Концептуальні засади взаємозалежності між іміджем та економічною безпекою країни

Автори:
Людмила Міхневич1, Віктор Марченко1, Петер Христов2, Александра Кужьор3
1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Ураїна)
2. Грабар Варненський вільний університету «Чорноризець Грабар» (Болгарія)
3. Сілезький технологічний університет (Польща)
Сторінки:
285 - 293
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Mikhnevych, L., Marchenko, V. Hristov, P., & Kuzior, A. (2020). Conceptual Relationships Between Country Image and Economic Security. Marketing and Management of Innovations, 1, 285-293. https://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-24


Анотація

У статті проаналізовано наукові публікації, що досліджують питання взаємозв’язку між іміджем та рівнем економічної безпеки країни. Авторами проаналізовано та узагальнено наукові підходи щодо визначення факторів, які впливають на рівень економічної безпеки країни. При цьому встановлено, що одним із значимих факторів, що потребує врахування при оцінюванні рівня економічної безпеки – є імідж країни на світовому ринку. Метою статті є аналіз та виокремлення наукових кластерів вчених, що досліджують питання економічної безпеки та іміджу країни. У дослідженні проведено бібліометричний аналіз з використанням програмного забезпечення VOSviewer, інструментів Web of Science та Scopus Tools Analysis. Вибірку даних для аналізу сформовано з наукометричних баз даних Scopus та Web of Science за 1991-2019 роки. Основними критеріями відбору наукових публікацій є: мова статті – англійська; часовий горизонт - враховувалися лише статті, що були опубліковані за 1991-2019 роки; ключові слова бренд, імідж, стабільність та безпека. Авторами узагальненого частоту використання термінів «бренд країни» та «імідж країни» у наукових публікаціях вчених. Встановлено, що термін «імідж країни» частіше використовується вченими ніж «бренд країни» у наукових публікаціях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science. Результати аналізу з використанням інструментів Web of Science та Scopus Tools Analysis підтвердили гіпотезу про зростаючу тенденцію публікацій, що досліджують питання економічної безпеки та іміджу країни. Візуалізація результатів аналізу у розрізі країн дозволила визначити, що 50% робіт опубліковано вченими з американською, українською, канадською, іспанською та російською афіляціями. Результати бібліометричного аналізу з використанням програмного забезпечення VOSviewer дозволили виокремити дві наукові школи вчені яких досліджують питання іміджу країни та економічної безпеки. Взаємозв’язок між двома виокремленими науковими школами пояснюється використанням науковців при дослідженнях теорій управління, брендингу та сталого розвитку. Крім того, аналіз публікаційної активності за 2015-2019 роки дозволив визначити тенденцію зростання кількості публікації, що досліджують економічну безпеку країни не лише на основі оцінювання економічних параметрів розвитку країни, а й оцінювання  політичної стабільності, сталого розвитку та іміджу країни. Результати бібліометричного аналізу сформували передумови подальших досліджень щодо емпіричного оцінювання  взаємозв’язків між іміджем та економічною безпекою країни.


Ключові слова
бібліометричний аналіз, бренд, управління брендом, бренд країни, VOSviewer.


