Розвиток інноваційної діяльності надавачів послуг міського громадського транспорту: багатофакторна економіко-математична модель

Автори:
Т. М. Борисова1, Г. Л. Монастирський1, А. Зелінська2, М. Барчак3
1. Тернопільський національний економічний університет (Україна)
2. Вроцлавський економічний університет (Польща)
3. Університет економіки в Бидгощі (Польща)
Сторінки:
98 - 109
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Borysova, T., Monastyrskyi, G., Zielinska, A. & Barczak, M. (2019). Innovation Activity Development of Urban Public Transport Service Providers: Multifactor Economic and Mathematical Model. Marketing and Management of Innovations, 4, 98-109. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-08


Анотація

У статті обґрунтовано, що серед факторів, які впливають на інноваційність українських постачальників послуг міського громадського транспорту, можна виокремити екологічність транспортних засобів, рівень маркетингових витрат, фінансовий потенціал, рівень зносу транспортних засобів, рівень якості обслуговування, рівень управлінських навичок, частка ринку, величина тарифу на пасажирські перевезення. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми якості транспортних послуг засвідчила, що рівень інноваційності постачальників послуг міського громадського транспорту можна успішно інтерпретувати через функціональні та статистичні залежності, які відображають загальні та індивідуальні закони розвитку таких суб'єктів, зокрема, використовуючи багатофакторні математичні моделі. Основною метою проведеного дослідження є визначення шляхів підвищення інноваційності надавачів послуг міського громадського транспорту обласних центрів України. Завданням дослідження є оцінка впливу низки факторних змінних на результуючу ознаку з використанням багатофакторного регресійного аналізу, що дозволив отримати адекватну модель. У статті представлено результати оцінки інноваційності українських постачальників послуг міського громадського транспорту на основі математичної багатофакторної моделі. У січні-березні 2018 р. автори ініціювали дослідження сучасного стану міського громадського транспорту в містах обласного значення України. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали метод регресійно-кореляційного аналізу, економіко-математичне моделювання, опитування через запити на доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», які були надіслані до всіх міських рад регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій. Дослідження включало опитування 20 експертів (маркетологів та досвідчених менеджерів транспортних компаній) для визначення вагових коефіцієнтів та рівня інноваційності за допомогою анкет. Оцінювання проводили з використанням методу експертних оцінок. Отримана економетрична модель була перевірена на адекватність за критерієм Фішера та на наявність автокореляції. Доведено, що такими керованими факторами є екологічність транспортних засобів, фінансовий потенціал, рівень якості обслуговування, рівень управлінських навичок, тариф на пасажирські перевезення. Модель може бути використана для прогнозування впливу керованих факторів на рівень інноваційності постачальників послуг міського громадського транспорту. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для аспірантів, науковців, що досліджують питання інноваційної діяльності громадського транспорту та публічного управління, менеджерів сфери міського громадського транспорту України.


Ключові слова
економетрична модель, екологістика, інноваційність, міський транспорт, фактори інноваційності.


