Енергоефективні інновації: маркетинг, менеджмент та правова підтримка

Автори:
Володимир Панченко1, Юрій Гаруст2, Яна Ус2, Олена Коробець2, Владислав Павлик2
1. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна)
2. Сумський державний університет (Україна)
Сторінки:
256 - 264
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Panchenko, V., Harust, Yu., Us, Ya., Korobets, O., & Pavlyk, V. (2020). Energy-Efficient Innovations: Marketing, Management and Law Supporting. Marketing and Management of Innovations, 1, 256-264. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-21


Анотація

Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання промоції енергоефективних інновацій з використанням інструментів маркетингу та менеджменту, а також наявної правової підтримки. У роботі зазначено, що інноваційний розвиток має суттєве значення у забезпеченні високого рівня соціального та економічного розвитку. Таким чином, впровадження енергоефективних інновацій є однією з рушійних сил економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми промоції енергоефективного розвитку засвідчила, що правова підтримка та наукові дослідження мають потужний вплив на розвиток та впровадження енергоефективних інновацій. З огляду на вищезазначене, у статті представлено результати бібліометричного аналізу публікаційної активності вчених у сфері дослідження енрегофективності. Основною метою статті є аналіз особливостей та динаміки наукових публікацій, присвячених розгляду правової підтримки розвитку енергоефективних інновацій в економічних предметних областях. Об'єктом дослідження є публікації, що проіндексовані в базі даних Scopus за такими ключовими словами, як: «енергоефективні інновації», «енергетичне право», «екологічне законодавство», «енергоефективна політика» у категоріях «назва, анотація, ключові слова». Таким чином, вихідними даними для дослідження обрано 1913 статей, опублікованих на 13 мовах у предметних областях «Бізнес, управління та бухгалтерський облік», «Економіка, економетрика та фінанси». Періодом дослідження обрано 2000-2019 роки. Відповідно до мети дослідження авторами проведено бібліометричний аналіз обраних публікацій за критеріями співавторства та спільної появи ключових слів. Практична реалізація усіх етапів даного дослідження здійснено за допомогою VOSviewer. Відповідно до отриманих результатів виявлено зростаючу динаміку публікаційної активності в області дослідження енергоефективності з 2000 по 2019 рік. Результати бібліометричного аналізу дозволили виділити чотири кластери взаємодії між авторами із різних країн, а саме: 1) між США, країнами ЄС та Китаєм; 2) між країнами ЄС та Південної Америки, такими як Бразилія та Чилі; 3) між країнами Африки та ЄС; 4) між країнами Африки та Азії. У свою чергу, авторами визначено та проаналізовано найбільш впливові статті в галузі енергоефективних інновацій, які можуть стати основою для подальших досліджень та сприятимуть промоції енергоефективних інновацій.


Ключові слова
бібліометричний аналіз, екологічне законодавство, енергоефективні інновації, енергетична політика, Scopus, VOSviewer.


