Інновації в управлінні людськими ресурсами: вплив використання соціальних мережам працівниками на їх продуктивність праці

Автори:
Маан Алхатееб1, Раніа Абдалла2
1. Технічний університет в Палестині [Палестина)
2. Технічний університет в Палестині (Палестина)
Сторінки:
139 - 153
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Alkhateeb, M., & Abdalla, R. (2020). Innovations in Human Resource Management: Impact of Social Media Use on Employees’ Performance. Marketing and Management of Innovations, 2, 139-153. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-10


Анотація

Розвиток соціальних мереж обумовив зміни у всіх аспектах ведення бізнес діяльності, зокрема, в управлінні людськими ресурсами. У статті зазначено, що компанії все частіше застосовують соціальні мережі як інструментарій для спрощення обміну інформацією між працівниками, удосконалюючи інноваційний процес та підвищуючи рівень продуктивності праці співробітників. Застосування нових інформаційних технологій, таких як соціальні мережі, дозволяють компаніям ефективно використовувати наявні можливості та мотивувати працівників використовувати соціальні мережі з метою рутинизації бізнес-знань та розвитку інноваційних компетенції. Метою статті є визначення впливу соціальних мереж на рівень продуктивності праці співробітників. В основі даної роботи лежить оцінювання ефектів від користування соціальними мережами співробітниками в особисних та професійних цілях у робочий час. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів закритого анкетування співробітників трьох компаній регіону Тулкарм. Аналіз панельних даних здійснено з використанням програмного забезпечення SPSS та IBM SPSS Amos 24. Результати дослідження свідчать, що вплив користування соціальними мережами у професійних цілях на рівень продуктивності праці співробітників зажелить від рівня їх задоволеності роботою. При цьому використання соціальних мереж в особистих цілях не впливає на ефективність виконання трудових обов’язків. Отримані результати дослідження мають теоретичне та практичне значення. Зокрема, дослідження соціальних мереж з точки зору професійного та особистого використання підвищує цінність наявного наукового доробку, особливо, в контексті Палестини. У свою чергу, результати дослідження можуть бути використані менеджерами компаній з метою мотивації співробітників використовувати соціальні мережі у професійних цілях, а використання соціальних мереж в особистих цілях повинно підлягати моніторингу та контролю. 


Ключові слова
комунікації, задоволення роботою, продуктивність, соціальні мережі для особистих цілей.


