Інновації в маркетингових дослідженнях: кількісні та якісні методи аналізу

Автори:
Генрік Двігол1
1. Сілезійський технологічний університет (Польща)
Сторінки:
128 - 135
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Dzwigol, H. (2020). Innovation in Marketing Research: Quantitative and Qualitative Analysis. Marketing and Management of Innovations, 1, 128-135. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-10


Анотація

У статті розглянуто триангуляцію методів та засобів дослідження при оцінюванні маркетингових досліджень. Автором зазначено, що традиційно  методологія маркетингових досліджень розподіляється на концептуальні, теоретичні, математичні, емпіричні та формальні методи дослідження, в основі яких лежать кількісні методи, математичні та статистичні моделі. При цьому у маркетингових наукових дослідженнях використовуються концептуальні методи (такі як евтрестичний та креативний) з основним акцентом на аналіз якісних аспектів досліджуваних процесів, дещо посилаючись на емпіричний підхід. Так, методологія емпіричних досліджень широко використовується у маркетингу, що дозволяє розробити емпіричні моделі, завдяки яким можливо виявити, наприклад, реалізовані моделі маркетингових стратегій, що можуть відповідати теоретичним моделям або відрізнятись від них. Автором наголошуено, що емпіричні моделі не завжди можуть бути реалізовані, так як найчастіше посилаються на теперішні або минулі дані. Однак, вищезазначені моделі можуть бути предметом бенчмаркетингу. Більше того, емпіричні моделі сприяють більшій ймовірності концептуальних моделей. Таким чином, подальший розвиток маркетингових досліджень передбачає розширення сфери застосування формальних методів дослідження. Аналіз літературних джерел, свідчить про необхідність поглибленої діагностики комбінованих методів дослідження у процесі дослідження в більш широкому контексті наук про управління. Мета статті виражається наступним питанням: Чи є методологічна триангуляція необхідною умовою науково-дослідницьких процесів при оцінюванні маркетингових досліджень? Автором зазначено, що отримані результати являються частиною комплексного дослідження методів аналізу. Більше того, проведене емпіричне дослідження підтверджує та теоретично доводить, що методологічна тріангуляція є необхідною умовою для дослідницьких процесів, тоді як перевірка застосовуваних методів, моделей чи процедур є необхідною умовою, яка дозволяє поєднувати науку та практику управління, в той час як методологічна триангуляція підтримує дослідницькі проєкти. Згідно вищезазначеному, автором рекомендовано докласти максимум наукових зусиль, спрямованих на розробку інструментів, методів та процедур для застосування доцільного методу та підходів у рамках маркетингових досліджень, з особливим акцентом на фактори, які визначають якість процесу.


Ключові слова
методи, методи дослідження, маркетингові дослідження, триангуляція, методологія дослідження.


