Менеджмент інновацій в аграрному секторі: роль та місце в реалізації економічного зростання країни

Автори:
Олена Сіра1, Річард Пукала2
1. Університет Пряшева (Словацька республіка)
2. Державна вища технологічна та економічна школа ім. Кс. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща)
Сторінки:
154 - 166
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Sira, E., & Pukala, R. (2020). Management of agriculture innovations: Role in Economic Development. Marketing and Management of Innovations, 2, 154-166. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-11


Анотація

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання місця і ролі інноваційного розвитку аграрного сектору в забезпеченні економічного зростання країни. Сільське господарство суттєво впливає на економічний розвиток країн, задаючи нові тенденції глобального рівня та створюючи додаткову конкуренцію на ринку. Визначено сутність нових моделей управління  інноваціями в аграрному секторі. Розглянуто головні проблеми та перешкоди для інноваційного розитку аграрного сектору. Встановлено основні загроз, які вливають не лише на сільськогосподарську галузь, а й економічний розвиток країни: скорочення обсягу виробництва продукції рослинництва у наслідок зміни клімату; суворіші ринкові умови, зростання конкуренції, а також сучасне державне регулювання. Основною метою даної статті є аналіз впливу сільського господарства на економічний розвиток Словацької республіки та визначення можливостей впровадження інновацій у досліджуваній галузі. Розв’язання поставленої мети в статті здійснено в наступній логічній послідовності: 1) систематизовано теоретичні напрацювання в області економічної сутності інноваційної діяльності та розкрито специфіку застосування основних понять теорії інновацій в аграрному секторі; 2) проаналізовано конкурентоспроможність, сучасні тенденції та стримуючи чинники впровадження інновацій в аграрного мектору; 3) узагальнено результати ефективності впровадження державної політики в аграрному секторі; 4) досліджено роль менеджменту інновацій в аграрному секторі, як процесу спільної еволюції технологічних, соціальних, економічних та інституціональних змін. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи регресійного аналізу. Об’єктом дослідження обрано аграрний сектор Словацької республіки, період дослідження становить 1983-2018 рр. В статті представлено результати емпіричного аналізу, який дозволив визначити роль сільського господарства в економіці країни. Зокрема, у статті продемонстровано результати перевірки залежності між показниками діяльності сільськогосподарської галузі та здійснено припущення щодо існування статистичної значущості продукції рослинництва та тваринництва. На основі систематизації наукових напрацювань та підходів до вирішення проблеми управління сільськогосподарськими інноваціями та підвищення частки сільського господарства у ВВП, автори запропонували низку інноваційних рішень у сільському господарстві Словацької республіки з метою забезпечення економічного розвитку країни.


Ключові слова
сільське господарство, управління, інновації, продукція рослинництва, продукція тваринництва, Словацька республіка


