Бенчмаркінг словацьких регіонів: впровадження Start-UP та розвиток креативного потенціалу

Автори:
Яна Пітекова1, Марія Враблікова1
1. Католицький університет в Ружомберку (Словаччина)
Сторінки:
50 - 68
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Pitekova, J., Vrablikova, M. (2019). Benchmarking of Slovak Regions in Terms of Start-UP Implementation Indicators and Creative Potential Indicators. Marketing and Management of Innovations, 4, 50-68. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-05


Анотація

Креативні регіони сприяють підвищенню рівня якості життя суспільства, інвестиційної привабливості регіону, запуску Start-UP, створенню нових робочих місць, а також зменшують міграцію вчених та залучають здобувачів отримувати освіту у регіональних закладах вищої освіти. Метою статті є порівняння індикаторів ефективності запуску Start-UP та креативного потенціалу у регіонах Словаччини на рівні NUTS 3, а також кількісне оцінювання їх взаємозв’язку. Бенчмаркінг 8 словацьких регіонів NUTS 3 засновано на порівняннях двох груп індикаторів, а саме: 6 індикаторів ефективності впровадження Start-UP (частота запуску Start-UP, створення радикальних інновацій, зайнятість у швидко зростаючих компаніях, обізнаність про венчурний капітал, обізнаність та можливості краудфандингу, консультування щодо запуску Start-UP) та 6 індикаторів розвитку креативного потенціалу (відкритість та різноманітність, людський капітал, культурне середовище, технології, інституційне середовище та творчі результати). У якості вихідної бази для розрахунків використано дані офіційних звітів про модифікований словацький креативний індекс, регіональне інноваційне табло, відкриття інноваційних інкубаторів, краудфандингових платформ та їх веб-сайти. Для визначення ступеня впливу кожного з обраних індикаторів здійснено кабінетне дослідження та метод парного порівняння даних 91 респондента (студенти словацьких закладів вищої освіти економічної спрямованості, словацькою чи українською національністю). Відповідно до результатів парного порівняння, можливість консультування має найбільшу силу впливу на індикатори ефективності запуску Start-UP, а творчі результати – на розвиток креативного потенціалу. Емпіричні результати дослідження підтвердили високу ступінь кореляції (85,5%) між аналізованими індикаторами при порівнянні регіонів. Авторами наголошено, що теоретичне значення статті полягає у розширенні традиційної теорії бенчмаркінгу (продукти, послуги, процеси), а саме аналіз з точки зору просторового розуміння (регіону). Основний практичний внесок статті полягає у виявленні слабких сторін обраних регіонів Словаччини за допомогою бенчмаркінгу. Отримані емпіричні результати можуть бути використані при розроблені регіональних стратегій та впровадженні нових навчальних програм у закладах вищої освіти.


Ключові слова
бенчмаркінг, творчий потенціал, регіон, Словацька Республіка, стартап.


