Інноваційний менеджмент та автоматизований облік в логістиці хаотичного зберігання

Автори:
Зеновій-Михайло Задорожний1, Володимир Муравський1, Наталія Починок1, Анна Грицишин1
1. Тернопільський національний економічний університет (Україна)
Сторінки:
313 - 323
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zadorozhnyi, Z.-M., Muravskyi, V., Pochynok, N., & Hrytsyshyn, A. (2020). Innovation Management and Automated Accounting in the Chaotic Storage Logistics. Marketing and Management of Innovations, 2, 313-323. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-23


Анотація

Формування цифрової економіки та інформаційного суспільства потребує перегляду традиційних концепцій управління господарською діяльністю. Зростання асортименту та номенклатури матеріальних цінностей, ускладнення їх облікового відображення на підприємствах логістичного бізнесу зумовлює необхідність імплементації нової логістичної системи хаотичного зберігання. У статті обґрунтовано доцільність еволюційної заміни технології автоматизованої ідентифікації матеріальних цінностей (штрих-кодової на радіочастотну) в умовах організації складського господарства на принципах хаотичного зберігання, що потребує удосконалення бухгалтерського обліку на сучасних підприємствах. Метою наукового дослідження є розробка організаційних та методичних положень обліку матеріальних цінностей на складах підприємств в умовах впровадження логістичної системи хаотичного зберігання та використання технології радіочастотної ідентифікації для оптимізації автоматизованого управління складським господарством. Опрацювання досвіду хаотичного зберігання матеріальних цінностей корпорацією «Amazon» та систематизація літературних джерел щодо впровадження нової концепції управління логістичними потоками засвідчило відсутність науково обґрунтованих пропозицій та практичних розробок щодо автоматизації обліку зберігання та руху матеріальних цінностей. У статті досліджено особливості організації обліку та управління рухом матеріальних цінностей в логістичній системі хаотичного зберігання. Розроблено порядок документування та документообігу щодо логістичних операцій руху матеріальних цінностей з використанням технології радіочастотної ідентифікації. Удосконалено методику інвентаризаційного контролю за зберіганням інвентарних об’єктів в умовах автоматизації управління складським господарством. Обґрунтовано вибір методу ідентифікованої оцінки надходження та вибуття матеріальних цінностей для цілей оптимізації складських запасів підприємств у логістичній системі хаотичного зберігання. Практичне значення проведеного дослідження полягає у можливості імплементації логістичної системи хаотичного зберігання з використанням технології радіочастотної ідентифікації матеріальних цінностей на підприємствах, що забезпечить: автоматизований без прямої участі облікового персоналу збір облікових даних про рух та складування матеріальних цінностей; перманенту автоматизовану інвентаризацію об’єктів з метою контролю за їх зберіганням; оптимізацію управління логістичними процесами на основі застосування роботів-транспортерів для автоматизованого переміщення матеріальних запасів зі складських позицій до місць призначення; електронне документування та документообіг в системі обліку на складах підприємств; зменшення рівня складських запасів із втраченою споживчою цінністю (терміном придатності) чи незначним попитом на ринку тощо. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для підприємств, які орієнтовані на інноваційні методики управління незалежно від форми власності, розміру господарської діяльності чи галузі економіки.


Ключові слова
облік, автоматизація обліку, менеджмент матеріальні цінності, логістика, технологія радіочастотної ідентифікації, RFID, хаотичне зберігання, «Amazon»


Посилання
 1. Enterprises using radio frequency identification (RFID) instrument. (2017). Eurostat. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tin00126.
 2. Ghazavi, Elaheh & Lotfi, Mohammad. (2016). Formulation of customers’ shopping path in shelf space planning: A simulation-optimization approach. Expert Systems with Applications. P. 55-62. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Guo, X., Yu, Y. & De Koster, R.B.M. (2015). Impact of required storage space on storage policy performance in a unit-load warehouse. Int. J. Prod. Res. 54, 2405–2418. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Hausman, W.H., Schwarz, L.B. & Graves, S.C. (1976) Optimal storage assignment in automatic warehousing systems. Manag. Sci. 22, 629–638. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Muralidhara, G.V. & Vijai, J.P. (2016). Inside Amazon: Chaotic Storage System. Production and Operations Management. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322978768_Inside_Amazon_Chaotic_Storage_System [Google Scholar]
 6. Neukirchen, Thomas. (2018). Retail Micrologistics: Chaotic Storage Taken to the Point of Sale. Dynamics in Logistics. P. 298-304. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Quintanilla, S., Pérez, A., Ballestín, F. & Lino, P.(2015).  Heuristic algorithms for a storage location assignment problem in a chaotic warehouse. Eng. Optimiz. 47(10),1405–1422. [Google Scholar] [CrossRef].
 8. Tekhnologiya raboty sklada Amazon. [Amazon warehouse technology]. Retrieved from https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/63051.
 9. Vnov ob avtomatizatsii inventarizatsii [Again about inventory automation]. Retrieved from https://habrahabr.ru/post/151306.
 10. Yapicioglu, H. & Smith, A.E. (2012). Retail space design considering revenue and adjacencies using a racetrack aisle network. IIE Trans. 44(6). P. 446–458. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Zijm, W.H.M. & Klumpp, Matthias. (2017). Future Logistics: What to Expect, How to Adapt. [Google Scholar] [CrossRef]