№2, 2020

Радован Бацик, Річард Федорко, Беата Гавурова, Марія Олеарова, Мартін Ригельський
Маркетингова політика в готелях: вплив рейтингу на прийняття рішень споживачами (мова оригіналу - англійська)
11 - 25
Олена Заруцька, Тетяна Павлова, Аліна Синюк, Валентин Хмарський, Даріуш Павлище, Марчін Кеші
Інноваційні підходи до оцінювання бізнес-моделей сучасних банків (мова оригіналу - англійська)
26 - 43
Алла Старостіна, Руслана Пікус, Володимир Кравченко,
Інноваційна активність українських страхових компаній (мова оригіналу - англійська)
44 - 55
56 - 67
Олег Сорочак, Світлана Квак, Мар’яна Гвоздь
Модель вибору інноваційно-інвестиційної стратегії машинобудівних підприємств: практичний аспект (мова оригіналу - англійська)
68 - 84
Яна Марі Сафранкова, Мартін Шікерж, Рената Скипалова
Інновації в управлінні робочою силою: вплив четвертої промислової революції (мова оригіналу - англійська)
85 - 94
Мирослав Юрасек, Томіслав Потоцький
Управління інноваціями в кроскультурному середовищі організації (мова оригіналу - англійська)
108 - 121
Андрій Міклошик, Петро Штархов, Дана Воконова, Маріна Корчокова
Дослідження впливу телевізійної реклами на молодь Словаччини (мова оригіналу - англійська)
122 - 138
Жоліта Ввейнхардт, Володимир Срока
Інновації в управлінні людським ресурсами: методи усунення мобінгу (мова оригіналу - англійська)
182 - 195
Світлана Андрос, Людмила Акімова, Оксана Буткевич
Інновації в управлінні депозитним портфелем банку: структура вкладів клієнтів (мова оригіналу - англійська)
206 - 220
Тібор Зсігмонд, Еніко Корцмарос, Рената Мачова, Золтан Себен
Взаємозв’язок між маркетинговою стратегією футбольного клубу та поведінкою споживачів різних вікових груп: досвід Словаччини (мова оригіналу - англійська)
221 - 234
235 - 246
Бадер А. Альоубі, Ібрагім М. Аль-Харбі, Адель А. Альоуб, Алаа А. Каффас, Наджах К. Аль-Мазумі
Управління електронною комерцією: вплив на екосистему стартапів (мова оригіналу - англійська)
247 - 255
Грета Келіуотите-Станюленене, Моніка Кукарнайте
Фінансовий інноваційний менеджмент: вартість кредиту на платформах крауфандингу та краудлендінгу (мова оригіналу - англійська)
256 - 274
Мохд Різватуллах, Салах Абунар, Сайедузафар Казі
Задоволеність споживачів та їх поведінка у роздрібній-торгівлі: адаптивна регресійна модель та LINGO аналіз (мова оригіналу - англійська)
275 - 285
Надер Мохаммед Аляварне, Мунсиф Сокійна, Абдалла Мішаел Обейдат, Ахмад Тауфіг Альрадайде, Зіяд Салех Аломарі
Вплив туманних обчислень CRM на інновації та якість обслуговування клієнтів: емпіричне дослідження (мова оригіналу - англійська)
286 - 297
Івета Убрежіова, Оксана Сокіл, Анна Діачікова, Стефан Апостол
Інноваційна екосистема молдавських малих і середніх підприємств (мова оригіналу - англійська)
298 - 312
Зеновій-Михайло Задорожний, Володимир Муравський, Наталія Починок, Анна Грицишин
Інноваційний менеджмент та автоматизований облік в логістиці хаотичного зберігання (мова оригіналу - англійська)
313 - 323
Марек Вочозка, Якуб Хорак, Томаш Крулицький
Інновації в управлінні прогнозуванням: динаміка вартості акцій з використанням нейронних мереж (мова оригіналу - англійська)
324 - 339
Петра Партлова, Ярміла Стракова, Ян Вачал, Франтишек Поллак, Ян Добрович
Управління економічним потенціалом інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (мова оригіналу - англійська)
340 - 353
354 - 367