Інноваційні підходи до оцінювання бізнес-моделей сучасних банків

Автори:
Олена Заруцька1, Тетяна Павлова2, Аліна Синюк1, Валентин Хмарський3, Даріуш Павлище4, Марчін Кеші5
1. Університет митної справи та фінансів (Україна)
2. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
3. Цюрихський університет (Швейцарія)
4. мер міста Громадка (Польща)
5. Університет економіки в Бидгощі (Польща)
Сторінки:
26 - 43
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, A., Khmarskiy, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2020). The Innovative Approaches to Estimating Business Models of Modern Banks. Marketing and Management of Innovations, 2, 26-43. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02


Анотація

Новим підходом до визначення фінансового стану та фінансової стійкості як окремого банку, так і всієї банківської системи, є аналіз бізнес-моделей банків. Визначення та аналіз бізнес-моделей банків дозволяє краще зрозуміти їх фінансово-економічну діяльність, ризик-апетит та систему управління. Сьогодні спостерігається значне зростання інтересу науковців до аналізу бізнес-моделей українських банків, що пояснюється переходом Національного банку України до нагляду за банками на основі SREP. Такий аналіз передбачає здійснення перевірки бізнес-моделей банків на предмет їх життєздатності та стійкості. Проте, точного визначення поняття не надає жодний регуляторний акт. Не сформовано й єдиного підходу серед науковців та дослідників. У той же час, традиційних методик, які зосереджувалися на аналізі достатності капіталу банку, його ліквідності та дотриманні обов’язкових економічних нормативів НБУ, в умовах сьогодення вже замало. У статті розглянуто основні теоретико-методичні підходи до тлумачення поняття «бізнес-модель банку», її визначення та аналізу. Проведене дослідження показало, що більшість дослідників використовує методи кластерного аналізу із різноманітними  наборами змінних, кількості кластерних груп та бізнес-моделей. Для визначення бізнес-моделей українських банків, їх аналізу та формування на цій основі профілю ризику кожного банку, авторами запропоновано інноваційну методику структурно-функціональних груп банків (СФГБ-метод).  Метод базується на використанні нейронних мереж, зокрема самоорганізуючих карт Кохонена (СОК). Для проведення кластерного аналізу запропоновано використання системи фінансових показників, що розраховуються Національним банком України у системі SREP. Аналіз кластерів дозволив виділити 10 бізнес-моделей українських банків. У статті розкрито особливості кожного кластеру та його схильність до ризиків. Розподіл банків за кластерами та їх місце на карті значною мірою залежить від структури його активів, зобов’язань, доходів та витрат, валютної позиції, а також інших якісних та кількісних індикаторів. Проведене дослідження підтвердило, що саме визначення бізнес-моделей банків дозволяє сформувати основу для запровадження диференційованого підходу до банківського регулювання та нагляду з урахуванням суттєвих характеристик кожного банку, його профілю ризику та основних відмінних рис.


Ключові слова
бізнес-модель банку, інноваційний підхід, профілю ризиків банку, структурно-функціональні групи.


