Управління інноваціями в кроскультурному середовищі організації

Автори:
Мирослав Юрасек1, Томіслав Потоцький1
1. Університет фінансів та управління (Чеська республіка)
Сторінки:
108 - 121
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Jurasek, M., & Potocky, T. (2020). Management of Innovations in Cross-Cultural Communication within an Organization. Marketing and Management of Innovations, 2, 108-121. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-08


Анотація

У даній статті систематизовано аргументи та контраргументи у рамках наукової дискусії щодо взаємозв’язку між мовною та культурною компетентностями працівників, як однієї з умов їх ефективної професійної діяльності. Обґрунтовано сучасні тенденції у кадровому забезпеченні підприємств, визначено проблеми та пріоритетний вплив мовною та культурною компетентностями працівників на результати діяльності; зміну ціннісних орієнтирів у системі менеджменту підприємств. Основною метою проведеного дослідження є визначення взаємозв’язку між білінгвізмом (володіння двома іноземними мовами на високому рівні) та культурною компетентністю працівників, як необхідної умови забезпечення конкурентоспроможності організації. Вирішення поставлених в роботі завдань здійснено в наступній логічній послідовності: 1) проведення теоретичного аналізу концептуальних засад управління інноваціями в кроскультурному середовищі організації; 2) формування гіпотез дослідження; 3) опис відповідної методології дослідження; 4) встановлення взаємозв’язку між культурною та мовною компетентностями працівників. Об’єктом дослідження обрано 243 студенти освітнього ступеню бакалавр, які вивчали англійську мову в Чеському університеті фінансів та адміністрації. Емпіричне підтвердження висунутої в роботі гіпотези про статистично значимий взаємозв’язок між культурною та мовною компетентностями працівників здійснено за допомогою програмного забезпечення SmartPLS-SEM 3. Отримані результати дослідження емпірично підтверджують та теоретично доводять наявність позитивної кореляції між рівнем володіння іноземною мовою та рівнем культурного капіталу. Зазначено, що мовна компетентність визначає загальну оцінку культурного капіталу. Встановлено, що метакогнітивні та мотиваційні фактори культурного капіталу мають статистично значимий вплив та визначають характер взаємозв’язку між володінням іноземною мовою та рівнем культурного капіталу. В статті представлено результати емпіричного аналізу, який засвідчив статистично значущу різницю між групами білінгвістів та монолінгвістів. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути прийняті до впровадження менеджерами, які працюють в кроскультурному середовищі, здійснюють підготовку студентів до роботи за кордоном або в міжнародних командах.

 


Ключові слова
культурна компетентність, мовна компетентність, білінгвізм, культурна комунікація кадрів, PLS-SEM, ефективність міжкультурної взаємодії


