Інвестиційний менеджмент цифрових інновацій бізнесу

Автори:
Ірина Сотник1, Костянтин Завражний1, Володимир Касьяненко1, Хунек Рубік2, Oлександр Сідоров3
1. Сумський державний університет (Україна)
2. Чеський університет наук про життя Прага (Чехія)
3. INGENUM (Іспанія)
Сторінки:
95 - 109
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Sotnyk, I., Zavrazhnyi, K., Kasianenko, V., Roubík H. & Sidorov O. (2020). Investment Management of Business Digital Innovations. Marketing and Management of Innovations, 1, 95-109. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-07


Анотація

У статті розглядаються питання ефективності управління інноваціями  сучасного бізнесу. Основною метою дослідження є розроблення підходів до управління інноваційними процесами цифровізації компаній та обґрунтування економічної ефективності інвестиційних проектів з використання інноваційних інформаційних технологій у контексті їх взаємозв'язку з існуючими інформаційними рішеннями управління підприємствами. Актуальність дослідження полягає у необхідності зміни методів ведення й управління сучасним бізнесом з урахуванням досягнень Третьої та Четвертої промислових революцій, які формують інноваційну бізнес-філософію, засновану на інформатизації та цифровізації процесів виробництва і постачання продукції. Імплементація інноваційних цифрових технологій у бізнес-процеси вимагає значних витрат, що актуалізує питання їх мінімізації. Систематизація літературних джерел та підходів до управління процесами цифровізації виявила відсутність комплексних рішень цієї проблеми. У зв’язку з цим, на основі порівняльного аналізу авторами виявлено особливості розвитку бізнесу в умовах Четвертої промислової революції й обґрунтовано необхідність інтеграції сучасних інформаційних систем управління діяльністю підприємств на платформі цифровізації бізнес-процесів. З метою створення карти цифрових інновацій бізнесу запропоновано застосовувати теорію обмежень системи, що дозволяє визначити, з якої з функціонуючих інформаційних систем підприємства (бізнес-аналітика, Business intelligence – BI; система планування ресурсів підприємства, Enterprise Resource Planning – ERP; система управління виробничими процесами, Manufacturing Execution System – MES; Промисловий Інтернет речей, Industrial Internet of Things – IIoT) варто розпочати цифрову трансформацію. На підставі використання структурного підходу у статті сформовано етапи розроблення проекту цифрової трансформації компанії. Економічне обґрунтування вибору таких альтернативних проектів виконано на основі оцінки трудових витрат на реалізацію двох варіантів цифрової інновації суб’єкта господарювання: комплексного проекту автоматизації з попереднім моделюванням та інтеграційного проекту автоматизації з поступовим впровадженням нової інформаційної системи. Результати оцінки засвідчили економічні переваги імплементації інтеграційного проекту, що забезпечує в 1,58 рази менше трудовитрат і може бути реалізований із використанням універсальних пакетних рішень типу Business Automaton Software (BAS). Аналіз результатів впроваджених і потенціалу запланованих проектів цифровізації бізнесу в Україні та світі дозволив узагальнити ефекти від їх імплементації і підтвердив необхідність подальшого розвитку механізмів інвестиційного менеджменту цифрових інновацій у компаніях.


Ключові слова
автоматизація, бізнес, екологізація, ефективність, інвестиційний менеджмент, інновація, інформаційні технології, проект, цифровізація, ERP.