Посилання
 1. Allcott, H., & Greenstone, M. (2012). Is there an energy efficiency gap? Journal of Economic Perspectives, 26(1), 3-28. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Beckman, J., Hertel, T., & Tyner, W. (2011) Validating energy-oriented CGE models. Energy Economics, 33(5,799–806. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bilan, Yu., Brychko, M. M., Buriak, A., & Vasilyeva, T. A. (2019). Financial, business and trust cycles: the issues of synchronisation. [Google Scholar]
 4. Brychko, M., & Semenog, A. (2018). Efficiency as a new ideology of trust-building corporate governance. Business and Economic Horizons (BEH), 14(1232-2019-878), 913–925. [Google Scholar][CrossRef]
 5. Bunse, K., Vodicka, M., Schonsleben, P., Brulhart, M., & Ernst, F. O. (2011). Integrating energy efficiency performance in production management–gap analysis between industrial needs and scientific literature. Journal of Cleaner Production, 19(6-7), 667–679. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Carlini, E.M., Ibba, S., Pascucci, C., & Moroni, S. (2017). Energy union is about reinventing system operation: Europe's energy future looking towards energy efficiency, renewable energies and consumer empowerment. In 2017 AEIT International Annual Conference (1-6). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Cheng, M., Shao, Z., Yang, C., & Tang, X. (2019). Analysis of Coordinated Development of Energy and Environment in China’s Manufacturing Industry under Environmental Regulation: A Comparative Study of Sub-Industries. Sustainability, 11(22), 6510. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Frohling, C., Wubbels, T., Meyn, M., Thomasberger, J., & Bui, P. (2015). Innovative gas cleaning solutions and utilisation of bof gases: Operational results and benefits. AISTech – Iron and Steel Technology Conference Proceedings, 2, 1691-1700
 9. Godden, L., & Kallies, A. (2018). Smart infrastructure: innovative energy technology, climate mitigation, and consumer protection in Australia and Germany. Innovation in Energy Law and Technology: Dynamic Solutions for Energy Transitions, 1. [Google Scholar]
 10. Herring, H., & Roy, R. (2007). Technological innovation, energy efficient design and the rebound effect. Technovation, 27(4), 194–203. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Ibragimov, Z., Vasylieva, T. & Lyulyov, O. (2019). The national economy competitiveness: effect of macroeconomic stability, renewable energy on economic growth. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 878-887. [Google Scholar]
 12. Kaveshnikov, N.Y. (2014). European Union Energy Saving Policy. MGIMO Review of International Relations., 4 (37), 109-115.
 13. Lin, F., Zhou, Y., Qiu, T. (2015). An energy-efficient self-organisation routing strategy in tree networks. EAI Endorsed Transactions on Energy Web, 2(4). [Google Scholar]
 14. Mentel, G., Vasilyeva, T., Samusevych, Y., & Pryymenko, S. (2018). Regional differentiation of electricity prices: Social-equitable approach. International Journal of Environmental Technology and Management. 21(5-6), 354-372. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Myroshnychenko, I., Makarenko, I., Smolennikov, D., & Buriak, A. (2019). The Approach to Managing Corporate Social and Environmental Responsibility in Manufacturing. TEM Journal. 8(3), 740-748. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Pakhnenko, O., Liuta, O., & Pihul, N. (2018). Methodological approaches to assessment of the efficiency of business entities activity. Business and Economic Horizons (BEH), 14(1232-2019-744), 143-151. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Pan, X., Ai, B., Li, C., Pan, X., & Yan, Y. (2017). Dynamic relationship among environmental regulation, technological innovation and energy efficiency based on large scale provincial panel data in China. Technological Forecasting and Social Change, 144, 428-435. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Panchenko, O. V., Myroshnychenko, L. O., & Zhulavskyi, A. (2018). Ecological and Economic Evaluation of the Household Solid Wastes Using in Thermal Power Industry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY & DEVELOPMENT, 33(1), 41-49.
 19. Pimonenko, T., Lyulyov, O., & Us, Y. (2019). Marketing strategies of green investments: basic concepts and specific features. Herald of Ternopil National Economic University, (1 (91)), 177-185. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Pimonenko, T., Lyulyova, L., & Us, Y. (2017). Energy-efficient house: economic, ecological and social justification in Ukrainian conditions. Environmental economics, (8, Iss. 4), 53-61. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Rak, A. (2018). Selected aspects of technological innovations management in district heating companies. In MATEC Web of Conferences, ( Vol. 183, p. 04003). EDP Sciences. [Google Scholar][CrossRef]
 22. Scopus. (2020). Retrived from https://www.scopus.com
 23. Sokolenko, L. F., Tiutiunyk, I. V., & Leus, D. V. (2017). Ecological and economic security assessment in the system of regional environmental management: A case study of Ukraine. International Journal of Ecology and Development. 32, 27-35. [Google Scholar]
 24. Suzuki, M. (2015). Identifying roles of international institutions in clean energy technology innovation and diffusion in the developing countries: matching barriers with roles of the institutions. Journal of Cleaner Production, 98, 229–240. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Ukey, N., & Kulkarni, L. (2017, April). Implementation of energy efficient algorithm in delay tolerant networks. In 2017 2nd International Conference for Convergence in Technology (I2CT) (pp. 93-99). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Vairamohan, B., Samotyj, M., Pournaras, N., & Harrison, B. C. (2017, November). Applying innovations in circulator pump technology for commercial building applications. In 2017 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech) (pp. 1-7). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Vasylieva, T. A., Harust, Y. V., Vynnychenko, N. V., & Vysochyna, A. V. (2018). Optimisation of the financial decentralisation level as an instrument for the country’s innovative economic development regulation. Marketing and Management of Innovations, 4, 382-391. [Google Scholar]
 28. Vasylieva, T. A., Lieonov, S. V., Makarenko, I. O., & Sirkovska, N. (2017). Sustainability information disclosure as an instrument of marketing communication with stakeholders: markets, social and economic aspects. Marketing and Management of Innovations, 4, 350 – 357. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. VOSviewer. (2020). Retrived from https://www.vosviewer.com/
 30. Yanchenko, A., Androsenko, N., & Ivanov, G. (2018). Modern Mechanisms of Standardisation for Improving the Ecological Situation in the Regions. Economy of region, 1(2), 516-529. [Google Scholar]