Посилання
 1. Ali Taha, V., Tej, J. (2015). Tvorive metody v manazmente. Presov, Bookman.
 2. Araya, D., Peters, M. A. (2010). Education in the Creative Economy: Knowledge and Learing in the Age of Innovation. New York, Peter Lang Publishing. 
 3. Bacik et al. (2019). Management of competitiveness and economic performance in the V4 countries.Marketing and management of innovations, 10 (3), 73-88.
 4. Bartley, B. et al. (2007). Best practices in achieving a customer-focused culture. Benchmarking: An international journal, 14 (4), 482-496.
 5. Blank, S. (2010). What’s A Startup? First Principles, available at: https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles (accessed 5 March 2019).
 6. Borsekova, K. et al. (2015). Nostalgic sentiment and cultural and creative industries in regional development: A Slovak case study. Quaestiones geographicae, 34 (2), 53-63.
 7. Crnogaj, K. et al. (2015). Supporting economic growth with innovation-oriented entrepreneurship. Ekonomicky casopis, 63 (4), 395-409.
 8. Carnicky, S. et al. (2017) Productivity development and convergence Gross the EU member states. Economic annals XXI, 162 (11-12), 13-17.
 9. Cichovsky, L., Bohacek, J., Urban, J. (2012). Moderni pojeti inovaci a jejich typologii pro praxi. Prague, Adart.
 10. Dacey, J. S., Lennon, K. H. (1998). Understanding creativity: The interplay of biological, psychological and social factors. San Francisco, Jossey-Bass.
 11. Denning, S. (2014). Identifying the new opportunities and threats in the creative economy. Strategy & Leadership, 42 (6), 3-9.
 12. Dhir, S. (2016). Practice-oriented insights on creative problem solving. Journal of Management & Public Policy, 7 (2), 5-7.
 13. Dibrova, A. (2017). Analysis of crowdfunding in European Union: Performance and perspectives. Contemporary issues in finance: Current challenges from across Europe, 98 (1), 37-48. 
 14. Ferasso, M. et al. (2018) Innovation ecosystems: a meta-synthesis. International journal of innovation science, 10 (4), 495-518.
 15. Fila, M., Kucera, J. (2015). Sucasny stav inovacnej vykonnosti Slovenska a slovenskych MSP. Produktivita a inovacie, 16 (2), 25-30. 
 16. Fitrinitia, I. S. et al. (2018). Creative class for making a good city. IOP Conference Series: Earth and environmental science, proceedings of the international conference in Jakarta. Indonesia, Jakarta, Institute of Physics, article No. 012053. 
 17. Florida, R. (2002). The rise of the creative class. New York, Basic Books.
 18. Florida, R., Tinagli, I. (2004). Europe in the creative age. London, Demos. 
 19. Frankova, E. (2011). Kreativita a inovace v organizaci. Prague, Grada Publishing. 
 20. Gunasekaran, A., White, D. S. (2009) Performance measures and benchmarking in business innovation. Benchmarking: An international journal, 16 (3).
 21. Havier, J., Vrtikova, K. (2016). Start-up ako moderna forma podnikania. Ekonomika, financie a manazment podniku: Zbornik vedeckych prac pri 75. vyroci zalozenia EU BA, Bratislava, EU BA.
 22. Herve, F., Schwienbacher, A. (2018). Crowdfunding and innovation. Journal of economic surveys, 32 (1), 514-1530.
 23. Howkins, J. (2002). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London, Penguin Books.
 24. Hudec, O., Klasova, S. (2016). Slovak creativity index – a PCA based research. European spatial research and policy, 23 (1), 47-64. 
 25. Ivanicka, K. et. al. (2014). Trvala udrzatelnosť inovacii v rozvoji Slovenska. Bratislava, Wolters Kluwer.
 26. Janakova, H. (2015). The Success Prediction of the Technological Start-up Projects in Slovak Conditions. Procedia Economics and Finance, 34 (1), 73-80. 
 27. Kiselakova, D., Sofrankova, B. (2014). Moderny financny manazment podnikatelskych subjektov. Presov, Bookman.
 28. Khanmirzaee, S. et al. (2018). A study on the role of science and technology parks in development of knowledge-based economy. World journal of entrepreneurship, management and sustainable development, 14 (1), 74-85.
 29. Klempova, M. (2014). Startup: Univerzalna definicia neexistuje, available at: https>//sweb.mtf.stuba.sk/monitoring/clanky/ 1396338446_strategie.pdf (accessed 28 February 2019).
 30. Kloudova, J. (2009). Kreativni ekonomika a jej mereni. Ekonomicky casopis, 57 (3), 247-262.
 31. Kloudova, J., Chwaszcz, O. (2014). The analysis of the creative industry linked in connection with the economic development. E&M Economics and Management, 14 (1), 32-42.
 32. Knoskova, L., Dudekova, A. (2015) Hodnotenie inovacnej vykonnosti SR v kontexte EU. Studia Commercialia Bratislavensia, 8 (3), 393-406. 
 33. Kosturiak, J. (2010). Uvahy na kazdy deň: Zamyslenia a otazky o manazmente, podnikani a zivote. Bratislava, Karmelitanske nakladatelstvo.
 34. Kovalova, M., Nogova, Z. (2016). Creative approach to the innovations based on the product benchmarking results. Innovation management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMECS 2016): proceedings of the international conference in Prague. Prague, VSE, 338-348. 
 35. KPMG: Startup Ecosystem Survey. 2016, available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/startup-ecosystem-survey-slovakia-2016.pdf (accessed 10 March 2019) 