Посилання
 1. Apal'kova, V. V. (2015). Concept of the digital economy development in the European Union and prospects for Ukraine. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series «Innovation Management»,4, 9–18. 
 2. BAS (2019). BAS solutions. Retrieved from: https://www.bas-soft.eu/.
 3. Bilan, Y., Streimikiene, D., Vasylieva, T., Lyulyov, O., Pimonenko, T., & Pavlyk, A. (2019). Linking between renewable energy, CO2 emissions, and economic growth: Challenges for candidates and potential candidates for the EU membership. Sustainability,11(6), 1528. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Blix, M. (2015). The economy and digitalisation – opportunities and challenges. Retrieved from: https://www.ifn.se/storage/ma/1c77ce47b5384acdadf960ef0c26cdeb/20032095be784cdda28aac8c6b7b25c8/pdf/6F21662B08AFB948E3D053DD9EAC209BC73A19B1/blix_digitalisation_report_20151215.pdf
 5. Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape. An Industry 4.0 Perspective. International journal of mechanical, industrial science and engineering, 8 (1), 37–44. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Deutsche Welle (2019). Again Made in Germany: industrial production returns to Germany. Retrieved from: https://www.dw.com/ru/
 7. DTEK (2019). DTEK will spend UAH 350 million on digital transformation. Where will the money go? Retrieved from: https://ain.ua/2019/04/23/dtek-potratit-na-cifrovuyu-transformaciyu-350-mln-grn-na-chto-pojdut-dengi/
 8. Gartner (2019). IT Glossary. Retrieved from: https://www.gartner.com/it-glossary/
 9. Sotnyk I. M., & Goncharenko O. S. (2015). Formation of ecology and economic mechanism of dematerialization at the enterprise. Marketing and innovation management, 2, 258–266. [Google Scholar]
 10. Gupta, Ch. (2018). What does IIoT mean for MES? Automation World, 8.01. Retrieved from: https://www.automationworld.com/what-does-iiot-mean-mes
 11. Hewlett Packard Enterprise (2019). What is digital transformation? Retrieved from: https://www.hpe.com/us/en/what-is/digital-transformation.html
 12. Hounshell, L. (2018). The Industrial Internet of Things, digitalisation and the future of business. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/07/30/the-industrial-internet-of-things-digitalisation-and-the-future-of-business/.
 13. Ibragimov, Z., Lyeonov, S., & Pimonenko, T. (2019). Green investing for SDGS: EU experience for developing countries. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 867–876.[Google Scholar]
 14. Ibragimov, Z., Vasylieva, T., & Lyulyov, O. (2019a). The national economy competitiveness: effect of macroeconomic stability, renewable energy on economic growth. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 877–886. [Google Scholar]
 15. IT-Enterprise (2019). Retrieved from: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/
 16. Karcheva, G. T., Ogorodnya, D. V., & Open'ka, V. A. (2017). The digital economy and its impact on the development of national and international economics. Finansovyy prostir, 3, 13–21.
 17. Kolyadenko, S. V. (2016). Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktyalni pytannia nauky I praktyky, 6, 105–112.
 18. Kraus, N. M., Goloborod'ko, O. P., & Kraus, K. M. (2018). Digital economy: trends and prospects for the avant-garde nature of development. Efektyvna ekonomika, 1. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf
 19. Kroll, H., Horvat, D., & Jager, A. (2018). Effects of automatisation and digitalisation on manufacturing companies' production efficiency and innovation performance (No. 58). Fraunhofer ISI Discussion Papers – Innovation Systems and Policy Analysis. [Google Scholar]
 20. Lavi, Y. (2017). Industry 4.0: Harnessing the power of ERP and MES integration Industry Week, 20.07. Retrieved from: https://www.industryweek.com/supply-chain-technology/industry-40-harnessing-power-erp-and-mes-integration.
 21. Melnyk, L. H., Dehtiarova, I. B., Horobchenko, D. V. & Matsenko, O. M. (2017). Innovations in the context of modern economic transformation processes of enterprise, region, country: the EU experience. Marketing and management of Innovations, (4), 260-271. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Hakobyan, N., Khachatryan, A., Vardanyan, N., Chortok, Y., & Starchenko, L. (2019). The implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility practices into competitive strategy of the company. Marketing and Management of Innovations, 2, 42-51. [CrossRef]
 23. Panorama Consulting Solutions (2016). Business intelligence: the missing link to your ERP strategy? Retrieved from: https://www.panorama-consulting.com/business-intelligence-the-missing-link-to-your-erp-strategy/
 24. Posada, J., Toro, C., Barandiaran, I., Oyarzun, D., Stricker, D., de Amicis, R., & Vallarino, I. (2015). Visual computing as a key enabling technology for Industry 4.0 and industrial internet. IEEE computer graphics and applications, 35 (2), 26–40. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Prokopenko, O. V., Biloshkurska, N. V., Biloshkurskyi, M. V., & Omelyanenko, V. A. (2019). The role of banks in national innovation system: general strategical analytics. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(30), 26–35. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Raymond, L., Croteau, A. M., & Bergeron, F. (2009, May). The integrative role of IT in product and process innovation: growth and productivity outcomes for manufacturing. In International Conference on Enterprise Information Systems. (pp. 27-39). Springer, Berlin, Heidelberg. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Rubanov, P., Vasylieva, T., Lyeonov, S., & Pokhylko, S. (2019). Cluster analysis of development of alternative finance models depending on the regional affiliation of countries. Business and Economic Horizons (BEH), 15(1232-2019-892), 90–106. [Google Scholar]
 28. Rudenko, M. V. (2018). Digitalisation of economy: new opportunities and perspectives. Economy and state, 11. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2018/13.pdf[CrossRef]
 29. Samuels, M. (2018). What is a chief digital officer? Everything you need to know about the CDO explained. Retrieved from: https://www.zdnet.com/article/what-is-a-chief-digital-officer-everything-you-need-to-know-about-the-cdo/
 30. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. Retrieved from: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
 31. Sotnyk, I.М., Volk, О.М., & Chortok Yu.V. (2013). Increase of ecological-economic efficiency of ICT as a resource saving innovative direction. Actual Problems of Economics, 9, 229-235.  
 32. Theory of Constraints (2019). Lean Production. Retrieved from: https://www.leanproduction.com/theory-of-constraints.html
 33. Tokmakova, I. V., Shatokhina, D. A., & Melnik, S. V. (2018). Strategic management of the enterprises’ development in the conditions of economy’s digitalisation. Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 64, 283–291.
 34. Veretyuk, S. М., & Pilinsky, V. V. (2016). Determination of the priority directions for digital economy’s development in Ukraine. Scientific notes of the Ukrainian Research Institute of Communication, 2, 51–58. 
 35. Zielinski, M. (2019). Digitalise or cease to exist. Economic truth. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/01/11/644176/