Соціальні мережі як інструменти HR-маркетингу: на прикладі постачальників медичних послуг

Автори:
Іржі Бейтковський1
1. Університет Томаша Бата в Зліні (Чеська Республіка)
Сторінки:
294 - 302
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Bejtkovsky, J. (2020). Social Media Platforms as HR Marketing Tool in Selected Healthcare Service Providers. Marketing and Management of Innovations, 1, 294-302. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-25


Анотація

У статті автором систематизовано аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо функціонування соціальних мереж, HR-маркетингу, Е-рекрутингу та управління кадровим потенціалом компанії. Головною метою є аналіз взаємозв’язку між розмірами компаній, що надають медичні послуги та: 1) активністю використання соціальних мереж; 2) ефективність промоції послуг через рекрутингове відео для потенційних працівникам на внутрішньому та зовнішньому ринках праці. Систематизація літературних джерел та підходів до дослідження специфіки функціонування соціальних мереж, HR-маркетингу, Е-рекрутингу та управління кадровим капіталом засвідчила, що впровадження ІТ-технологій у процес управління кадровим потенціалом є його невід’ємною складовою. Вихідні данні для дослідження сформовано на основі результатів кількісного та якісного аналізу з використанням методів та інструментів маркетингових досліджень. При цьому дані було доповнено результатами опитування 58 респондентів, що відбувалось у два етапи з  метою забезпечення коректності розроблених питань анкети. Кількісне маркетингове дослідження проведено з жовтня 2018 року по січень 2019 року. Об’єктом дослідження стали постачальники медичних послуг у Чеській республіці. У ході дослідження сформовано три наукові гіпотези. Перевірку висунутих гіпотез проведено на основі критерію Пірсона за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel 2013 та IBM SPSS Statistics 23. На основі отриманих результатів у статті зроблено наступні висновки: 1) відсутність статистично значущої залежності між розміром обраного постачальника медичних послуг та активністю використанням соціальних мереж як інструменту HR-маркетингу; 2) існує статистично значуща залежність між розміром обраного постачальника медичних послуг та ефективністю промоції послуг через рекрутингове відео; 3) платформи соціальних мереж використовуються для: комунікації з пацієнтами, клієнтами, громадськістю, PR або промоції постачальників медичних послуг, а також рекрутингу та  HR-маркетинг. Емпіричні результати дослідження підтверджують необхідність поширення ІТ в управлінні людськими ресурсами. У свою чергу, отримані результати дослідження можуть бути корисними для вітчизняних та зарубіжних постачальників медичних послуг, для науковців, зацікавлених в управлінні людськими ресурсами.


Ключові слова
е-рекрутинг, постачальник медичних послуг, управління кадровим капіталом, HR-маркетинг, платформи соціальних мереж.