Посилання
 1. Alahmad, R., Carter, M., Pierce, C., & Robert, L. (2018). The impact of enterprise social media identity on job performance and job satisfaction. 24th Americas Conference on Information Systems. [Google Scholar]
 2. Alalwan, A. A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Algharabat, R. (2017). Social media in marketing: A review and analysis of the existing literature. Telematics and Informatics, 34(7), 1177–1190. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Ali-Hassan, H., Nevo, D., & Wade, M. (2015). Linking dimensions of social media use to job performance: The role of social capital. The Journal of Strategic Information Systems, 24(2), 65-89. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411.‏ [Google Scholar]
 5. Ashraf N., & Javed, T (2014). Impact of social networking on employee performance. Business Management and Strategy, 5(2), 139-150. [Google Scholar]
 6. Barnett, M. D., Martin, K. J., & Garza, C. J. (2019). Satisfaction with work–family balance mediates the relationship between workplace social support and depression among hospice nurses. Journal of Nursing Scholarship, 51(2), 187-194. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. ‏Bevan, J. L., Gomez, R., & Sparks, L. (2014). Disclosures about important life events on Facebook: Relationships with stress and quality of life. Computers in Human Behavior, 39, 246-253. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. ‏Brooks, S. (2015). Does personal social media usage affect efficiency and well-being?. Computers in Human Behavior, 46, 26–37. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Brooks, S., & Califf, C. (2017). Social media-induced Technostress: Its impact on the job performance of it professionals and the moderating role of job characteristics. Computer networks, 114, 143-153.‏ [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Caillier, J. G. (2010). Factors affecting job performance in public agencies. Public Performance & Management Review, 34(2), 139-165. [Google Scholar]
 11. Cao, X., & Ali, A. (2018). Enhancing team creative performance through social media and transactive memory system. International Journal of Information Management, 39, 69-79. [Google Scholar] [CrossRef]‏
 12. Cao, X., & Yu, L. (2019). Exploring the influence of excessive social media use at work: A three-dimension usage perspective. International Journal of Information Management, 46, 83-92. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Carlson, J. R., Zivnuska, S., Carlson, D. S., Harris, R., & Harris, K. J. (2016). Social media use in the workplace: A study of dual effects. Journal of Organizational and End User Computing, 28(1), 15–28. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Catalsakal, S. (2016). How trait mindfulness is related to job performance and job satisfaction: self-regulation as a potential mediator. Ota Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [Google Scholar]
 15. Charoensukmongkol, P. (2014). Effects of support and job demands on social media use and work outcomes. Computers in Human Behavior, 36, 340-349. [Google Scholar] [CrossRef]‏
 16. Charoensukmongkol, P. (2015). Social media use and job performance: Moderating roles of workplace factors. international journal of cyber behavior. Psychology and Learning (IJCBPL), 5(2), 59-74. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Demircioglu, M. A. (2018). Examining the effects of social media use on job satisfaction in the Australian public service: Testing self-determination theory. Public Performance & Management Review, 41(2), 300-327.‏ [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Demircioglu, M. A., & Chen, C. A. (2019). Public employees' use of social media: Its impact on need satisfaction and intrinsic work motivation. Government Information Quarterly, 36(1), 51-60. [CrossRef] [Google Scholar]
 19. El Ouirdi, A., El Ouirdi, M., Segers, J., & Henderickx, E. (2015). Employees' use of social media technologies: a methodological and thematic review. Behaviour & Information Technology, 34(5), 454-464.‏ [Google Scholar] [CrossRef]
 20.  Fisher, C. D. (2003). Why do lay people believe that satisfaction and performance are correlated? Possible sources of a commonsense theory. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(6), 753-777. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. [Google Scholar][CrossRef]
 22. Fox, J., & Moreland, J. J. (2015). The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Computers in human behavior, 45, 168-176. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Gaskin, J. (2016). Excel StatTools. Stats tools package. Retrieved from http://statwiki.kolobkreations.com/
 24. George, D., & Mallery, M. (2003). Using SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference.. Boston: Allyn & Bacon.
 25. Gonzalez, E., Leidner, D., Riemenschneider, C., & Koch, H. (2013). The impact of internal social media usage on organizational socialization and commitment.‏ In Proceedings of the 34th International Conference on Information Systems (ICIS), Milan (1-18). [Google Scholar]
 26. Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2015). Does Twitter increase perceived police Legitimacy?. Public Administration Review, 75(4), 598–607. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Haddud, A., Dugger, J. C., & Gill, P. (2016). Exploring the impact of internal social media usage on employee engagement. Journal of Social Media for Organizations, 3(1), 1-23. [Google Scholar]
 28. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Sage. [Google Scholar]
 29. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th Ed.). Pearson-Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 30. Hanna, B., Kee, K. F., & Robertson, B. W. (2017). Positive impacts of social media at work: Job satisfaction, job calling, and Facebook use among co-workers. In SHS web of conferences, 33, 00012. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York, NY: Guilford. [Google Scholar]
