Інновації як конкурентна перевага малих та середніх підприємств: досвід Саудівської Аравії

Автори:
Ахлам Отайбі Алганмі1
1. Університетська лікарня короля Абдулазіза (Саудівська Аравія)
Сторінки:
196 - 205
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Alghanmi, A. O. (2020). Innovations as the Competitive Advantage for Small and Medium Enterprises: the Case for the Kingdom of Saudi Arabia. Marketing and Management of Innovations, 2, 196-205. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-14


Анотація

На основі результатів систематизації наукових джерел автором обґрунтовано наявність розриву між впровадженням інновацій та рівнем конкурентоспроможності малих і середніх підприємств. Автором висунуто гіпотезу про наявність взаємозв’язку між інноваціями та ефективністю функціонування малих і середніх підприємств Саудівської Аравії. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 147 малих і середніх підприємств Саудівської Аравії, які функціонують у різних галузях економіки. Встановлено, що більшості малих і середніх підприємств Саудівської Аравії є відносно молодими та функціонують на ринку меншим ніж 10 років. У свою чергу, це обумовлює необхідність пошуку нових інструментів підвищення їх конкурентоспроможності з метою зміцнення позицій на ринку. Емпіричні результати підтверджують статистичну значущість впливу інноваційних стратегій на рівень конкурентоспроможності малих і середніх підприємств на внутрішньому ринку. При цьому зазначено, що конкурентні переваги сприяють раціональному використанню ресурсів підприємства, а також забезпеченню підвищенню ефективності виробничого процесу. Зазначено, що найбільший статистично значущий вплив мають такі фактори як: асортимент продукції; технологій виробництва; позиціювання на ринку; організаційна культура. Автором наголошено, що високий рівень конкуренції на ринку вимагає від малих та середніх підприємств постійного впровадження нових технологій та підвищення кваліфікації працівників. Доведено необхідність розвитку колоборації між закладами вищої освіти, центрами наукових досліджень та малими і середніми підприємствами у Саудівській Аравії, що забезпечить обмін знаннями та підвищення конкурентних переваг малих і середніх підприємствам не лише на внутрішньому, а й на світовому ринках. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути прийняті для впровадження менеджментом малих і середніх підприємств у якості рекомендацій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності.


Ключові слова
конкурентна перевага, інновація, малі підприємства, середні підприємства.


Посилання
 1. Adhikari, M. B. (2011). Innovation: Tools to Create Competitive Advantage for Business. Available at SSRN 1874666. [Google Scholar]
 2. Atherton, A. & Hannon, P. (2019). The innovation process in the small business: an analysis of its structure, dynamics and constituent parts.  In ICSB Global Conference. [Google Scholar]
 3. Boubaa, A. W. (2011). Role of the Professor Edrem the official electoral messages field, the system administrations, the pigeonhole resonances of the human being, scheduled - Enbilis - Unpublished Master Thesis, University of Mentouri – Algeria.
 4. Brunow, S., & Miersch, V. (2015). Innovation capacity, workforce diversity and intra-industrial externalities: a study of German establishments.  In The Rise of the City. Edward Elgar Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Chahal, H., & Bakshi, P. (2014). Effect of intellectual capital on competitive advantage and business performance: role of innovation and learning culture. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 11(1), 52-70. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Distanont, A., & Khongmalai, O. (2018). The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Dubai SME. (2013). The state of Small & Medium enterprises (SMES) in Dubai. Retrieved from http://www.sme.ae/studiesandresearchdocument/sme_report_english.pdf
 8. Epetimehin, F. M. (2011). Achieving competitive advantage in insurance industry: The impact of marketing innovation and creativity. Journal of emerging trends in economics and management sciences, 2(1), 18-21. [Google Scholar]
 9. Hervas-Oliver, J. L., Boronat-Moll, C., & Sempere-Ripoll, F. (2016). On Process Innovation Capabilities in SMEs: A Taxonomy of Process-Oriented Innovative SMEs. Small Business Management, 54(S1), 113-134. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Hussain, M. F., & Ilyas, S. (2011). Environment for Innovation: Gaining competitive advantage. African Journal of Business Management, 5(4), 1232-1235. [Google Scholar]
 11. Ionescu A. & Dumitru, N. R. (2015). The Role of Innovation in Creating the Company’s Competitive Advantage. Ecoforum Journal, 4(1), 14. [Google Scholar]
 12. Kalkan, A., Bozkurt, O. C., & Arman, M. (2014). The impacts of intellectual capital, innovation and organisational strategy on firm performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 700-707. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Kamasak, R., & Bulutlar, F. (2010). The influence of knowledge sharing on innovation. European Business Review, 22(3), 306-317. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Kraja, Y., & Osmani, E. (2013). Competitive advantage and its impact in small and medium enterprises (SMEs)(Case of Albania). European Scientific Journal, 9(16), 76-85. [Google Scholar]
 15. Kuncoro, W., & Suriani, W. O. (2018). Achieving sustainable competitive advantage through product innovation and market driving. Asia Pacific Management Review, 23(3), 186-192. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Liao, S. H., & Wu, C. C. (2010). System perspective of knowledge management, organisational learning, and organisational innovation. Expert systems with Applications, 37(2), 1096-1103. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Mburu, P. W. (2016). Relationship Between Innovation Strategies and Competitive Advantage in the logistics firms in Mombasa County, Kenya. Unpublished Master Thesis, University of Nairobi. Retrieved from http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/98589
 18. Mind Tools Content Team. (n.d.). Porter's Generic Strategies: Choosing Your Route to Success. Retrieved from https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_82.htm
 19. Monshaat Supporting Pillars. Retrieved from https://www.monshaat.gov.sa/
 20. Mugenda, O., & Mugenda, A. G. (2003). Research methods: Quantitative and Qualitative methods. Revised in Nairobi.
 21. Urbancova, H. (2013). Competitive advantage achievement through innovation and knowledge. Journal of competitiveness, 5(1). [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Wingwon, B. (2012). Effects of Entrepreneurship, Organisation Capability, Strategic Decision Making and Innovation toward the Competitive Advantage of SMEs Enterprises. Journal of Management and Sustainability, 2(1), 137-150. [Google Scholar]