Посилання
 1. Abaido, G. M. (2020). Cyberbullying on social media platforms among university students in the United Arab Emirates. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 407-420. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Aggerholm, H. K., Andersen, S. E., & Thomsen, C. (2011). Conceptualising employer branding in sustainable organisations, Corporate Communications. An International Journal. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Alonso, S., Perez, I. J., Cabrerizo, F. J., & Herrera-Viedma, E. (2013). A linguistic consensus model for Web 2.0 communities. Applied Soft Computing, 13(1), 149-157. [Google Scholar][CrossRef]
 4. Anderson, N. (2003). Applicant and recruiter reactions to new technology in selection: A critical review and agenda for future research. International Journal of Selection and Assessment, 11(2-3), 121-136. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Archana, L., Nivya, V. G., & Thankam, S. M. (2014). Recruitment through social media area: Human Resource. Journal of Business and Management, 1, 37-41.
 6. Brown, D. (2004). Unwanted online jobseekers swamp HR staff. Canadian HR Reporter, 17(7), 1-1.
 7. Dong, Y., Zha, Q., Zhang, H., Kou, G., Fujita, H., Chiclana, F., & Herrera-Viedma, E. (2018). Consensus reaching in social network group decision making: Research paradigms and challenges. Knowledge-Based Systems, 162, 3-13. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Edwards, M. R., & Edwards, T. (2013). Employee responses to changing aspects of the employer brand following a multinational acquisition: a longitudinal study. Human Resource Management, 52(1), 27-54. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Elving, W. J., Westhoff, J. J., Meeusen, K., & Schoonderbeek, J. W. (2013). The war for talent? The relevance of employer branding in job advertisements for becoming an employer of choice. Journal of Brand Management, 20(5), 355-373. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Gavurova, B., Bacik, R., Fedorko, R., & Nastisin, L. (2018). the customer’s brand experience in the light of selected performance indicators in the social media environment. Journal of Competitiveness, 10(2), 72. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Grabara, J. (2013). Employer’s expectations towards the employees from the marketing and management department. Polish Journal of Management Studies, 7(1), 58-70. [Google Scholar]
 12. Hammou, I., Aboudou, S., & Makloul, Y. (2020). Social Media and Intangible Cultural Heritage for Digital Marketing Communication: Case of Marrakech Crafts. Marketing and Management of Innovations, 1, 121-127. [CrossRef]
 13. Herrera-Viedma, E., Cabrerizo, F. J., Chiclana, F., WU, J., Cobo, M. J., & Samuylov, K. (2017). Consensus in group decision making and social networks. Studies in Informatics and Control, 26(3), 259-268. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Hitka, M., Balazova, Z., Grazulis, V., & Lejskova, P. (2018). Differences in employee motivation in selected countries of CEE (Slovakia, Lithuania and the Czech Republic). Inzinerine Ekonomika. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Hitka, M., Stachova, K., Balazova, Z., & Stacho Z. (2015). Differences in Employee Motivation at Slovak Primary Schools in Rural and Urban Areas. International education studies, 8(5), 33-42. [Google Scholar]
 16. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2011). Two hearts in three-quarter time: How to waltz the social media/viral marketing dance. Business horizons, 54(3), 253-263. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Li, C., Charron, C., Roshan, S., & Flemming, G. N. (2002). Online recruitment grows up. Forrester Research [online]. Retrieved from https://www.forrester.com
 18. Lievens, F., Van Dam, K., & Anderson, N. (2002). Recent trends and challenges in personnel selection. Personnel Review, 31(5), 580-601. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Love, L. F., & Singh, P. (2011). Workplace branding: Leveraging human resources management practices for competitive advantage through «Best Employer» surveys. Journal of Business and Psychology, 26(2), 175. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business horizons, 52(4), 357-365. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Marsikova, K., & Myslivcova, S. (2016). Personalni marketing–atributy stabilizace zaměstnanců. Acta academica karviniensia, 16(2), 28-40. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Mcmanus, M. A., & Ferguson, M. W. (2003). Biodata, personality, and demographic differences of recruits from three sources. International Journal of Selection and Assessment, 11(2-3), 175-183. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Micic L., & Radosavac V. (2018) Influence of Information Technology to Human Resources Management: Key Trends in 21st Century. In Hadzikadić M., Avdaković S. (eds) Advanced Technologies, Systems, and Applications II. IAT 2017. Lecture Notes in Networks and Systems, 28(1). Springer, Cham.
 24. Ng, E. S., Schweitzer, L., & Lyons, S. T. (2010). New generation, great expectations: A field study of the millennial generation. Journal of Business and Psychology, 25(2), 281-292. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Perez, L. G., Mata, F., Chiclana, F., Kou, G., & Herrera-Viedma, E. (2016). Modelling influence in group decision making. Soft Computing, 20(1), 1653-1665. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Putzke, J., Fischbach, K., Schoder, D., & Gloor, P. A. (2014). Cross-cultural gender differences in the adoption and usage of social media platforms–An exploratory study of Last. FM. Computer Networks, 75(1), 519-530. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Rozelle, A. L., & Landis, R. S. (2002). An examination of the relationship between use of the Internet as a recruitment source and student attitudes. Computers in Human Behavior, 18(5), 593-604. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Saini, G. K., Rai, P., & Chaudhary, M. K. (2014). What do best employer surveys reveal about employer branding and intention to apply? Journal of Brand Management, 21(2), 95-111. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Sceulovs, D., Shatrevich, V., & Gaile-Sarkane, E. (2017). Evaluation of E-recruitment as a Business Model through Internet of Things Approach. Journal of Business and Economics Review (JBER) Vol. 2(1). [Google Scholar]
 30. Scott, J., & Carrington, P. J. (2011). The SAGE Handbook of social network analysis. London: SAGE Publications. 
 31. Staffileno, B. A., Zschunke, J., Weber, M., Gross, L. E., Fogg, L., & Tangney, C. C. (2017). The feasibility of using facebook, craigslist, and other online strategies to recruit young African American women for a web-based healthy lifestyle behavior change intervention. Journal of Cardiovascular Nursing, 32(4), 365-371. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Thompson, L. F., Braddy, P. W., & Wuensch, K. L. (2008). E-recruitment and the benefits of organizational web appeal. Computers in Human Behavior, 24(5) 2384-2398. [Google Scholar][CrossRef]
 33. Ungerman, O. (2015). Social media as a marketing communication tool used by family firms. Acta academica karviniensia, 15(2), 148-162. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Urbancova, H., & Hudakova, H. (2017). Benefits of employer brand and the supporting trends. Economics and Sociology, 10(4), 41-50. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Urena, R., Chiclana, F., Melancon, G., & Herrera-Viedma, E. (2019). A social network based approach for consensus achievement in multiperson decision making. Information Fusion, 47(1), 72-87. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Venclova K., Salkova A., & Kolackova G. (2013). Identification of employee performance appraisal methods in agricultural organizations. Journal of Competitiveness, 05(2). [Google Scholar][CrossRef]
 37. Vnouckova, L., Urbancova, H., & Smolova, H. (2018). Building employer image thanks to talent programmes in Czech organisations. Engineering Economics, 29(3), 319-331. [Google Scholar][CrossRef]
 38. Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social networks analysis: Methods and Applications (Vol. 8). Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 39. Wozniak, J. (2015). The use of gamification at different levels of e-recruitment. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 3(2), 257-278. [Google Scholar]
 40. Wroblowska, Z. (2019). Personality Requirements for Ukrainian and Czech Managers Creating Brands as a Competitive Advantage. Journal of Competitiveness, 11(1), 152-167. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Wu, J., Chiclana, F., Fujita, H., & Herrera-Viedma, E. (2017). A visual interaction consensus model for social network group decision making with trust propagation. Knowledge-Based Systems, 122(1), 39-50. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Zusman, R. R., & Landis, R. S. (2002). Applicant preferences for web-based versus traditional job postings. Computers in Human Behavior, 18(3), 285-296. [Google Scholar] [CrossRef]