 32. Holland, P., Cooper, B. K., & Hecker, R. (2016). Use of social media at work: a new form of employee voice?. The International Journal of Human Resource Management, 27(21), 2621-2634. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Jafar, R. M. S., Geng, S., Ahmad, W., Niu, B., & Chan, F. T. (2019). Social media usage and employee's job performance. Industrial Management & Data Systems, 119(9), 1908-1925. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Lam, H. K., Yeung, A. C., & Cheng, T. E. (2016). The impact of firms' social media initiatives on operational efficiency and innovativeness. Journal of Operations Management, 47, 28-43. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Leftheriotis, I., & Giannakos, M. N. (2014). Using social media for work: Losing your time or improving your work?. Computers in Human Behavior, 31, 134-142. [Google Scholar]‏ [CrossRef]
 37. Leidner, D., Koch, H., & Gonzalez, E. (2010). Assimilating generation Y IT new hires into USAA's workforce: The role of an enterprise 2.0 system. MIS Quarterly Executive, 9(4), 229-242. [Google Scholar]
 38. Leonardi, P. M., Huysman, M., & Steinfield, C. (2013). Enterprise social media: Definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), 1-19. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. [Google Scholar]
 40. Mantymaki, M., & Riemer, K. (2016). Enterprise social networking: A knowledge management perspective. International Journal of Information Management, 36(6), 1042-1052. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Marsh, H., Morin, A. J. S., Parker, P. D., & Kaur, G. (2014). Exploratory structural equation modeling: An integration of the best features of exploratory and confirmatory factor analysis. Annual Review of Clinical Psychology, 10, 85-110. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Moqbel, M. (2012). The effect of the use of social networking sites in the workplace on job performance. PhD. Dessertation, Texas A&M International University[Google Scholar]
 43. Moqbel, M., & Aftab, F. (2015). Employees' social networking site use impact on job performance: evidence from Pakistan. Transactions on Replication Research, 1, 1-11. [Google Scholar][CrossRef]‏
 44. Moqbel, M., & Kock, N. (2018). Unveiling the dark side of social networking sites: Personal and work-related consequences of social networking site addiction. Information & Management, 55(1), 109-119.‏ [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Moqbel, M., Nevo, S., & Kock, N. (2013). Organizational members' use of social networking sites and job performance: An exploratory study. Information Technology & People, 26(3), 240-264. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Munene, A. G., & Nyaribo, Y. M. (2013). Effect of social media pertication in the workplace on employee productivity. International Journal of Advances in Management and Economics, 2(2), 141-150. [Google Scholar]‏
 47. Peng, Y. P. (2014). Job satisfaction and job performance of university librarians: A disaggregated examination. Library & Information Science Research, 36(1), 74-82. [Google Scholar][CrossRef]
 48. Pitafi, A. H., Kanwal, S., Ali, A., Khan, A. N., & Ameen, M. W. (2018). Moderating roles of IT competency and work cooperation on employee work performance in an ESM environment. Technology in Society, 55, 199-208. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior research methods, instruments, & computers, 36(4), 717-731. [Google Scholar]‏ [CrossRef]
 50. Roberts, J. A., & David, M. E. (2020). Boss phubbing, trust, job satisfaction and employee performance. Personality and Individual Differences, 155, 109702. [Google Scholar]‏ [CrossRef]
 51. Robertson, B. W., & Kee, K. F. (2017). Social media at work: The roles of job satisfaction, employment status, and Facebook use with co-workers. Computers in Human Behavior, 70, 191-196. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Bin, A. S. (2015). The relationship between job satisfaction, job performance and employee engagement: An explorative study. Issues in Business Management and Economics, 4(1), 1-8. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Shujaat, A., Rashid, A., & Muzaffar, A. (2019). Exploring the Effects of Social Media Use on Employee Performance: Role of Commitment and Satisfaction. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP), 10(3), 1-19. [Google Scholar]‏ [CrossRef]
 54. Song, Q., Wang, Y., Chen, Y., Benitez, J., & Hu, J. (2019). Impact of the usage of social media in the workplace on team and employee performance. Information & Management, 56(8), 103160. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Turban, E., Bolloju, N., & Liang, T. P. (2011). Enterprise social networking opportunities, adoption, and risk mitigation. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 21, 202–220. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Walker, J. T., & Maddan, S. (2013). Statistics in criminology and criminal justice (4 ed.): Jones & Bartlett Learning. [Google Scholar]
 57. Yu, L., Cao, X., Liu, Z., & Wang, J. (2018). Excessive social media use at work: exploring the effects of social media overload on job performance. Information Technology & People, 31(6),1091-1112. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Zhang, & Venkatesh, V. (2013). Explaining employee job performance: The role of online and offline workplace communication networks. MIS Quarterly, 37(3), 695-722. [Google Scholar][CrossRef]
 59. Zhang, X., Ma, L., Xu, B., & Xu, F. (2019). How social media usage affects employees' job satisfaction and turnover intention: An empirical study in China. Information & Management, 56(6),103-136.‏ [Google Scholar] [CrossRef]