Інноваційне управління спільними ресурсами за допомогою смарт-контрактів

Автори:
Пpаузе Гуннар1,2,3, Хоффманн Томас1
1. Талліннський технологічний університет (Естонія)
2. Бізнес-Школа Вісмара
3. Університет Вісмара (Німеччина)
Сторінки:
265 - 273
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Prause, G., Hoffmann., T. (2020). Innovative Management of Common-Pool Resources by Smart Contracts. Marketing and Management of Innovations, 1, 265-275. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-22


Анотація

У статі авторами проаналізовано особливості новітніх методів управління спільними ресурсами, на прикладі зелених транспортних коридорів ЄС. На основі результатів узагальнення досвіду країн ЄС встановлено, що зелені транспортні коридори є «стійкими логістичними рішеннями для перевезення вантажів із спільними ресурсами мультимодальними транзитними шляхами з їх концентрацією між основними транспортними вузлами». Незважаючи на те, що зелені транспортні коридори функціонують у країнах ЄС тривалий час, наразі залишається низка питань, що потребують подальших досліджень, а саме: інноваційні технології управління зеленими транспортними коридорами; маркетингові інструменти в управлінні  зеленими транспортними коридорами. Авторами систематизовано науковий доробок щодо впливу впровадження системи смарт-контрактів та блокчейн-технологій на ефективність управління зеленими транспортними коридорами. При цьому проаналізовано  перспективи та загрози застосовування смарт-контрактів для забезпечення правової безпеки при управлінні та розподілі прав на управління спільними ресурсами. Авторами визначено, що смарт-контракти можуть розглядатися як комп'ютеризовані протоколи транзакцій для виконання базових юридичних договорів щодо зниження трансакційних витрат за допомогою відстежуваних та незворотних транзакцій блокчейн-технологією. Результати дослідження підтвердили гіпотезу про високий потенціал смарт-контрактів при зміцненні кооперативних бізнес-структур та підприємницькій колоборації. У статті визначено, що використання смарт-контрактів з метою розповсюдження доступу до спільних ресурсів сприяє правовій визначеності та справедливому співвідношенню інтересів залежно від форми та рівня доступу учасників до зелених транспортних коридорів. Однак, у випадку неналежного виконання обов’язків та зміни зовнішніх факторів, смарт-контракти не забезпечують відповідного захисту аутсайдерів-учасників зеленого транспортного коридору. Результати аналізу можливостей та загроз використання смарт-контрактів підтвердили їх значну роль у доступі до ресурсів спільної власності. 


Ключові слова
ресурси спільної власності, спільне управління, блокчейн, смарт-контракти, зелені транспортні коридори.


Посилання
 1. COM. (2007). Communication from the Commission: Freight Transport Logistics Action Plan. Commission of European Communities. Brussels, 18.10.2007. Retrieved from http://aei.pitt.edu/96122/1/COM_(2007)_607_final.pdf
 2. COM. (2011). Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. Commission of European Communities. Brussels, 28.03.2011. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF
 3. De Filippi, P., & Wright, A. (2019). Blockchain and the Law. The Rule of Code, Harvard University Press, ISBN 9780674241596
 4. EWTC 2. (2012). Green Corridor Manual–Task 3B of the EWTC II project. Femern (2019). Retrieved from https://femern.com/en
 5. Hoffmann, T. (2019a). Smart Contracts and Void Declarations of Intent. Cappiello, C.; Ruiz Carmona, M. (Ed.). Information Systems Engineering in Responsible Information Systems (168−175). Heidelberg: Springer International Publishing. [CrossRef]
 6. Hoffmann, T., & Prause, G. (2018). On the regulatory framework for last-mile delivery robots. Machines, 6(3) (33). [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Hoffmann, T., & Skwarek, V. (2019b). Blockchain, Smart Contracts und Recht Smart Contracts als Risiko für Informatiker. Informatik Spektrum, 42 (3), 197−204. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Hofmann, E., Strewe, U., & Bosia, N. (2018). Supply Chain Finance and Blockchain Technology, Springer. [Google Scholar]
 9. Hunke, K., & Prause, G. (2013). Management of green corridor performance. Transport and Telecommunication, 14(4), 292-299. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Jacobs, F. R., Chase, R. B. (2014). Operations and Supply Chain Management (14th edition). New York, NY McGrawHill. [Google Scholoar]
 11. Mannan, M. (2018). Fostering Worker Cooperatives with Blockchain Technology: Lessons from the Colony Project. Erasmus L. Review3, 190. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Metzger, A.Neubauer, A., Bohn, P., & Pohl, K. (2019). proactive process adaptation using deep learning ensembles. In: Giorgini, P.; & Weber, B., (eds), 31st Int’l Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2019), Rome, Springer.
 13. Norta, A. (2016, November). Designing a smart-contract application layer for transacting decentralised autonomous organisations. In International Conference on Advances in Computing and Data Sciences (pp. 595-604). Springer, Singapore. [Google Scholar]
 14. Norta, A., Grefen, P., & Narendra, NC. (2014). A reference architecture for managing dynamic inter-organisational business processes. Data & Knowledge Engineering, 91, 52-89. [Google Scholar][CrossRef]
 15. Norta, A., Ma, L., Duan, Y., Rull, A., Kolvart, M., & Taveter, K. (2015). eContractual choreography-language properties towards cross-organisational business collaboration. Journal of Internet Services and Applications, 6(1), 8. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Olaniyi, EO, & Reidolf, M. (2015). Organisational innovation strategies in the context of smart specialisation. Journal Security and Sustainability Issues, 5. [Google Scholar]
 17. Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in a design science approach (Doctoral dissertation, Universite de Lausanne, Faculte des hautes etudes commerciales). [Google Scholar]
 18. Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action, Cambridge university press. [Google Scholar]
 19. Ostrom, E. (2009). A general framework for analysing sustainability of social-ecological systems. Science, 325(5939), 419-422. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Philipp, R., Prause, G., & Gerlitz, L. (2019). Blockchain and Smart Contracts for Entrepreneurial Collaboration in Maritime Supply Chains. Transport and Telecommunication Journal, 20(4), 365−378. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Prause, G., & Boevsky, I. (2019). Smart contracts for smart rural supply chains. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25(3), 454−463. [Google Scholar]
 22. Prause, G., & Hoffmann, T. (2017). Cooperative Business Structures for Green Transport Corridors. Baltic Journal of European Studies, 7(2), 3–27. [Google Scholar]
 23. Prokopenko, O., Omelyanenko, V., & Tirto, T. (2019). Security issues of system innovation strategies. In Web of Conferences (Vol. 65, p. 03006). EDP Sciences. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Szabo, N. (1997). Formalising and securing relationships on public networks. First Monday 2(9). [Google Scholar]
 25. Udokwu, C., Kormiltsyny, A., Thangalimodziz, K., & Norta, A. (2018). The state of the art for blockchain-enabled smart-contract applications in the organisation.In 2018 Ivannikov Ispras Open Conference (ISPRAS) (pp. 137-144). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]