Посилання
 1. Bauman, Z. (2000). Social issues of law and order. British Journal of Criminology, 40(2), 205-221. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Bilan, Y., Brychko, M., Buriak, A., & Vasilyeva, T. (2019a). Financial, business and trust cycles: The issues of synchronisation. Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet Au Rijeci, 37(1), 113–138. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bilan, Y., Кuzmenko, Ð., & Boiko, A. (2019b). Research on the impact of industry 4.0 on entrepreneurship in various countries worldwide. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (pp. 2373–2384). International Business Information Management Association, IBIMA.
 4. Bilan, Y., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019c). Brand management and macroeconomic stability of the country. Polish Journal of Management Studies, 19(2), 61–74. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Bilan, Y., Raišienė, A. G., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019d). Public Governance efficiency and macroeconomic stability: Examining convergence of social and political determinants. Public Policy and Administration, 18(2), 241–255. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019e). EU vector of Ukraine development: Linking between macroeconomic stability and social progress. International Journal of Business and Society, 20(2), 433–450. [Google Scholar]
 7. Bloom, D. E., Chatterji, S., Kowal, P., Lloyd-Sherlock, P., McKee, M., Rechel, B., . . . Smith, J. P. (2015). Macroeconomic implications of population ageing and selected policy responses. The Lancet, 385(9968), 649-657. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Cheddad, A., Condell, J., Curran, K., & Mc Kevitt, P. (2010). Digital image steganography: Survey and analysis of current methods. Signal Processing, 90(3), 727-752. [Google Scholar][CrossRef]
 9. Chen, J., Zhu, X., & Zhong, M. (2019). Nonlinear effects of financial factors on fluctuations in nonferrous metals prices: A markov-switching VAR analysis. Resources Policy, 61, 489-500. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. GrenÄÃková, A., Bilan, Y., Samusevych, Y., & Vysochyna, A. (2019). Drivers and inhibitors of entrepreneurship development in central and eastern European countries. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (pp. 2536–2547). International Business Information Management Association, IBIMA.
 11. Haagh, L. (2019). The political economy of governance capacity and institutional change: The case of basic income security reform in european welfare states. Social Policy and Society, 18(2), 243-263. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Ibragimov, Z., Lyeonov, S., & Pimonenko, T. (2019a). Green investing for SDGS: EU experience for developing countries. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 867-876.[Google Scholar]
 13. Ibragimov, Z., Vasylieva, T., & Lyulyov, O. (2019b). The national economy competitiveness: effect of macroeconomic stability, renewable energy on economic growth. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 877-886. [Google Scholar]
 14. Inglehart, R., & Abramson, P. R. (1994). Economic security and value change. American Political Science Review, 88(2), 336-354. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Jun, E., Kim, W., & Chang, S. H. (2009). The analysis of security cost for different energy sources. Applied Energy, 86(10), 1894-1901. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Kendall, G. E., Nguyen, H., & Ong, R. (2019). The association between income, wealth, economic security perception, and health: A longitudinal australian study. Health Sociology Review, 28(1), 20-38. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Kuzior, A., Kwilinski, A., Tkachenko, V., & Tkachenko, V. (2019). Sustainable development of organisations based on the combinatorial model of artificial intelligence. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(2), 1353-1376. [Google Scholar] [CrossRef]  
 18. Luechinger, S., Meier, S., & Stutzer, A. (2010). Why does unemployment hurt the employed?: Evidence from the life satisfaction gap between the public and the private sector. Journal of Human Resources, 45(4), 998-1045. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Lyulyov, O. V., & Pimonenko, T. V. (2017). Lotka-Volterra model as an instrument of the investment and innovative processes stability analysis. Marketing and Management of Innovations, (1), 159–169. [CrossRef]
 20. Lyulyov, O., Chygryn, O., & Pimonenko, T. (2018). National brand as a marketing determinant of macroeconomic stability. Marketing and Management of Innovations, (3), 142–152. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Milberg, W., & Winkler, D. (2011). Economic and social upgrading in global production networks: Problems of theory and measurement. International Labour Review, 150(3-4), 341-365.[CrossRef]
 22. Nation Brands 2019. (2019). The annual report on the most valuable and strongest nation brands. Retrieved from: https://brandirectory.com/rankings/nation-brands/
 23. Osberg, L., & Sharpe, A. (2002). An index of economic well-being for selected OECD countries. Review of Income and Wealth, 48(3), 291-316. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Partha, D., & David, P. A. (1994). Toward a new economics of science. Research Policy, 23(5), 487-521. [Google Scholar] [CrossRef]  
 25. Pimonenko, T. (2018). Ukrainian Perspectives for Developing Green Investment Market: EU Experience. Economics and Region, 4(71), 35-45. [Google Scholar]
 26. Rekunenko, I. I., Hrytsenko, L. L., Boiarko, I. M., & Kostyrko, R. A. (2019). Financial debt market in the system of indicators of development of the economy of the country. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(29), 430–439. [CrossRef]
 27. Seguino, S. (2010). The global economic crisis, its gender and ethnic implications, and policy responses. Gender and Development, 18(2), 179-199. [Google Scholar] [CrossRef]  
 28. Shvindina, H. (2019). Coopetition as an emerging trend in research: Perspectives for safety & security. Safety, 5(3). [Google Scholar] [CrossRef]  
 29. Solability. (2019). The Global Sustainability Competitiveness Index. Retrieved from: http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index
 30. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Kaminska, B., Tkachenko, I., & Puzyrova, P. (2019). Development and Effectiveness of Financial Potential Management of Enterprises in Modern Conditions. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(30), 85-94. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Klymchuk, M., & Tkachenko, I. (2019). The Economic-Mathematical Development of Buildings Construction Model Optimization on the Basis of Digital Economy. Management Systems in Production Engineering, 27(2), 119-123. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Vasilieva, T., Lieonov, S., Makarenko, I., & Sirkovska, N. (2017). Sustainability information disclosure as an instrument of marketing communication with stakeholders: markets, social and economic aspects. Marketing and Management of Innovations, (4), 350–357.  [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Vasylieva, T. A., Lieonov, S. V., Petrushenko, Yu. M., & Vorontsova, A. S. (2017). Investments in the system of lifelong education as an effective factor of socio-economic development. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(23), 426–436. [CrossRef]
 34. Vasylieva, T., Lyulyov, O., Bilan, Y., & Streimikiene, D. (2019). Sustainable economic development and greenhouse gas emissions: The dynamic impact of renewable energy consumption, GDP, and corruption. Energies, 12(17), 3289. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Williams, A. S., & Jobes, P. C. (1990). Economic and quality-of-life considerations in urban-rural migration. Journal of Rural Studies, 6(2), 187-194. [CrossRef]
 36. World Data Bank. (2019). Retrieved from: https://data.worldbank.org