Посилання
 1. Andresen, M., & Bergdolt, F. (2017). A systematic literature review on the definitions of global mindset and cultural intelligence–merging two different research streams. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 170–195. [GoogleScholar] [CrossRef]
 2. Ang, S., & Van Dyne, L. (2015). Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network. In Handbook of cultural intelligence (pp. 21–33). Routledge.
 3. Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(3), 335–371. [GoogleScholar] [CrossRef]
 4. Barner-Rasmussen, W., Ehrnrooth, M., Koveshnikov, A., & Makela, K. (2014). Cultural and language skills as resources for boundary spanning within the MNC. Journal of International Business Studies, 45(7), 886. [GoogleScholar] [CrossRef]
 5. Bialystok, E., Craik, F. I. M., Green, D. W., & Gollan, T. H. (2009). Bilingual Minds. Psychological Science in the Public Interest, 10(3), 89–129. [GoogleScholar] [CrossRef]
 6. Boroditsky, L. (2011). How language shapes thought. Scientific American, 304(2), 62-65. [GoogleScholar]
 7. Boski, P., & Youssef, K. I. (2012). Consequences of linguistic frame switching: Cognitive and motivational shifts in bilingual Tunisians. Psychology of Language and Communication, 16(2), 143-163. [GoogleScholar] [CrossRef]
 8. Brannen, M. Y., Piekkari, R., & Tietze, S. (2017). The multifaceted role of language in international business: Unpacking the forms, functions and features of a critical challenge to MNC theory and performance. In Language in international business (pp. 139–162). Springer. [GoogleScholar] [CrossRef]
 9. Capatina, A., Micu, A., Lukacs, E., Micu, A. E., Cristache, N., & Susanu, I. (2011). Opportunities for a Romanian company’s business development in countries with cultural intelligence compatibility. African Journal of Business Management, 5(30), 11946–11954. [GoogleScholar] [CrossRef]
 10. Chen, A. S. Y., Lin, Y. C., & Sawangpattanakul, A. (2011). The relationship between cultural intelligence and performance with the mediating effect of culture shock: A case from Philippine laborers in Taiwan. International Journal of Intercultural Relations, 35(2), 246-258. [GoogleScholar] [CrossRef]
 11. Chen, S. X. (2015). Toward a social psychology of bilingualism and biculturalism. Asian Journal of Social Psychology, 18(1), 1–11. [GoogleScholar] [CrossRef]
 12. Chen, S. X., Benet-Martinez, V., & Harris Bond, M. (2008). Bicultural Identity, Bilingualism, and Psychological Adjustment in Multicultural Societies: Immigration-Based and Globalization-Based Acculturation. Journal of Personality, 76(4), 803–838. [GoogleScholar] [CrossRef]
 13. Chen, S. X., Lam, B. C., Buchtel, E. E., & Bond, M. H. (2014). The conscientiousness paradox: Cultural mindset shapes competence perception. European Journal of Personality, 28(5), 425-436. [GoogleScholar][CrossRef]
 14. Chen, S., & Bond, M. (2010). Two Languages, Two Personalities? Examining Language Effects on the Expression of Personality in a Bilingual Context. Personality & Social Psychology Bulletin, 36, 1514–1528. [GoogleScholar] [CrossRef]
 15. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behaviors science. (2nd). New Jersey: Laurence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale.
 16. Cohen, L., & Kassis-Henderson, J. (2017). Revisiting culture and language in global management teams: Toward a multilingual turn. International Journal of Cross-Cultural Management, 17(1), 7–22. [GoogleScholar] [CrossRef]
 17. Collins, K. S., Duyar, I., & Pearson, C. L. (2016). Does cultural intelligence matter? Effects of principal and teacher cultural intelligence on Latino student achievement. Journal for Multicultural Education, 10(4), 465–488. [GoogleScholar] [CrossRef]
 18. Crowne, K. A. (2009). The relationships among social intelligence, emotional intelligence and cultural intelligence. Organization Management Journal, 6(3), 148–163. [GoogleScholar]
 19. Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford University Press. [GoogleScholar]
 20. Earley, P. C., Ang, S., & Tan, J. S. (2006). CQ: Developing cultural intelligence at work. Stanford University Press. [GoogleScholar]
 21. Eisenberg, J., Lee, H. J., Brueck, F., Brenner, B., Claes, M. T., Mironski, J., & Bell, R. (2013). Can Business Schools Make Students Culturally Competent? Effects of Cross-Cultural Management Courses on Cultural Intelligence. Academy of Management Learning & Education, 12(4), 603–621. [GoogleScholar] [CrossRef]
 22. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. [GoogleScholar] [CrossRef]
 23. Gabel-Shemueli, R., Westman, M., Chen, S., & Bahamonde, D. (2019). Does cultural intelligence increase work engagement? The role of idiocentrism-allocentrism and organizational culture in MNCs. Cross Cultural & Strategic Management; Bingley, 26(1), 46–66. [GoogleScholar] [CrossRef]
 24. Garson, G. D. (2016). Partial least squares: Regression and structural equation models. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers.
 25. Grosjean, F. (2015). Bicultural bilinguals. International Journal of Bilingualism, 19(5), 572–586. [GoogleScholar] [CrossRef]
 26. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publication. [GoogleScholar]
 27. Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). Advanced issues in partial least squares structural equation modeling. Sage Publications. [GoogleScholar]