Посилання
 1. Acharjya, D.P., & Das, T.K. (2017). A framework for attribute selection in marketing using rough computing and formal concept analysis. IIMB management review, 29(2), 122-135. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Avila-Robinson, A., & Wakabayashi, N. (2018). Changes in the structures and directions of destination management and marketing research: A bibliometric mapping study, 2005–2016. Journal of Destination Marketing & Management, 10, 101-111. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bezchasnyi, O. (2018). Reflexive coordination of communications in the construction of models for the development of an industrial enterprise. Virtual Economics, 1(1), 66-83. [Google Scholar][CrossRef]
 4. Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? Qualitative research, 6(1), 97-113. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Boiko, V., Misiuk, M., Kwilinski, A., & Boiko, L. (2019). Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI,68. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological bulletin, 56(2), 81–105. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Chlipala, P. (2014). Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 336, 39-48. [Google Scholar]
 8. Cisek, S. (2010). «Metodologia mieszana» w badaniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwie. In Biblioteki, informacja, ksiazka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 7) (pp. 88-94). Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagiellonski. [Google Scholar]
 9. Cunningham, D.W., & Wallraven, C. (2011). Experimental design: From user studies to psychophysics. CRC Press. [Google Scholar]
 10. Dalevska, N., Khobta, V., Kwilinski, A., & Kravchenko, S. (2019). A model for estimating social and economic indicators of sustainable development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1839-1860. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Denizm, N. K. (1978). Sociological Methods: A Sourcebook (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
 12. Dzwigol, H. (2018). Wspolczesne procesy badawcze w naukach o zarzadzaniu. Uwarunkowania metodyczne i metodologiczne. Warszawa: PWN [in Polish].
 13. Dzwigol, H. (2019). Research methods and techniques in new management trends: research results. Virtual Economics, 2(1), 31-48. [Google Scholar]
 14. Dzwigol, H., & Dzwigol-Barosz, M. (2018). Scientific Research Methodology in Management Sciences. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(25), 424-437. [CrossRef]
 15. Dzwigol, H.; & Wolniak, R. (2018). Controlling w procesie zarzadzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Przemysl Chemiczny, 97(7). [CrossRef]
 16. Dzwigol, H., Dzwigol-Barosz, M., Zhyvko, Z., Miśkiewicz, R., & Pushak, H. (2019) Evaluation of the energy security as a component of national security of the country. Journal of Security and Sustainability Issues, 8(3). [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Dzwigol, H., Aleinikova, O., Umanska, Y., Shmygol, N., & Pushak, Y. (2019). An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions. Journal of Entrepreneurship Education. [Google Scholar]
 18. Gordon, R., Dibb S., Magee, C., Cooper, P., & Waitt, G. (2018). Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing. Journal of Business Research, 82, 56-67, [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Greene, J.C., Caracelli, V.J., & Graham, W.F., (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. Educational evaluation and policy analysis, 11(3), 255-274. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Jack, E. P., & Raturi, A. S. (2006). Lessons learned from methodological triangulation in management research. Management Research News. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. Administrative science quarterly, 24(4), 602-611. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Johnson, B., & Gray, R., (2010). A history of philosophical and theoretical issues for mixed methods research. Sage handbook of mixed methods in social and behavioral research, 2, 69-94.[CrossRef]
 23. Kaminska, B. (2018). Iterative signal processing in anticipatory management of industrial enterprise development. Virtual Economics, 1(1), 53-65. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badan jakosciowych. Teoria ugruntowania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [Google Scholar]
 25. Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Kuzior, A., Kwilinski, A., & Tkachenko, V. (2019). Sustainable development of organizations based on the combinatorial model of artificial intelligence. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(2), 1353-1376. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Кwilinski, A. (2018a). Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy. Marketing and Management of Innovations, 4, 116-128. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Kwilinski, A. (2018b). Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy. Virtual Economics, 1(1), 7-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Kwilinski, A., Pajak, K., Halachenko, O., Vasylchak, S., Pushak, Y., & Kuzior, P. (2019). Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations, 4, 172-181. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Labarca, C. (2017). Qualitative Research for beginners. Venezuela: Maracaibo.
 31. Lim, W. M. (2018). Demystifying neuromarketing. Journal of Business Research, 91, 205-220. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Niglas, K. (2004). The combined use of qualitative and quantitative methods in educational research. Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemiline Raamatukogu.
 33. O′Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project. Sage. [Google Scholar]
 34. Pajak, K. (2010). Rozwoj lokalny jako kategoria ekonomiczna [Local development as an economic category]. In A. Grzelak & K. Pajak (Eds.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych[New  trends in the methodology of economic sciences] (pp. 185-215). Poznan: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [in Polish]. 
 35. Pajak, K., Kaminska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(21), 204-217. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Pajak, K., Kvilinskyi, O., Fasiecka, O., & Miskiewicz, R. (2017). Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland. Economia i Srodowisko. [Google Scholar]
 37. Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage Publications. [Google Scholar]
 38. Rodina, O., Savchenko, T., Basiurkina, N., & Kwilinski, A. (2019). Improvement of the assessment methods of product competitiveness of the specialized poultry enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 41(1), 43-61. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Sebastian, V. (2014). Neuromarketing and evaluation of cognitive and emotional responses of consumers to marketing stimuli. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 753–757. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Klymchuk, M., & Tkachenko, I. (2019). The Economic-Mathematical Development Of Buildings Construction Model Optimization On The Basis Of Digital Economy. Management Systems in Production Engineering, 27(2), 119-123. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Quach, S., Thaichon, P., Lee, J. Y., Weaven, S., & Palmatier R.W. (2019). Toward a theory of outside-in marketing: Past, present, and future. Industrial Marketing Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Quinton, S., & Reynolds, N. (2018). Understanding research in the digital age. Sage. [Google Scholar]
 43. Stanczyk, S. (2016). Triangulacja – laczenie metod badawczych i urzetelnienie badan [Triangulation – combining research methods and research reliability]. In W. Czakon (Ed.), Podstawy metodologii badan w naukach o zarzadzaniu [Fundamentals of research methodology in management sciences] (pp. 78-90). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business [in Polish].
 44. Thomas, G. (2017). How to do your research project: A guide for students. Sage [Google Scholar]
 45. Vaivio, J., & Siren, A. (2010). Insights into method triangulation and «paradigms» in interpretive management accounting research. Management Accounting Research, 21(2), 130-141. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Vasylieva, T., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Kyrychenko, K. (2018). Macroeconomic stability and its impact on the economic growth of the country. Montenegrin Journal of Economics, 14(1), 159-170. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Venkatesh V., Brown S.A., & Bala H. (2013). Bridging the qualitative-quantitative divide: Guidelines for conducting mixed methods research in information systems. MIS Ouarterly, 21-54. [Google Scholar]
 48. Webb E.J., Campbell D.T., Schwartz R.D., & Sechrest, L. (1966). Unobtrusive measures: Nonreactive measures in the social sciences. [Google Scholar]
 49. Zabinski, L. (2006). Paradygmaty nauk spolecznych a ich wykorzystanie w badaniach naukowych systemow zarzadzania marketingowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu (1107 Badania marketingowe w prestrzeni europejskiej), 17-26. [Google Scholar]