 36. Lesakova, L. et al. (2017). Innovation Leaders, Modest Innovators and Non-innovative SMEs in Slovakia: Key Factors and Barriers of Innovation Activity. Organizacija, 50 (1), 325-358. 
 37. Marcolin, F., Vezzetti, E., Montagna, F. (2017). How to practise Open Innovation today: what, where, how and why. Creative Industries Joural, 10 (3), 258-291.
 38. Mikulastik, M. (2010). Tvorivost a inovace v praci manazera. Prague, Grada Publishing.
 39. Neulogy, a. s. (2013). Sprava o stave a potenciali kreativneho priemyslu na Slovensku. available at: www.culture.gov.sk/extdoc/5040/sprava-kreativny-priemysel_MKSR_Neulogy (accessed 12 March 2019).
 40. Miranda, M. G., Borges, R. (2019). Technology - based business incubators: An exploratory analysis of intraorganizational social networks. Innovation & Management Review, 16 (1), 36-54.
 41. Omoregie, O. K. (2019). Improving corporate performance with benchmarking – Some contemporary insight. Arabian journal of business and management review, 8 (5), 1-8.
 42. Opait, G, Damian, D., Capatina, A. (2019). Freelancer as an entrepreneur: a choice as career development. Marketing and management of innovations, 10 (3), 327-340.
 43. Park, Y. W. et al. (2012). Benchmarking open and cluster innovation: case of Korea. Benchmarking: An international journal, 19 (4-5), 517-531.
 44. Purnomo, B. R., Kristiansen, S. (2018). Economic reasoning and creative industries progress. Creative Industries Journal, 11 (1), 3-21.
 45. Regional Innovation Scoreboard (2017). available at: http://ec.europa.eu/growth/ industry/innovation/facts-figures/regional_en (accessed 12 March 2019).
 46. Ritter, S. M., Mostert, N. M. (2018). How to facilitate a brainstorming session: The effect of idea generation techniques and of group brainstorm after individual brainstorm. Creative Industries Journal, 11(3), 263-277.
 47. Schumpeter, J. A. (1912/2006). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin, Drucker & Humboldt.
 48. Slavik, S. (2018). Insight into start-up, its action and surroundings. Economic Annals XXI. 170 (1), 32-37. 
 49. Slovak Startup Report 2016: Part of the V4 Start-up survey. (2016), available at: https://www.startitup.sk/wp-content/uploads/2016/11/file-1478174997-581b2915dd7c5.pdf (accessed 10 March 2019)
 50. Suwala, L. (2012). Kreativitat, Kultur und Raum: ein wirtschaftsgeographischer Beitrag am Beispiel des kulturellen Kreativitatsprozesses. Berlin, Humboldt Universitat.
 51. Sofrankova, B., Kiselakova, D., Cabinova, V. (2017). Innovation as a source of country’s global competitiveness growth.” in Innovative Economic Symposium 2017 (IES 2017): Strategic partnership in international trade, proceedings of the international conference in Ceske Budejovice, Czech Republic, Ceske Budejovice, VSTE, 1-12. 
 52. Soltes, M., Stofa, T. (2016). Crowdfunding – The Case of Slovakia and the Czech Republic. Quality Innovation Prosperity-Kvalita Inovacia Prosperita, 20(1), 89-104. 
 53. The Global Competitiveness Report. (2018), available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobal CompetitivenessReport2018.pdf (accessed 15 March 2019)
 54. Throsby, D. (2001). Economics and Culture. London, Cambridge University Press.
 55. UNCTAD. (2010). available at: http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf (accessed 15 March 2019)
 56. Tyukhtenko, N. et al. (2019). Innovative development of the regions: cooperation between enterprises and state institutions. Marketing and management of innovations, 10 (3), 354-365.
 57. Vesela, D., Klimova, K. (2014). Knowledge based economy vs. Creative economy. Procedia – Social and behavioral science, 141 (1), 413-417. 
 58. Vlcek, R. (2010). Inovace v hospodarske praxi. Olomouc, Moravska vysoka skola. 
 59. Vogl, M. (2015). Vyvoj, charakteristika a financovanie start-upov. Podnikatelske modely a podnikateske strategie start-upov I.: recenzovany zbornik vedeckych prac. Bratislava: EU BA, 2015. 
 60. Vrablikova, M., Loucanova, E. (2017). Aplikacia benchmarkingu vo vybranom drevospracujucom podniku. Ekonomicke spectrum, 12. (3). 
 61. Websites of some crowdfunding platforms, available at: https://www.crowdberry.eu/, https://www.startlab.sk/projekty/, https://www.startovac.cz/, https://www.hithit.com/cs/home (accessed 31 March 2019).
 62. Websites of some consulting organizations and co-workings, available at: http://coworkingy.sk/, https://podnikam.sk/podnikatelske-inkubatory-mozu-vam-pomoct-rozbehnut-biznis/ (accessed 31 March 2019).
 63. White, D. S. et al. (2014). Performance measures and metrics for the creative economy. Benchmarking: An international journal, 21 (1), 46-61.
 64. Zelenakova, D. (2017). Najznamejsie slovenske a ceske crowdfundingve platformy: Prehlad a porovnanie. available at: https://www.podnikajte.sk/financie/c/3192/category/financie-na-podnikanie/article/slovenske-ceske-crowdfundingove-platformy. xhtml (accessed 20 March 2019).
 65. Zimermanova, K. (2015), Rozhodovanie o sposobe financovania investicii: Rizikovy capital.