Інновації в управлінні людськими ресурсами: посередницька роль внутрішньої мотивації

Автори:
Мухаммад Саййад1, Анам Ряз1, Орангзаб1, Мухаммад Чані1, Раі Хуссейн2
1. Університет COMSATS в Ісламабаді (Пакистан)
2. Університет Окара (Пакистан)
Сторінки:
110 - 120
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Sajjad, M., Riaz, A., Orangzab, Chani M., & Hussain, R. (2020). Innovations in Human Resources Management: Mediating Role of Intrinsic Motivation. Marketing and Management of Innovations, 1, 110-120. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-08


Анотація

У статті проаналізовано вплив відчуття самотності та внутрішньої мотивації працівників на рівень їх креативності.  Авторами зазначено, що самомотивація сприяє підвищенню продуктивності та креативності працівників. У статті наголошено, що внутрішня мотивація працівника виступає медіатором між його креативністю та відчуттям самотності. В основу статті покладено гіпотезу, що високий рівень відчуття самотності на робочому місці призводить до зниження продуктивності праці. У свою чергу, відчуття самотності породжує стрес, депресію та гнів, що є факторами зниження креативних здібностей працівників. Авторами зазначено, що підвищення рівня творчості працівників можливе за рахунок посилання його внутрішньої мотивації. Вихідні данні для дослідження сформовано на основі результатів опитування 400 працівників банківських відділень району Вехарі Пакистану. Аналіз результатів анкетування здійснено з використанням 5-ти бальної шкали Лайкерта.  Рівень надійності, колінеарності та коінтеграції визначених параметрів здійснено з використанням методів статистичного аналізу. З метою забезпечення надійності та достовірності емпіричних результатів, авторами використано програмне забезпечення SPSS. Оцінювання прямого, непрямого та посередницького впливів визначених параметрів на результуючий показник здійснено з використанням Smart PLS3. Дане програмне забезпечення дозолило здійснити моделювання латентних змінних. Авторами зазначено, що систему структурних рівнянь використано для кількісного оцінювання сили впливу змінних на результуючий показник. Для перевірки генеральної гіпотези щодо посередницької ролі внутрішньої мотивації працівників використано підхід Барона та Кенні. Отримані результати дослідження засвідчили, що відчуття самотності на робочому місці має статистично значущий вплив на креативність працівників. Авторами встановлено, що внутрішня мотивація відіграє посередницьку роль у взаємозв’язку між відчуттям самотності на робочому місці та креативністю працівників. Визначено, що працівники проявляють креативність, якщо вони мають вдосталь часу, непов’язаного із рутинними та посадовими завданнями. У зв’язку з цим у статті висунуто та емпірично підтверджено гіпотезу, що працівники проявляють творчість та використовують власні когнітивні здібності за умови ізольованості від виконання інших оперативних справ. При цьому внутрішня мотивація виступає ключовим фактором у проявленні креативності на робочому місці, адже задоволені працівники є більш енергійними та мотивованими. 


Ключові слова
творчість працівників, внутрішня мотивація, посередницький аналіз, моделювання структурованих рівнянь, самотність на робочому місці


