Роль бренда країни в забезпеченні економічної безпеки

Автори:
Світлана Шимон1, Євгенія Коломієць-Людвіг1, Йоанна Осієвіч2, Даріуш Кравчик3, Божена Камінська4
1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Ураїна)
2. Варшавський університет (Польща)
3. Департамент звязків міста Забже (Польща)
4. Лондонська академія наук та бізнесу (Великобританія)
Сторінки:
303 - 311
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Shymon, S., Kolomiets-Ludwig, E., Osiejewicz, Jo., Krawczyk, D. & Kaminska, B. (2020). The Role of Country Brand in Providing Economic Resilience. Marketing and Management of Innovations, 1, 303-311. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-26


Анотація

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання забезпечення економічної безпеки країни. Проведений в роботі бібліометричий аналіз публікацій за темою «економічна безпека» з використанням інструменту VOSviewer дозволив виділити чотири основні наукові школи. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми оцінювання рівня економічної безпеки країни засвідчила, що основними компонентами є: макроекономічна стабільність, мікроекономічна ефективність ринку, «добре урядування», соціальний розвиток. Метою проведеного дослідження є дослідження впливу маркетингової детермінанти на рівень економічної безпеки країни. Основною гіпотезою статті є відсутність статистично значимої різниці в рівні економічної безпеки для країн, які впроваджують ефективну політику просування свого бренда, та які не здійснюють відповідних заходів. Методичним інструментарієм перевірки висунутої гіпотези стали: методи перевірки на нормальний розподіл ознак в статистичних сукупностях, з яких вилучені вибірки, за допомогою тесту Shapiro-Wilk; перевірки рівності дисперсій досліджуваних ознак в статистичних сукупностях з яких вилучені вибірки, за допомогою Levene´s test; параметричного (One-way ANOVA: F-test) або не параметричного тестів (Kruskal-Wallis rank test). Об’єктом дослідження обрані країни Європейського Союзу, які відповідно до рейтингу FutureBrand були поділені на 6 груп. В статті представлено результати емпіричного аналізу, який підтвердив висунуту в роботі гіпотезу. Дослідження емпірично підтверджує відсутність статистично значимої різниці між основними індикаторами рівня економічної безпеки країни відповідно до базової компоненти – макроекономічна стабільність, що оцінюється за допомогою показників: дефіцит або профіцит державного бюджету, рівень безробіття.


Ключові слова
бренд, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, рівень безробіття, ANOVA


Посилання
 1. Bilan, Y., Brychko, M. M., Buriak, A. V., & Vasylieva, T. A. (2019). Financial, business and trust cycles: the issues of synchronization. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Bilan, Y., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019). Brand management and macroeconomic stability of the country. [Zarządzanie marką i stabilność makroekonomiczna kraju] Polish Journal of Management Studies, 19(2), 61-74. doi:10.17512/pjms.2019.19.2.05 [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bilan, Y., Rubanov, P., Vasylieva, T., & Lyeonov, S. (2019). The influence of industry 4.0 on financial services: Determinants of alternative finance development. Polish Journal of Management Studies, 19. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bivolaru, E., Andrei, R., & Purcaroiu, G. V. (2009). Branding Romania: a pestel framework based on a comparative analysis of two country brand indexes. Management & Marketing, 4(4). [Google Scholar]
 5. Boiko А., Bilan Y., Кuzmenko О. Research on the Impact of Industry 4.0 on Entrepreneurship in Various Countries Worldwide. 33rd IBIMA Conference (Wеb of Science та Scopus), 10–11 April 2019. Granada, 2019. [Google Scholar]
 6. Briguglio, L. P. (2016). Exposure to external shocks and economic resilience of countries: Evidence from global indicators. Journal of Economic Studies, 43(6), 1057-1078. doi:10.1108/JES-12-2014-0203 [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2006). Conceptualizing and measuring economic resilience. Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat, 265-288. [Google Scholar]
 8. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2008). Economic vulnerability and resilience. United Nations research paper, 55. [Google Scholar]
 9. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxford development studies, 37(3), 229-247. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Butt, N. S. (2006). ANOVA with Summary Statistics: A Stata Macro. Pak. j. stat. oper. res, 2(1), 57-62. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B., & Palihawadana, D. (2011). The relationship between country‐of‐origin image and brand image as drivers of purchase intentions. International Marketing Review. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Dinnie, K., Melewar, T. C., & Fetscherin, M. (2010). The determinants and measurement of a country brand: the country brand strength index. International Marketing Review. [Google Scholar]
 13. Florek, M. (2005). The country brand as a new challenge for Poland. Place Branding, 1(2), 205-214. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. FutureBrand. (2019). Country brand index. Retrieved from : https://www.futurebrand.com/futurebrand-country-index
 15. Gastwirth, J. L., Gel, Y. R., & Miao, W. (2009). The impact of Levene's test of equality of variances on statistical theory and practice. Statistical Science, 343-360. [Google Scholar]
 16. Herring, J. B. (1986). Cultural and economic resilience among the Kickapoo Indians of the Southwest. Great Plains Quarterly, 263-275. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Ibragimov, Z., Vasylieva, T., & Lyulyov, O. (2019). The national economy competitiveness: effect of macroeconomic stability, renewable energy on economic growth. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 877-886. [Google Scholar]
 18. Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of economic geography, 12(1), 1-32. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of shapiro-wilk, kolmogorov-smirnov, lilliefors and anderson-darling tests. Journal of statistical modeling and analytics, 2(1), 21-33. [Google Scholar]
 20. Rekunenko, I. I., Hrytsenko, L. L., Boiarko, I. M., & Kostyrko, R. A. (2019). Financial debt market in the system of indicators of development of the economy of the country. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(29), 430-439. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Rose, A., & Liao, S. Y. (2005). Modeling regional economic resilience to disasters: A computable general equilibrium analysis of water service disruptions. Journal of Regional Science, 45(1), 75-112. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Shvindina, H. (2019). Coopetition as an emerging trend in research: perspectives for safety & security. Safety, 5(3), 61. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Simmie, J., & Martin, R. (2010). The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge journal of regions, economy and society, 3(1), 27-43. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Supphellen, M., & Nygaardsvik, I. (2002). Testing country brand slogans: Conceptual development and empirical illustration of a simple normative model. Journal of Brand Management, 9(4), 385-395. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Supphellen, M., & Nygaardsvik, I. (2002). Testing country brand slogans: Conceptual development and empirical illustration of a simple normative model. Journal of Brand Management, 9(4), 385-395. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Van De Klundert, T. (1986). Economic resilience: a two-country analysis. De economist, 134(1), 25-41. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Vasylieva, T. A., Harust, Y. V., Vynnychenko, N. V., & Vysochyna, A. V. (2018). Optimization of the financial decentralization level as an instrument for the country's innovative economic development regulation. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Vasylieva, T. A., Lieonov, S. V., Petrushenko, Y. M., & Vorontsova, A. S. (2017). Investments in the system of lifelong education as an effective factor of socio-economic development. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(23), 426-436. [Google Scholar] [CrossRef]