Co. - Retrieved from https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/index.htm
 12. Goryslavets, P. (2013). National insurance market tendencie. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. [Google Scholar]
 13. Gryshchenko, O.F. (2015). The marketing innovative decisions justification based on the diagnosis of management problem area. Marketing and Management of Innovations, 2, 21-35. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2015/2/21-35
 14. Leurent, F., & de Boer, E. (2019). Fourth Industrial Revolution: Beacons of Technology and Innovation in Manufacturing. White Paper (pp. 8-9). World Economic Forum. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_4IR_Beacons_of_Technology_and_Innovation_in_Manufacturing_report_2019.pdf
 15. Mader, P., Fenton, L. & Ellerbrock, J. (2017). InsurTech The new normal for (re)insurance. PwC. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/insurance/assets/pwc-insurtech.pdf
 16. Malhotra, N. (2018). Marketing Research, An Applied Orientation, 7e. Pearson.
 17. McCuen, R. (1996). The elements of academic research. New York: ASCE Press.
 18. McMillen, M., Carr, M., & Trowbridge, E. (2019). Driving change with InsurTech. PwC. Retrieved from http://www.pwc.com/us/insurance
 19. Mykhailychenko, R. (2019). The 4th industrial revolution: responding to the impact of artificial intelligence on business. Foresight, 21(2), 318-319. [Google Scholar] CrossRef[]
 20. Okhrimenko, O.V. (2005). Innovative policy of insurance companies in the tourist segment. Insurance business, 4(20). Retrieved from https://forinsurer.com/public/07/01/10/2816
 21. Page, S. (2015). The power of business process improvement. (2nd ed). AMACOM. [Google Scholar]
 22. Porrini, D. (2018). The effects of innovation on market competition: the case of the insurance comparison websites. Marketing and Management of Innovations, 3, 324-332 [Google Scholar]
 23. Puriy, H. M. (2018). Insurance market of Ukraine: current state and problems of development. Effective economy, vol. 10. [CrossRef]
 24. Salaychuk, O. (2017). Innovative technologies in car insurance. Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University, 4. Retrieved from http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/04/11.pdf
 25. Schiavi, G. S., & Behr, A. (2018). Emerging technologies and new business models: a review on disruptive business models. Innovation & Management Review, 15(4), 338-355. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Schumpeter, J. & Backhaus, U. (2003). The Theory of Economic Development. In Joseph Alois Schumpeter (pp. 61-116). Springer, Boston, MA. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. London: Penguin Random House. [Google Scholar]
 28. Shaver, E. (2014, June 6). The Many Definitions of Innovation [web log comment]. Retrieved from http://www.ericshaver.com/the-many-definitions-of-innovation/
 29. Sholoiko, A. (2016). Role of business process reengineering in the formation of financial security of the insurer. Investments: practice and experience, 21, 58-62. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ipd_2016_21_12.pdf
 30. Sledzik, K. (2013). Schumpeter’s View on Innovation and Entrepreneurship. In S. Hittmar (Ed.), Management Trends in Theory and Practice (pp. 89–95). Faculty of Management Science and Informatics, & Institute of Management: University of Zilina. [CrossRef]
 31. Smil, V. (2005). Creating the twentieth century: Technical innovations of 1867-1914 and their lasting impact. Oxford University Press. [Google Scholar]
 32. Tomory, L. (2016). Technology in the British Industrial Revolution. History Compass, 14(4), 152-167. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Tretiak, D. (2017). Prospects of Introducing Innovations in Personal Insurance on the Example of Foreign Countries. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics, 5(194), 50-58. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. VarderLinden, S., Millie, S., Andersor, N., & Chishti, S. (2018). The INSURTECH Book: The Insurance Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 35. World Economic Forum. (2019). Regional Risks for Doing Business. 2019 (p. 35). Geneva: World Economic Forum. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Regional_Risks_Doing_Business_report_2019.pdf
 36. Yoder, J., Rao, A., & Bajowala, M. (2012). PwC Insurance 2020: Turning change into opportunity. New York: PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Retreived from http://www.pwc.com/en_GX/gx/insurance/pdf/insurance-2020-turning-change-into-opportunity.pdf
 37. Zakolodyazhniy, V. (2015). The system approach to the management of innovative processes in the field of insurance. Investments: practice and experience 19, 58-63. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_19_13
 38. Zavoloka, L., Kolesnik, Y. & Silina, I. (2018). Innovation on the market of insurance services. Market infrastructure, 19. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/35.pdf