 28. Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). Advanced issues in partial least squares structural equation modeling. Sage publications. [Google Scholar]
 29. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2–24. [GoogleScholar] [CrossRef]
 30. Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D. W., Calantone, R. J. (2014). Common beliefs and reality about PLS: Comments on Ronkko and Evermann (2013). Organizational Research Methods, 17(2), 182–209. [GoogleScholar] [CrossRef]
 31. Hensler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135. [GoogleScholar] [CrossRef]
 32. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded (3rd Edition). New York.: McGraw-Hill. Retrieved from https://eedu.nbu.bg/pluginfile.php/900222/mod_resource/content/1/G.Hofstede_G.J.Hofstede_M.Minkov%20%20Cultures%2and%20Organizations%20-%20Software%20of%20the%20Mind%203rd_edition%202010.pdf
 33. Huff, K. C. (2013). Language, cultural intelligence and expatriate success. Management Research Review, 36(6), 596–612. [GoogleScholar] [CrossRef]
 34. Jyoti, J., & Kour, S. (2017). Factors affecting cultural intelligence and its impact on job performance: Role of cross-cultural adjustment, experience and perceived social support. Personnel Review; Farnborough, 46(4), 767–791. [GoogleScholar] [CrossRef]
 35. Kaufman, S. R., & Hwang, A. (2015). Cultural intelligence and mindfulness in two French banks operating in the US environment. Management Research Review, 38 (9), 930–51. [GoogleScholar] [CrossRef]
 36. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation. Modeling. (3nd).
 37. Kmiotek, L. (2017). Language Proficiency and Cultural Identity as Two Facets of the Acculturation Process. Psychology of Language and Communication, 21(1), 192–214. [GoogleScholar] [CrossRef]
 38. Luna, D., Ringberg, T., & Peracchio, L. A. (2008). One Individual, Two Identities: Frame Switching among Biculturals. Journal of Consumer Research, 35, 279–293. [GoogleScholar] [CrossRef]
 39. New American Economy (2017). Not Lost in Translation: The Growing Importance of Foreign Language Skills in the US Job Market. Retrieved from http://www.newamericaneconomy.org/wp-content/uploads/2017/03/NAE_Bilingual_V8.pdf
 40. Oliver, E., de Botton, L., Soler, M., & Merrill, B. (2011). Cultural Intelligence to Overcome Educational Exclusion. Qualitative Inquiry, 17(3), 267–276. [GoogleScholar] [CrossRef]
 41. Ott, D. L., & Michailova, S. (2017). Does exposure to host country language during international experiences influence the development of cultural intelligence? European Journal of International Management, 11(6), 733–753. [GoogleScholar] [CrossRef]
 42. Pavlenko, A. (2006). Bilingual selves. Bilingual Education and Bilingualism, 56, 1. [GoogleScholar]
 43. Petru, N., Tomaskova, A. & Kroslakova, M. (2019). Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 306-322. [GoogleScholar] [CrossRef]
 44. Presbitero, A., & Attar, H. (2018). Intercultural communication effectiveness, cultural intelligence and knowledge sharing: Extending anxiety-uncertainty management theory. International Journal of Intercultural Relations, 67, 35–43. [GoogleScholar] [CrossRef]
 45. Prucha, J. (2010). Interkulturní komunikace. Grada Publishing as. [Google Scholar]
 46. Putranto, N. A. R., Nuraeni, S., Gustomo, S. & Ghazali, A. (2018). The Relationship between Cultural Intelligence, Emotional Intelligence, and Student Performance,” International Journal of Business, 23 (1), 17–25. [GoogleScholar]
 47. Schreuders-van den Bergh, R. & Du Plessis, Y. (2016). Exploring the role of motivational cultural intelligence in SIE women’s adjustment. Journal of Global Mobility-the Home of Expatriate Management Research, 4 (2), 131–48. [GoogleScholar] [CrossRef]
 48. Shannon, L. M., & Begley, T. M. (2008). Antecedents of four-factor model of cultural intelligence. Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement, and application, 41-55. [GoogleScholar]
 49. Sharma, R. R. (2019). Cultural Intelligence and Institutional Success: The Mediating Role of Relationship Quality. Journal of International Management, 25(3), 1006-65. [GoogleScholar] [CrossRef]
 50. The World Bank Group (2019). The World Bank Data Report on Trade (% of GDP). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
 51. Thomas, D. C., Elron, E., Stahl, G., Ekelund, B. Z., Ravlin, E. C., Cerdin, J. L. and Lazarova, M. B. (2008). Cultural Intelligence: Domain and Assessment. International Journal of Cross/Cultural Management, 8(2), 123-143. [GoogleScholar] [CrossRef]
 52. Van Dyne, L., Ang, S., & Tan, M. L. (2016). Cultural intelligence. [GoogleScholar] [CrossRef]
 53. Van Dyne, L., Ang, S., Ng, K. Y., Rockstuhl, T., Tan, M. L., & Koh, C. (2012). Sub-dimensions of the four factor model of cultural intelligence: Expanding the conceptualization and measurement of cultural intelligence. Social and Personality Psychology Compass, 6(4), 295–313. [GoogleScholar] [CrossRef]
 54. van Oudenhoven, J. P., & Benet-Martínez, V. (2015). In search of a cultural home: From acculturation to frame-switching and intercultural competencies. International Journal of Intercultural Relations, 46, 47–54. [GoogleScholar] [CrossRef]
 55. Veltkamp, G. M., Recio, G., Jacobs, A. M., & Conrad, M. (2013). Is personality modulated by language? The International Journal of Bilingualism; London, 17(4), 496–504. [GoogleScholar] [CrossRef]