Інновації в управлінні фіскальним вирівнюванням: реформа децентралізації

Автори:
Юрій Петрушенко1, Віктор Венцель2, Вероніка Гарбуз3, Ульяна Коломієць4, Войцех Дурановскі5
1. Сумський державний університет (Україна)
2. Національна академія державного управління при Президентові України (Україна)
3. Бєлцьський державний університет імені Алеку Руссо (Молдова)
4. Карлів університет; Інститут економіки Чеської академії наук (Чехія)
5. Університет Ополє (Польща)
Сторінки:
208 - 221
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Petrushenko, Y., Ventsel, V., Garbuz, V., Kolomiiets, U., & Duranowski, W. (2020). Innovations in Management of Fiscal Equalisation: Decentralization Reform. Marketing and Management of Innovations, 1, 208-221. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-17


Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності запровадження інноваційних підходів до підвищення ефективності системи фінансового вирівнювання та оперативного управління фінансовими дисбалансами територій в умовах реалізації реформи децентралізації. Проведене дослідження узагальнює результати наукового аналізу дієвості системи горизонтального фінансового вирівнювання як інструменту зменшення міжтериторіальних економічних та соціальних диспропорцій. Предметом дослідження є процеси управління системою фінансового вирівнювання в Україні в період з 2015 року, оскільки саме в цей час розпочалася реформа децентралізації, основою якої є перерозподіл фінансових ресурсів. Наявність низки невирішених практичних, а відтак і теоретико-методологічних завдань в процесі реалізації політики фінансового вирівнювання в Україні в період 2015-2020 років обумовило актуальність дослідження. Методичним інструментарієм дослідження став порівняльний аналіз діючої в Україні системи горизонтального фінансового вирівнювання з точки зору її ефективності щодо забезпечення зменшення міжтериторіальних фіскальних дисбалансів та оцінка ефективності запропонованих авторами інноваційних підходів до управління системою фінансового вирівнювання. Для верифікації отриманих результатів були використані статистичні та економетричні методи дослідження. Результати дослідження засвідчили, що існуючий підхід до фінансового вирівнювання диспропорцій у спроможності місцевих бюджетів України не ефективний та потребує вдосконалення. Розроблено нові управлінські підходи в системі фінансового менеджменту територій, що спрямовані на вдосконалення механізму горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів, зокрема, на зменшення кількості місцевих бюджетів, що отримують з державного бюджету базову дотацію, та на підвищення ефективності системи горизонтального вирівнювання з точки зору зменшення фінансових диспропорцій між місцевими бюджетами. З огляду на ці цілі проведено аналіз включення столиці (м. Київ) до загальнодержавної системи фінансового вирівнювання. У дослідженні також обґрунтовано необхідність перманентного моніторингу дієвості фінансового вирівнювання. Для більш чіткого розуміння того, наскільки ефективно функціонує система горизонтального вирівнювання фінансових доходів територій запропоновано здійснювати постійний (щорічний) аналіз показників стандартного відхилення та інших індикаторів, які характеризують її ефективність. Результати дослідження можуть бути корисними як для державних органів, що здійснюють планування та виконання державного бюджету, так і для реалізації локальної фінансової політики органами місцевого самоврядування.


Ключові слова
управління, інновації, фінансове вирівнювання, бюджет, дисбаланс, асиметрія, децентралізація.


Посилання
 1. Albouy, D. (2012). Evaluating the efficiency and equity of federal fiscal equalisation. Journal of Public Economics, 96(9-10), 824-839. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Anetsberger, G., & Arnold, V. (2019). Horizontal versus vertical fiscal equalisation: the assignment problem. International Tax and Public Finance, 26(2), 357–380. [CrossRef] [CrossRef]
 3. Annual Report on Implementation of the State Budget of Ukraine for 2018. Retrieved from https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik
 4. Becker, J., & Kriebel, M. (2017). Fiscal equalisation schemes under competition. International Tax Public Finance 24(5), 800–816. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Bilan, Y., Brychko, M. M., Buriak, A. V., & Vasylieva, T. A. (2019). Financial, business and trust cycles: the issues of synchronisation. [Google Scholar]
 6. Budget Code of Ukraine dated 08.07.2010 № 2456. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran77#n77
 7. Chygryn, O., Petrushenko, Y., Vysochyna, A., & Vorontsova, A. (2018). Assessment of Fiscal Decentralisation Influence on Social and Economic Development. Montenegrin Journal of Economics, 14(4), 69-84. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Di Liddo, G., Longobardi, E., & Porcelli, F. (2016). Measuring horizontal fiscal imbalance: the case of Italian municipalities. Local Government Studies, 42(3), 385-419. [Google Scholar][CrossRef]
 9. Gusarov, V.M. (2003). Statistics: Textbook. University manual]. Moskva: JUNITI-DANA.
 10. Kanduła, S. (2017). The Efficiency of Fiscal Equalisation. The Case Study of Municipalities in Poland. Lex localis-Journal of Local Self-Government, 15(4). [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Kozarezenko, L., Petrushenko, Y., & Tulai, O. (2018). Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development. Marketing and Management of Innovations, 4, 191-202. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Leonov, S. V., Vasylieva, T. A., & Tsyganyuk, D. L. (2012). Formalisation of functional limitations in functioning of co-investment funds basing on comparative analysis of financial markets within FM CEEC. Actual Problems of Economics, (134), 75-85.
 13. Li, Y. (2018). Asymmetric decentralisation, intergovernmental transfers, and expenditure policies of local governments. Frontiers of Economics in China, 13(2), 223-249. [Google Scholar][CrossRef]
 14. Musa A. Subeh, V. Boychenko. (2018). Causes, Features and Consequences of Financial Crises: a retrospective cross-country analysis. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(2), 111-122. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. On Amendments to the Budget Code of Ukraine on Reform of Intergovernmental Relations: Law of Ukraine of 28.12.2014 No. 79-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran77#n77
 16. On the State Budget of Ukraine for 2017: Law of Ukraine of 21.12.2016 No. 1801-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
 17. On the State Budget of Ukraine for 2018: Law of Ukraine dated 07.12.2017 No. 2246-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
 18. On the State Budget of Ukraine for 2019: Law of Ukraine of 23.11.2018 No. 2629-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
 19. On the State Budget of Ukraine for 2020: Law of Ukraine of 14.11.2019 No. 294-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20
 20. Palienko M., Lyulyov O., Denysenko P. (2017). Fiscal Decentralisation as a Factor of Macroeconomic Stability of the Country. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(4), 74-86. [CrossRef]
 21. Tiutiunyk, I.V. (2018). Determination of Priority Financial Instruments of Regional Sustainable Development. International Journal of Ecology & Development,33( 3), 1-18.
 22. Vasylieva, T. A., Harust, Y. V., Vynnychenko, N. V., & Vysochyna, A. V. (2018). Optimisation of the financial decentralisation level as an instrument for the country's innovative economic development regulation. Marketing and Management of Innovations, 4, 382-391. [Google Scholar]
 23. Yasemin İrepoglu Carreras (2016) Fiscal decentralisation and inequality: the case of Spain. Regional Studies, Regional Science, 3(1), 295-302. [CrossRef]
 24. Yilmaz, S., & Zahir, F. (Eds.). (2020). Intergovernmental Transfers in Federations. Edward Elgar Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]