Посилання
 1. Aditjandra P., Galatioto, F., Bell, M., & Zunder, T. (2016). Evaluating the Impacts of Urban Freight Traffic: Application of Micro-simulation at a Large Establishment. EJTIR, 16(1), 4-22. Retrieved from https://www.tudelft.nl/en/tpm/about-the-faculty/departments/engineering-systems-and-services/research/ejtir/back-issues/volume16-2016.
 2. Barcik, R., & Bylinko, L. (2018). Transportation Demand Management as a Tool of Transport Policy. Transport Problems, 13(2), 121-131. DOI:10.20858/tp.2018.13.2.12.
 3. Bosyi, D., Sablin, O., Khomenko, I., Kosariev, Y., Kebal, I., & Myamlin, S. J. (2017). Intelligent Technologies for Efficient Power Supply in Transport Systems. Transport Problems, 12 (Special Edition), 57-70. doi:10.20858/tp.2017.12.se.5.
 4. Buchanan, C., et al. (1964). Traffic in Towns. London UK: HMSO.
 5. Chauhan, V., Suman, H.K., & Bolia, N.B. (2016). Binary Logistic Model for Estimation of Mode Shift into Delhi Metro. The Open Transportation Journal, 10, 124-136. DOI:10.2174/1874447801610010124.
 6. Cronin, J. J., & Hightower, R. J. (2004). An Evaluation of the Role of Marketing in Public Transit Organizations. Journal of Public Transportation,7(2). Retrieved August 20, 2018, from https://www.nctr.usf.edu/jpt/pdf/JPT 7-2 Hightower.pdf.
 7. Currie, G., & Gruyter, C.D. (2018). Exploring Links between the Sustainability Performance of Urban Public Transport and Land Use in International Cities. The Journal of Transport and Land Use, 11(1), 325-342. http://dx.doi.org/10.5198/jtlu.2018.957.
 8. Dolinayova, A., Camaj, J., & Kanis, J. (2017). Charging Railway Infrastructure Models and Their Impact to Competitiveness of Railway Transport. Transport Problems, 12(1), 139-150. DOI:10.20858/tp.2017.12.13.
 9. Everitt, V. (2017). Capitalising on emerging data. Eurotransport,15(2), 27.
 10. Feshchur, R., Barvinskyy, A., & Kichor, V. (2003). Statistics: Theoretical Aspects and Applied Aspects. Lviv: Intelekt-Zahid.
 11. Grabski, W., & Daszczuk, W.D. (2017). A Study on Cooperation of Urban Transport Means: PRT and Light Rail. Transport Problems, 12(4), 5-14. DOI:10.20858/tp.2017.12.4.1.
 12. Hanumappa, D., Mulangi, R.H., & Kudachimath, N.S. (2018). Traffic Characteristics Evaluation and Traffic Management Measures: A Case study of Dharwad City. The Open Transportation Journal, 12, 258-272. DOI: 10.2174/1874447801812010258.
 13. Hrabovetskyy, B. (2010). Methods of Expert Assessments: Theory, Methodology, Directions of Use: Monograph. Vinnytsya: VNTU.
 14. Huang, W., & Shuai, B. (2018). A Methodology for Calculating the Passenger Comfort Benefits of Railway Travel. Journal of Modern Transportation, 26(2), 107-118. doi:https://doi.org/10.1007/s40534-018-0157-y.
 15. Kii, M., Akimoto, K., & Doi, K. (2014). Measuring the Impact of Urban Policies on Transportation Energy Saving Using a Land Use-transport Model. ATSS Research, 37, 98-109. http://dx.doi.org/10.1016/j.iatssr.2014.03.002.
 16. Klass, A., Heryky, K., Kolen, Y., & Shuyan, Y. (1978). Introduction to Econometric Modeling. Moskow: Statystyka.
 17. Krasnyanskiy, M., & Penshin, N. (2016). Quality Criteria when Assessing Competitiveness in Road Transport Services. Transport Problems, 11(4), 15-20. DOI:10.20858/tp.2016.11.4.2.
 18. Krawiec, S., Łazarz, B., Markusik, S., Karoń, G., Sierpiński, G., & Krawiec, K. (2016). Urban Public Transport with the Use of Electric Buses – Development Tendencies. Transport Problems, 11(4), 127-137. DOI:10.20858/tp.2016.11.4.12.
 19. Lee, H.K., & Kim, H.Y. (2017). A Crossing-Line Between Transportation Evaluation and Natural Capital Assessment: Perspectives on Ecological Economics and Project Evaluation. The Open Transportation Journal, 11, 44-52. 