Посилання
 1. Aleskerov, F. T., Belousova, V. Yu., Bondarchuk, P. K. & Popova, E. S. (2012). Business models of Russian banks: typology, structure, commitment to choice. Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, 34, 37-49. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/63296/5/Aleskerov.pdf
 2. Altunbas, Y., Manganelli, S., Marques–Ibanez, D. (2011). Bank risk during the financial crisis: do business models matter? Working paper series, 1394. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1394.pdf
 3. Assaf, A. G., Berger, A. N., Roman, R. A. & Tsionas, M. G. (2019). Does efficiency help banks survive and thrive during financial crises?. Journal of Banking & Finance, 106, 445-470. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Ayadi R., & De Groen W. P. (2014). Banking Business Models Monitor 2014: Europe. CEPS Paperbacks, 14. [Google Scholar]
 5. Ayadi, R. (2019). Banking Business Models: Definition, Analytical Framework And Financial Stability Assessment. Springer. [Google Scholar]
 6. Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors. Journal of Financial Economics, 104(3), 535-559. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin‐off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529-555. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Derkachenko, A., & Khudolii, Y. (2018). Analysis of Business Models Of Ukrainian Banks. Accounting and Finance, (2), 76-83. [Google Scholar]
 9. Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2001). Liquidity risk, creation, and financial fragility: A theory of banking. Journal of Political Economy, 109(2), 287-327. [Google Scholar]
 10. du Jardin, P., & Severin, E. (2012). Forecasting financial failure using a Kohonen map: A comparative study to improve model stability over time. European Journal of Operational Research, 221(2), 378-396. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. European Banking Authority. (2014). Guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing. Retrieved from https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-for-common-procedures-and-methodologies-for-the-supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and-supervisory-stress-testing
 12. Farne, M., & Vouldis, A. (2017). Business models of the banks in the Euro Area (№. 2070) ECB Working Paper. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2070.en.pdf
 13. Greenwood, R., Landier, A., & Thesmar, D. (2015). Vulnerable banks. Journal of Financial Economics, 115(3), 471-485. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Grydzhuk, D. M. (2018). Management structure of the modern bank business model. Ekonomika ta derzhava, 9, 44–48. Retrieved from http://www.economy.in.ua/pdf/9_2018/9.pdf
 15. Kamata, H. (2016). A Segmentation Analysis of Japanese Spa Tourists. Journal of Tourism & Services, 7(12). [Google Scholar]
 16. Khmarskyi, V. Y., & Pavlov, R. A. (2016). Ranking system for Ukrainian banks based on financial standing. Actual Problems of Economics, (10), 348-360. [Google Scholar]
 17. Khmarskyi, V. and Pavlov, R. (2017). Relation between marketing expenses and bank’s financial position: Ukrainian reality. Benchmarking: An International Journal, 24(4), 903-933. [Google Scholar][CrossRef]
 18. Kohonen, T. (2001). Self-Organising Maps, Springer, Berlin, Germany. 
 19. Kohonen, T. (2013). Essentials of the self-organising map. Neural networks, 37, 52-65. [Google Scholar]
 20. Kornyliuk, R., & Kornyliuk, A. (2018). Ukrainian Banks’ Business Models under Systemic Risk. In ICTERI (pp. 124-138). [Google Scholar]
 21. Lueg, R., Schmaltz, C. & Tomkus, M. (2019). Business models in banking: A cluster analysis using archival data. Journal of the Humanities and Social Sciences, 23(1), 79-107. [Google Scholar]
 22. Lytvyniuk, O. V., & Karpov, M. O. (2017). Methodical approaches to assessing the business models of systemic banks of Ukraine on the basis of multivariate cluster analysis. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 17, 677-683. Retrieved from http://global–national.in.ua/archive/17–2017/139.pdf
 23. Lyubich, O., Bortnikov, H., & Panasenko, H. (2016). Analysis of the business model of state-owned banks in Ukraine. Finansy Ukrayiny, 10, 7–38. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2016_10_3
 24. Mergaerts, F., & Vander Vennet, R. (2015). Business models and bank performance. A long–term perspective. Journal of Financial Stability, 22, 57-75. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. National Bank of Ukraine. (2019). Official site https://www.bank.gov.ua.
 26. Onyshchenko, Y. (2015). Banking business models in Ukrainian banking system. Baltic Journal of Economic Studies, 1(2), 115–121. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Osterwalder, A. (2004). The business model ontology: a proposition in a design science approach. (Doctoral dissertation. University of Lausanne). [Google Scholar]
 28. Osterwalder, A., & Euchner, J. (2019), Business model innovation: An interview with Alex Osterwalder. Research-Technology Management, 62(4), 12-18. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2009). Business Model Generation. Retrieved from https://www.academia.edu/23846689/BUSINESS_MODEL_GENERATION_-_OSTERWALDER
 30. Panasenko, H. O., & Bortnikov, H. P., (2016). Business model of Ukrainian banks in attracting customer funds. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system, 2, 228-254. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2016_21_15
 31. Pantielieieva, N. M. (2013). Innovative business models of banks in response to the challenges and consequences of the financial crisis. Finansovyi prostir, 3(11), 70-76. Retrieved from http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1210/1/Pantielieieva_Banks_innovative.pdf
 32. Piddubna, V. (2018). Formation of innovative model of socially-organised regional bank. The Economic discourse, 2, 121-129. Retrieved from http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146006/144092
 33. Rashkovan, V., & Pokidin, D. (2016). Cluster analysis of business models of Ukrainian banks: application of Kohonen neural networks. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 238, 13-40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2016_238_4
 34. Sarlin, P. & Peltonen, T. A. (2013). Mapping the state of financial stability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 46-76. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Shafer, S. M., Smith, H. J., & Linder, J. C. (2005). The power of business models. Business horizons, 48(3), 199-207. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Stadnyk, A. S. (2017). Development of the concept of microprudential banking regulation in Ukraine based on the introduction of analysis of business models of banks. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, 2(58), 107-115. Retrieved from http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2878/1/ilovepdf_com–107–115.pdf.
 37. Tkác, M. & Verner, R. (2016). Artificial neural networks in business: Two decades of research. Applied Soft Computing, 38, 788-804. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Tomkus, M. (2014). Identifying Business Models of Banks: Analysis of Biggest Banks from Europe and United States of America. Cluster analysis of business model identifying variables, Aarhus University, Department of Economics and Business, Aarhus. [Google Scholar]
 39. Ysaev, R. A. (2010). Integrated business model of a commercial bank. Finansovaya analitika: problemy i resheniya, 15(39), 47–71. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-biznes-model-kommercheskogo-banka/viewer
 40. Zarutska, E., Pavlova, T. & Sinyuk, A. (2018). Structural-functional analysis as innovation in public governance (case of banking supervision). Marketing and Management of Innovations, 4, 349-360. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Zarutska, O. P. (2010). Investigation of peculiarities of the banking system of Ukraine using Kohonen maps. Actual Problems of Economics, 5(107), 255-262. [Google Scholar]
 42. Zarutska, O. P. (2018). Substantiation of possibility of introduction of the system of analysis of the regulated stock market. Problemy ekonomiky, 2(36), 304-309. [Google Scholar]