Посилання
 1. Aceleanu, M. I. (2016). Sustainability and competitiveness of Romanian farms through organic agriculture. Sustainability, 8(3), 245. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Adamisin, P., Kotulic, R., & Vozarova, I. K. (2017). Legal form of agricultural entities as a factor in ensuring the sustainability of the economic performance of agriculture. Agricultural Economics, 63(2), 80-92. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Alston, J. M., & Pardey, P. G. (2014). Agriculture in the global economy. Journal of Economic Perspectives, 28(1), 121-46. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Ayodele, O. J., Innocent, I. O., & Garba, S. J. (2019). Innovation as a Mediating of Relationship Between Internal and External Environment in Agribusiness Performance. Marketing and Management of Innovations, 1, 196-207. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Chrastinova, Z., & Burianova, V. (2012). Economic efficiency of Slovak agriculture and its commodity sectors. Agricultural Economics, 58(2). [Google Scholar]
 6. DeFries, R. S., Ellis, E. C., Chapin III, F. S., Matson, P. A., Turner, B. L., Agrawal, A., ... & Lambin, E. (2012). Planetary opportunities: a social contract for global change science to contribute to a sustainable future. BioScience, 62(6), 603-606. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Diao, X., Hazell, P. B., Resnick, D., & Thurlow, J. (2007). The role of agriculture in development: Implications for Sub-Saharan Africa (Vol. 153). Intl Food Policy Res Inst. [Google Scholar]
 8. Dobrovic, J., Koraus, A., & Dancisinova, L. (2016). Sustainable economic development of Slovakia: factors determining optimal tax collection. Journal of Security & Sustainability Issues, 5(4). [Google Scholar]
 9. Fischer, A. R., Beers, P. J., van Latesteijn, H., Andeweg, K., Jacobsen, E., Mommaas, H., ... & Veldkamp, A. T. (2012). Transforum system innovation towards sustainable food. A review. Agronomy for sustainable development, 32(2), 595-608. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Greblikaite, J., Ispiryan, A., & Montvydaite, D. (2019). Development of Berry Farms in Europe: Organisational and Management Issues. Marketing and Management of Innovations, 2, 141-159. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Hennyeyova, K. (2012). Informacne technológie a optimalizacne procesy v podnikoch agrosektoru. Nitra: SPU, 1-5. [Google Scholar]
 12. Jambor, A., & Babu, S. C. (2017). Competitiveness of global agriculture: Policy lessons for food security: Synopsis. Intl Food Policy Res Inst. [Google Scholar]
 13. Klerkx, L., Van Mierlo, B., & Leeuwis, C. (2012) Evolution of systems approaches to agricultural innovation: concepts, analysis and interventions. In Farming Systems Research into the 21st Century: The new dynamic (pp. 457–483). Springer, Dordrecht. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Knickel, K., Brunori, G., Rand, S., & Proost, J. (2009). Towards a better conceptual framework for innovation processes in agriculture and rural development: from linear models to systemic approaches. Journal of Agricultural Education and Extension, 15(2), 131-146. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Knight, J., Weir, S., & Woldehanna, T. (2003). The role of education in facilitating risk-taking and innovation in agriculture. The Journal of Development Studies, 39(6), 1-22. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Kotulic, R., Adamisin, P., Vozarova, I. K., & Vavrek, R. (2017). The Impact of Management Skills of Agricultural Entities in Relation to Economic Efficiency and Natural-Climatic Conditions in Slovakia. Journal of Environmental Management & Tourism, 8(1 (17)), 92. [Google Scholar]
 17. Kravcakova Vozarova, I., & Danova, M. (2017). Developmental aspects of shaping the EU Common Agricultural Policy in the context of its individual reforms. Acta academica karviniensia, 17(2), pp. 88-99. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Kucerova, I. (2010). Economic policies in the context of the development of the European Union. Praha: Karolinum. [Google Scholar]
 19. Kuzevicova, Z., Gergeľova, M., Nascakova, J., & Kuzevic, S. (2013). Proposal of methodology for determining of potential residual biomass for agriculture and forestry in Slovak republic. Acta Montanistica Slovaca, 18(1). [Google Scholar]
 20. Lebiedzik, M. & Tvrdon, M. (2007). Economic policies of European Communities - origin, development and present. Karvina: Slezska univerzita v Opave. [Google Scholar]
 21. Lesakova, L. (2019). Small and Medium Enterprises and Eco-Innovations:Empirical Study of Slovak SME ́s. Marketing and Management of Innovations, 3, 89-97. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Popov, A. (2017). Assessment of land fragmentation of agricultural enterprises in Ukraine. Економiчний часопис-XXI, 164(3-4), 56-60. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Pukała, R. (2016). Use of neural networks in risk assessment and optimization of insurance cover in innovative enterprises. Economics and Management, 8(3), 43-56. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Pukala, R., & Petrova, M. (2019). Application of the AHP Method to Select an Optimal Source of Financing Innovation in the Mining Sector. In Web of Conferences (Vol. 105, p. 04034). EDP Sciences. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Sanchez, P. A., & Swaminathan, M. S. (2005). Cutting world hunger in half. Science, 307(5708), 357-359. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Simo, D., Mura, L., & Buleca, J. (2016). Assessment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. Agricultural Economics, 62(10), 482-492. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Stefekova, P., & Moravcíkova, D. (2016) Inovacie v agropotravinarstve. In: International scientific days The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society, SPU, Nitra. pp. 227-233
 28. Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R., & Polasky, S. (2002). Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature, 418(6898), 671. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Van der Meulen, H., Van Asseldonk, M., & Ge, L. (2016). Adoption of innovation in European agriculture. FLINT Deliverable D, 5. pp.23.
 30. Vereijssen, J., Srinivasan, M. S., Dirks, S., Fielke, S., Jongmans, C., Agnew, N., ... & Brazendale, R. (2017). Addressing complex challenges using a co-innovation approach: Lessons from five case studies in the New Zealand primary sector. Outlook on Agriculture, 46(2), 108-116. [Google Scholar] [CrossRef]