 20. Leibbrand, K. (1970). Transportation and Town Planning. Cambridge, MA: MIT Press.
 21. Leshchynskyy, O.L., Ryazantseva, V.V., & Yunkova, O.O. (2003). Econometrіya. Kyiv: MAUP.
 22. Letter from Khmelnytsky City Council No. 12-0986-02-18 dated March 21, 2018.
 23. Letter from the Dnipro City Council No. 5 / 3-339 dated March 27, 2018. 
 24. Letter from the Kharkiv City Council No. 55 / 0 / 188-18 dated March 27, 2018.
 25. Letter from the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration) No. 053-1707 dated March 02, 2018.
 26. Letter from the Lutsk City Council No. 0-26 / 198 dated March 23, 2018.
 27. Letter from the Lviv City Council No. 2503-877 dated March 7, 2018.
 28. Letter from the Sumy City Council No. 98 / 03.02.03-02 dated March 22, 2018.
 29. Letter from the Ternopil City Council No. 955 / 01-10 dated March 27, 2018.
 30. Letter from the Uzhgorod City Council No. 115 / 03-23 ​​dated March 14, 2018.
 31. Letter from the Vinnytsia City Council No. 01-00-019-13316 dated March 26, 2018.
 32. Mochalin, S., & Kasper, M. (2017). Condition for Application of Logistic Principles in Practice of Urban Public Passenger Transport in the City of Omsk. Transport Problems, 12 (Special Edition), 71-86. doi:10.20858/tp.2017.12.se.6.
 33. Monastyrskyi, G., & Borysova, T. (2018). Marketing Innovation Activity of Urban Public Transport: Results of the Empirical Study. Marketing and Management of Innovations, 3, 229-240.
 34. Morchadze, T., & Rusadze, N. (2018). Ways to Address the Challenges in Passenger Traffic within the Urban Transport Systems. Transport Problems, 13(3), 65-77. DOI:10.20858/tp.2018.13.3.6.
 35. Nemtinov, V., Nemtinova, Y., Borisenko, A., & Mokrozub, V. (2017). Information Support of Decision Making in Urban Passenger Transport Management. Transport Problems, 12(4), 83-90. DOI:10.20858/tp.2017.12.4.8.
 36. Nunes, A. A., Galvao, T., & Cunha, J. F. (2014). Urban public transport service co-creation: Leveraging passenger’s knowledge to enhance travel experience. Procedia-Social and Behavioral Sciences,(111), 577-585.
 37. Poliak, M., Semanova, S.M., Komackova, L., Simurkova, P., & Mrníkova, M. (2017). Financing Public Transport Services from Public Funds. Transport Problems, 12(4), 61-72. doi:10.20858/tp.2017.12.4.6.
 38. Public Transport Trends 2017. (n.d.). Retrieved August 20, 2018, from URL: http://www.uitp.org/public-transport-trends.
 39. Schaeffer, K.H., & Sclar E. (1975). Access for All: Transportation and Urban Growth. Harmondsworth, UK: Penguin.
 40. Schubler, M., Niels, T., & Bogenberger, K. (2017). Model-based Estimation of Private Charging Demand at Public Charging Stations. EJTIR, 17(1), 153-169. Retrieved from https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TBM/Over faculteit/Afdelingen/Engineering Systems and Services/EJTIR/Back issues/17.1/2017_01a_02 Model-based estimation of private charging.pdf.
 41. Shatteles, T. (1975). Modern Economic Methods. Moskow: Statystyka.
 42. Smeed, R.J. (1961). The Traffic Problem in Town. Manchester, England.
 43. Spiekermann, K., & Wegener, M. (2018). Multi-level Urban Models: Integration Across Space, Time and Policies. The Journal of Transport and Land Use, 11(1), 67-81. http://dx.doi.org/10.5198/jtlu.2018.1185.
 44. Tomanek, R. (2017). Free-fare Public Transport in the Concept of Sustainable Urban Mobility. Transport Problems, 12 (Special Edition), 95-105. doi:10.20858/tp.2017.12.se.8.
 45. Umpleby, G. (2017). How passenger information contributes to passenger satisfaction. Eurotransport,15(4), 17-19.
 46. Walters, C. (2017). The voice of today’s passenger. Eurotransport,15(1), 8-9.
 47. Yeleyko, V.I. (1995). Fundamentals of Econometrics. Lviv: Marka LTD.