Підвищення ефективності туристичного маркетингу та брендингу: досвід Вірменії

Автори:
Гаяна Товмасян1
1. Вірменський державний економічний університет; Академія державного управління Республіки Вірменія (Вірменія)
Сторінки:
167 - 181
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tovmasyan, G. (2020). Raising the Effectiveness of Tourism Marketing and Branding: Evidence from Armenia. Marketing and Management of Innovations, 1, 167-181. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-13


Анотація

Автором систематизовано аргументи та контраргументи у рамках наукової дискусії щодо туристичного маркетингу. Метою дослідження є аналіз ефективності туристичного маркетингу Вірменії. Результати систематизації літературних джерел та практичних підходів щодо визначення туристичного бренда країни засвідчили, що традиційно його розглядають з точки зору рівня задоволення потреб туристів. Автором визначено, що розроблення державної  маркетингової стратегії є основою підвищення рівня конкурентоспроможності країни. У статті проаналізовано та охарактеризовано основні етапи формування туристичного бренда країни та цілі його створення. Розвиток Інтернету забезпечує поширення інформації про туристичний потенціал країни, що формує передумови для зростання кількості іноземних туристів. У статті зазначено, що туристичний бренд Вірменії відображає історію та культуру країни. У ході дослідження застосовано наступну логічну послідовність: 1) узагальнення наукових досліджень з метою уточнення сутності та значення туристичного маркетингу та брендингу; 2) аналіз основних напрямів діяльності туристичного маркетингу Вірменії; 3) надання пропозицій щодо покращення ефективності туристичного маркетингу Вірменії. Результати емпіричного дослідження свідчать, що Вірменія має ефективну стратегію формування бренду країни, яка є ключовим фактором у досягненні високого рівня обізнаності іноземних туристів про туристичний потенціал країни. На основі аналітичних розрахунків автором встановлено, що ефективний маркетинг та брендинг являються підґрунтям розвитку туризму. Автором проаналізовано основні етапи життєвого циклу туристичного бренда країни на прикладі Вірменії. Визначено інструменти підвищення рівня сприйняття туристичного бренда країни. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути використані державними органами влади при розробленні маркетингової та брендингової стратегії країни.


Ключові слова
туризм, маркетинг, брендинг, соціальні мережі, призначення, життєвий цикл туризму, стратегія.


Посилання
 1. Butler R. (Ed.). (2006) The tourism area life cycle, (Vol. 1). Channel View Publications. [Google Scholar]
 2. Harutyunyan, B. (2010). Atlas, climate and natural therapeutic resources of Armenia, Yerevan: STPM (in Armenian), 124-133. [Google Scholar]
 3. IRTEK Legal information center. Decision N 785-N of June 29, 2009 of the Government of the Republic of Armenia on «Creation of the Tourism Development Fund of Armenia, redistribution in the State Budget of 2017 of the Republic of Armenia, and making changes and additions in the Decision of the Government of the Republic of Armenia N 1313 of December 29, 2016, as well as on allocating money to the State Tourism Committee of the Ministry of Development and Investment», Retrieved from http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=90629&sc=%20
 4. IRTEK Legal information center. Decision N 785-N of June 29, 2017 of the Government of the RA on the «Charter of the Tourism Development Fund of Armenia'», Annex N 1, Retrieved from http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=90629&sc=%20
 5. Konecnik, M., & Go, F. (2008), Tourism destination brand identity: The case of Slovenia. Journal of Brand Management, 15( 3), 177-189. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C., & Baloglu, S., (2017) Marketing for Hospitality and Tourism (7th Edition). Pearson Education Limited 
 7. Ministry of Economy of the Republic of Armenia. (2019). Annex N 2 of the Order N 126-A dated February 27, 2019 of the Minister of Economic Development and Investments of the Republic of Armenia, Implementation schedule of Tourism Development plan 2019.
 8. Ministry of Economy of the Republic of Armenia. (2019). Annex N 3 of the Order N 126-A dated February 27, 2019 of the Minister of Economic Development and Investments of the Republic of Armenia, Cost estimate of Tourism Development  plan 2019 
 9. Ministry of Economy of the Republic of Armenia. (2019). Order N 126-A of February 27, 2019 of the Minister of Economic Development and Investments on approval of Tourism Development plan 2019, Implementation schedule and cost estimate of Tourism Development plan 2019
 10. Ministry of Economy of the Republic of Armenia. (2020). Annex N 2 of the Order N 248-A of February 19, 2020 of the Minister of Economy on approval of “Tourism Development plan 2020, Implementation schedule and cost estimate of Tourism Development plan 2020
 11. Ministry of Economy of the Republic of Armenia. (2018). The results of tourism in Armenia were summarized, Retrieved from https://www.mineconomy.am/news/1128#gallery-2
 12. Official website of Amsterdam. (2019). Retrieved from https://www.iamsterdam.com/en
 13. Official website of Madrid (2019). Retrieved from https://turismomadrid.es/es/
 14. Official website of New York (2019). Retrieved from https://www.iloveny.com/
 15. Official website of Canberra. (2019). Retrieved from https://canberra.com.au/
 16. Official website of Paris (2019). Retrieved from https://booking.parisinfo.com/
 17. Official website of Maldives (2019). Retrieved from https://visitmaldives.com/en
 18. Official website of Spain (2019). Retrieved from https://www.spain.info/
 19. Official website of France (2019). Retrieved from http://ee.france.fr/
 20. Official website of Portugal (2019). Retrieved from https://www.visitportugal.com/en
 21. Official website of Cyprus (2019). Retrieved from https://www.visitcyprus.com/index.php/en/
 22. Official website of Netherlands (2019). Retrieved from https://www.holland.com/global/tourism.htm
 23. Public and cultural diplomacy blog. (2012). Public diplomacy and nation branding, Retrieved from https://publicandculturaldiplomacy3.wordpress.com/2012/04/21/public-diplomacy-and-nation-branding-7/
 24. Ray N., Das, K. D., & Kumar R., (2017), Tourism marketing, A Strategic Approach. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Risitano M. (2006). The role of destination branding in the tourism stakeholders system. The Campi Flegrei case. Department of Business Management Faculty of Economics-University of Naples Federico II. Naples. [Google Scholar]
 26. Roy A. C., Cathy H. C. H., & Lorraine L. T., (2018), Tourism: the business of hospitality and travel (6th Edition). Boston: Pearson.
 27. Statistical Committee of the RA. (2019). Social-Economic Situation of the RA in January-December, Retrieved from https://www.armstat.am/file/article/sv_12_19a_421.pdf
 28. Statistical Committee of the Republic of Armenia. (2019). Marzes and Yerevan city of the Republic of Armenia in figures, Retrieved from https://www.armstat.am/file/article/marzer_2019_22.pdf
 29. Tert.am. (2017). Armenia's national brand logo not in use despite considerable expenses. Retrieved from https://www.tert.am/en/news/2017/10/03/Armenia-brand/2500321
 30. World Economic Forum. (2019). The Travel & Tourism Competitiveness Report, Geneva. Retrieved from http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/?fbclid=IwAR22gzypD-mq7h5HY7ioPJu4ZI1OXO6RO77oORJ6l9VNaLUgtWwF5SaO3u0#economy=ARM
 31. Zeithaml, V. A., Bitner M. J., & Gremler D. D. (2018), Services marketing: Integrating customer focus across the firm (7th Edition). New York, NY: McGraw-Hill Education. [Google Scholar]