Інноваційний розвиток і ефективність публічного управління: правові та управлінські аспекти

Автори:
Віталій Кондратенко1, Олена Окопник1, Лінда Зіганто2, Олексій Квілінський3
1. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна)
2. Університет Юрая Добрили в Пулі (Хорватія)
3. Лондонська академія науки і бізнесу (Великобританія)
Сторінки:
87 - 94
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kondratenko, V., Okopnyk, O., Ziganto, L., & Kwilinski, A. (2020). Innovation Development of Public Administration: Management and Legislation Features. Marketing and Management of Innovations, 1, 87-94. https://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-06


Анотація

У статті проаналізовано вплив ефективності державного управління на інноваційний розвиток країни. Авторами проведено бібліометричий аналіз наукових публікацій, що досліджують питання ефективності державного управління. Для аналізу обрано 1167 наукових статей, які проіндексовано наукометричною базою даних Scopus. Для візуалізації результатів бібліометричного аналізу використано програмне забезпечення VOSviewer. На основі отриманих результатів виокремлено десять наукових кластерів вчених, які досліджували питання взаємозв’язку інноваційного розвитку країни та ефективності державного управління. Перший, найбільший кластер наукових публікацій – «інноваційнийрозвиток» сфокусований на дослідженні ефективності державного управління та впровадженні інновацій. Другий кластер пов'язаний з аналізом ефективності державної інноваційної політики. Третій кластер – «державне управління» вміщує понад сорок ключових слів та 4699 посилань. Визначено, що найбільша питома вага наукових публікацій опублікована вченими з італійською та американською афіляцією. При цьому Європейські фонди профінансували найбільшу питому вагу наукових досліджень за визначеною тематикою. У рамках статті висунуто гіпотезу про зв'язок між рівнями інноваційного розвитку та ефективності державного управління в країні. Перевірку гіпотези здійснено з використанням кореляційного аналізу, моделі найменших квадратів та програмного забезпечення EViews11. У якості показників оцінювання ефективності державного управління використано світові показники ефективності державного управління (Worldwide Governance Indicators). Об’єктом дослідження обрано країни ЄС та Україна. Отримані емпіричні результати підтвердили наявність кореляції між обраними змінними параметрами. Так, підвищення ефективності державного урядування та посилення верховенства права призводять до підвищення рівня інноваційного розвитку країни на 0,094 та 0,043 пункту відповідно. У той же час посилення регуляторної політики провокує зростання рівня інноваційного розвитку країни на 0,08 пункту. Встановлено, що рівень сталої конкурентоспроможності країни та обсяг витрат на дослідження та розробки мали не значний вплив на індекс інноваційного розвитку країни. На основі результатів аналізу емпіричних даних проведено систематизацію підходів до підвищення ефективності державного управління та відповідного правового забезпечення. Враховуючи досвід ЄС, авторами визначено заходи, впровадження яких сформує передумови для підвищення ефективності державного управління, а саме: удосконалення законодавчої бази щодо регулювання права власності, синхронізація вітчизняних антикорупційних директив з нормами ЄС, проведення цифровізації державних органів влади на всіх рівнях. Для подальших досліджень доцільно збільшити часовий проміжок та вибірку країн, що дозволить отримати більш об’єктивні емпіричні дані.


Ключові слова
управління, менеджмент, нормативна база, право власності, інновації.