Посилання
 1. Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of personality and social psychology, 45(2), 357-376. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Ayazlar, G., & Guzel, B. (2014). The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 131, 319-325. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173. [Google Scholar] []
 4. Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming: Sage. [Google Scholar]
 5. Cacioppo, J. T., & Patrick, W. (2008). Loneliness: Human nature and the need for social connection: WW Norton and Company. [Google Scholar]
 6. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(1), 14. [Google Scholar][CrossRef]
 7. Draper, N. R., & Smith, H. (1998). Applied regression analysis (Vol. 326): John Wiley and Sons. [Google Scholar]
 8. Eisenberger, R., & Cameron, J. (1998). Reward, intrinsic interest, and creativity: New findings. [Google Scholar]
 9. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Gallo, P., Balogova, B., Tomcikova, L. & Nemec, J. (2019). The impact of the innovative total quality management tool in small and medium-sized enterprises. Marketing and Management of Innovations, 4, 22-30. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. García, J. L. D. (2016). El nuevo escenario de las campañas digitales y su reflejo en unas elecciones regionales: el caso de Castilla y León, 2015. Paper presented at the La cibercampaña en Castilla y León: elecciones autonómicas 2015.
 12. George, J. M., A & Zhou, J. (2001). When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: an interactional approach. Journal of applied psychology, 86(3), 513. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Gonzalez, A., Paoloni, V., Donolo, D., & Rinaudo, C. (2012). Motivational and emotional profiles in university undergraduates: A self-determination theory perspective. The Spanish journal of psychology, 15(3), 1069-1080. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Grant, A. M., & Berry, J. W. (2011). The necessity of others is the mother of invention: Intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity. Academy of Management journal, 54(1), 73-96. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Gregoire, Y., & Fisher, R. J. (2006). The effects of relationship quality on customer retaliation. Marketing Letters, 17(1), 31-46. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). [Google Scholar]
 17. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., and Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): Sage Publications. [Google Scholar]
 18. Henseler, J., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Howell, J. M., & Hall-Merenda, K. E. (1999). The ties that bind: The impact of leader-member exchange, transformational and transactional leadership, and distance on predicting follower performance. Journal of applied psychology, 84(5), 680. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. James, K., Brodersen, M., & Eisenberg, J. (2004). Workplace affect and workplace creativity: A review and preliminary model. Human Performance, 17(2), 169-194. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Koc, F., Ozbek, V., & Alniacik, E. (2014). The Moderating Role of Service Environment on the Effects of Firm Reputation and Perceived Service Quality on Consumer Trust: a Study in the Healthcare Industry. Journal of Global Strategic Management, 16, 111-120. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Lavigne, G. L., Vallerand, R. J., & Miquelon, P. (2007). A motivational model of persistence in science education: A self-determination theory approach. European Journal of Psychology of Education, 22(3), 351. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Lei, P. W., & Wu, Q. (2007). Introduction to structural equation modeling: Issues and practical considerations. Educational Measurement: issues and practice, 26(3), 33-43. [Google Scholar][CrossRef]
 24. McKinney, K. (2006). Initial evaluation of active minds: The stigma of mental illness and willingness of college students to seek professional help. (Doctoral dissertation, Colorado State University). [Google Scholar]
 25. Nunnally, J. C., and Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory (McGraw-Hill Series in Psychology) (Vol. 3): McGraw-Hill New York. 
 26. Oriol, X., Amutio, A., Mendoza, M., Da Costa, S., & Miranda, R. (2016). Emotional creativity as predictor of intrinsic motivation and academic engagement in university students: the mediating role of positive emotions. Frontiers in psychology, 7, 1243. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Paramitha, A., & Indarti, N. (2014). Impact of the environment support on creativity: Assessing the mediating role of intrinsic motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115, 102-114. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Mooi, E. A. (2010). Response-based segmentation using finite mixture partial least squares. In Data Mining (pp. 19-49). Springer, Boston, MA. [Google Scholar][CrossRef]
 30. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). Promoting self-determined school engagement. Handbook of motivation at school, 171-195. [Google Scholar] 
 31. Sajjad, M., Chani, M. I., Tahir, M. S., & Tariq, B. (2019). Local combats global: simulacrum of brand personality for tea brands. Amazonia Investiga, 8(23), 203-212. [Google Scholar]
 32. Schwarz, N. (1990). Feelings as information: Informational and motivational functions of affective states. The Guilford Press. [Google Scholar]
 33. Shalley, C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R. (2004). The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here? Journal of management, 30(6), 933-958. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Steele, L. M., McIntosh, T., & Higgs, C. (2017). Intrinsic motivation and creativity: opening up a black box. Handbook of Research on Leadership and Creativity.Edward Elgar Publishing.[Google Scholar] [CrossRef]
 35. Stoica, M., Brate, A. T., Bucuta, M., & Morar, S. (2014). The Association of Loneliness at the Workplace with Organizational Variables. European Journal of Science and Theology, 10, 101-112. [Google Scholar]
 36. Tierney, P., & Farmer, S. M. (2002). Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance. Academy of Management journal, 45(6), 1137-1148. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. To, M. L., Fisher, C. D., & Ashkanasy, N. M. (2015). Unleashing angst: Negative mood, learning goal orientation, psychological empowerment and creative behaviour. Human relations, 68(10), 1601-1622. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., & Villeneuve, M. (2009). Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: Its value for organizational psychology research. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 41(4), 213. [Google Scholar]
 39. Utman, C. H. (1997). Performance effects of motivational state: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 1(2), 170-182. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Vallerand, R. J., Mageau, G. A., Elliot, A. J., Dumais, A., Demers, M. A., & Rousseau, F. (2008). Passion and performance attainment in sport. Psychology of Sport and Exercise, 9(3), 373-392. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Wille, M. M., Dirksen, A., Ashraf, H., Saghir, Z., Bach, K. S., Brodersen, J., . . . & Rasmussen, J. F. (2016). Results of the randomized Danish lung cancer screening trial with focus on high-risk profiling. American journal of respiratory and critical care medicine, 193(5), 542-551. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Woo, P. C., Lau, S. K., Lam, C. S., Lau, C. C., Tsang, A. K., Lau, J. H., . . . & Zheng, B. J. (2012). Discovery of seven novel Mammalian and avian coronaviruses in the genus deltacoronavirus supports bat coronaviruses as the gene source of alphacoronavirus and betacoronavirus and avian coronaviruses as the gene source of gammacoronavirus and deltacoronavirus. Journal of virology, 86(7), 3995-4008. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Toward a theory of organizational creativity. Academy of management review, 18(2), 293-321. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Wright, S. L., Burt, C. D., & Strongman, K. T. (2006). Loneliness in the workplace: Construct definition and scale development. [Google Scholar]
 45. Zhao, H., Kessel, M., & Kratzer, J. (2014). Supervisor–subordinate relationship, differentiation, and employee creativity: a self‐categorization perspective. The Journal of Creative Behavior, 48(3), 165-184. [Google Scholar] [CrossRef]