Посилання
 1. Ahn, M. J., & Bretschneider, S. (2011). Politics of e-government: E-government and the political control of bureaucracy. Public Administration Review, 71(3), 414-424. [Google Scholar][CrossRef]
 2. Akulich, M. & Kaźmierczyk, J.  (2018) The socio-economic approach to the study of main economic systems. Socialism and capitalism. Part 1. Management, 22(1), 238-250. [Google Scholar][CrossRef]
 3. Arduini, D., Belotti, F., Denni, M., Giungato, G., & Zanfei, A. (2010). Technology adoption and innovation in public services the case of e-government in Italy. Information economics and policy, 22(3), 257-275. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bilan, Y., Brychko, M., Buriak, A., & Vasilyeva, T. (2019). Financial, business and trust cycles: The issues of synchronization. Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet Au Rijeci, 37(1), 113–138. [Google Scholar] [CrossRef]   
 5. Bilan, Y., Kuzmenko, O., Boiko, A. (2019a). Research on the impact of Industry 4.0 on entrepreneurship in various countries worldwide. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, Granada, Spain, 10–11 April 2019; pp. 2373–2384
 6. Bilan, Y., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019b). Brand management and macroeconomic stability of the country. Polish Journal of Management Studies, 19. [Google Scholar]
 7. Bilan, Y., Raisiene, A. G., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019c). Public Governance efficiency and macroeconomic stability: examining convergence of social and political determinants. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Bilan, Y., Rubanov, P., Vasylieva, T., & Lyeonov, S. (2019d). The influence of industry 4.0 on financial services: Determinants of alternative finance development. Polish Journal of Management Studies, 19. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019e). EU vector of Ukraine development: linking between macroeconomic stability and social progress. International Journal of Business and Society, 20(2). [Google Scholar]
 10. Brychko, M., & Semenog, A. (2018). Efficiency as a new ideology of trust-building corporate governance. Business and Economic Horizons. Prague Development Center. [Google Scholar][CrossRef]   
 11. Buriak, A. V, Lyeonov, S. V, & Vasylieva, T. A. (2015). Systemically important domestic banks: an indicator-based measurement approach for the Ukrainian banking system. Prague Economic Papers, 24(6), 715–728. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Chygryn, O., Pimonenko, T., Luylyov, O., & Goncharova, A. (2018). Green Bonds like the Incentive Instrument for Cleaner Production at the Government and Corporate Levels: Experience from EU to Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, 9(7), 1443-1456. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Dalevska, N., Khobta, V., Kwilinski, A., & Kravchenko, S. (2019). A model for estimating social and economic indicators of sustainable development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1839-1860. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Eurostat. (2019). Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance. Available at: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
 16. Hrytsenko, L. L., Roienko, V. V., & Boiarko, I. M. (2018). Institutional background of the role of state in investment processes activation. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(24), 338–344. [Google Scholar] [CrossRef]   
 17. Kaufmann D., Kraay A. and Mastruzzi M. (2010). The Worldwide Governance Indicators : Methodology and Analytical Issues". World Bank Policy Research Working Paper (5430). [Google Scholar]
 18. Kaźmierczyk, J., & Chinalska, A. (2018). Flexible forms of employment, an opportunity or a curse for the modern economy? Case study: banks in Poland. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(2), 782-798. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Leonov, S. V., Vasilyeva, T. A., & Shvindina, H. O. (2017). Methodological approach to design the organizational development evaluation system. Scientific Bulletin of Polissia, 2(3(11)), 51–56. [Google Scholar] [CrossRef]  
 20. Mergel, I., & Desouza, K. C. (2013). Implementing open innovation in the public sector: The case of Challenge.gov. Public Administration Review, 73(6), 882-890. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Pająk, K., Kvilinskyi, O., Fasiecka, O., & Miśkiewicz, R. (2017). Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland. Economics and Environment, 2(61), 122-138. [Google Scholar]
 22. Pimonenko, T., Yu, M., Korobets, O., & Lytvynenko, O. (2017). Ecological stock indexes: foreign experience and lessons for Ukraine. Bulletin of Sumy State University. Economy Ser, 4, 121-127.
 23. Rathgeb Smith, S (2010). Nonprofits and public administration: Reconciling performance management and citizen engagement. American Review of Public Administration, 40(2), 129-152. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Scupola, A., & Zanfei, A. (2016). Governance and innovation in public sector services: The case of the digital library. Government Information Quarterly, 33(2), 237-249. [Google Scholar][CrossRef]
 25. The Global Innovation Index (GII) (2012-2019). Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
 26. The Global Sustainability Competitiveness Index. (2012-2019). Available at: http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index
 27. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Klymchuk, M., & Tkachenko, I. (2019a). The economic-mathematical development of buildings construction model optimization on the basis of digital economy. Management Systems in Production Engineering, 27(2), 119-123. [Google Scholar] [CrossRef]   
 28. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Korystin, O., Svyrydiuk, N., Tkachenko, I. (2019b). Assessment of information technologies influence on financial security of economy. Journal of Security and Sustainability, 8(3), 375-385. [Google Scholar] [CrossRef]   
 29. Tolbert, C. J., Mossberger, K., & McNeal, R. (2008). Institutions, policy innovation, and E-Government in the American States. Public Administration Review, 68(3), 549-563. [Google Scholar][CrossRef]
 30. Vasilyeva, T. A., & Makarenko, I. A. (2017). Modern innovations in corporate reporting. Marketing and Management of Innovations, (1), 115–125. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Vasyl’eva, T. А., Leonov, S. V., & Makarenko, I. O. (2017). Modern methodical approaches to the evaluation of corporate reporting transparency. Scientific bulletin of Polissia, 2(1(9)), 185–190. [Google Scholar] [CrossRef]  
 32. Vasylieva, T. A., & Kasyanenko, V. O. (2013). Integral assessment of innovation potential of Ukraine's national economy: A scientific methodical approach and practical calculations. Actual Problems of Economics, 144(6), 50-59.
 33. Vasylieva, T. A., Leonov, S. V., Kryvych, Y. N., & Buriak, A. V. (2017a). Bank 3.0 concept: global trends and implications. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(22), 4-10. [Google Scholar]
 34. Vasylieva, T. A., Lieonov, S. V., Petrushenko, Y. M., & Vorontsova, A. S. (2017b). Investments in the system of lifelong education as an effective factor of socio-economic development. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(23), 426-436. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Yevdokimov, Y., Chygryn, O., Pimonenko, T., & Lyulyov, O. (2018). Biogas as an alternative energy resource for Ukrainian companies: EU experience. Innovation Marketing, 14, 7-15. [Google Scholar] [CrossRef]