Економічна безпека країни: маркетингові, інституційні та політичні детермінанти

Автори:
Юрій Гаруст1, Вадим Мельник1, Максим Палієнко2, Леся Прасол3
1. Сумський державний університет (Україна)
2. Університет Інсурбіа (Італія)
3. Підприємець (Китай)
Сторінки:
373 - 382
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Harust, Yu., Melnyk, V. (2019). Economic Security of the Country: Marketing, Institutional and Political Determinants. Marketing and Management of Innovations, 4, 373-382. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-29


Анотація

Метою статті є аналіз основних показників, які впливають на рівень економічної безпеки країни. Авторами проаналізовано основні підходи до визначення економічної безпеки. Встановлено, що традиційно економічну безпеку досліджували з точки зори оцінювання економічних параметрів розвитку країни. У роботі обґрунтовано, що політичні, інституціональні, маркетингові фактори в різних комбінаціях можуть суттєво підсилити, так і зменшити поточний рівень макроекономічних показників національної економіки. На основі аналізу наукової літератури, авторами запропоновано виокремити три групи показників, що впливають на рівень економічної безпеки країни, а саме: маркетингові, політичні та інституційні. До політичних показників включено такі параметри як: насильство/тероризм; свобода слова; верховенство права; контроль корупції. Маркетингова група показників містила параметри, що оцінюють бренд країни. Інституційна група включає: скоригований чистий національний доходів на душу населення; експорт сільськогосподарської сировини; додана вартість сільського господарства; зовнішній баланс товарів і послуг; експорт продовольства; імпорт продовольства; прямі іноземні інвестиції, зростання ВВП; заробітна плата; зростання ВВП на душу населення; додана вартість промисловості; загальна орендна плата за природні ресурси; торгівля. У статті, авторами висунуто гіпотезу про наявність статистично значущого впливу маркетингових, політичних та інституційних параметрів на рівень економічної безпеки країни. Інформаційну базу дослідження згенеровано з баз даних: World Government Indicators, Future Brand, World Data Bank за 2002-2018 роки. Для перевірки гіпотези обрано метод 2SLS. Емпіричні результати дали підстави зробити висновок, що політична стабільність має негативний статистично значущий вплив на рівні 1% на додану вартість сільського господарства, експорт сільськогосподарської сировини, імпорт продовольства. Крім того, верховенство права негативно впливає на такі показники як: експорт сільськогосподарської сировини та додана вартість сільського господарства. Отримані результати засвідчили, що політичні та інституційні дисбаланси обмежують відновлення економічної безпеки в країні. У цьому випадку, уряд повинен враховувати не лише економічні параметри, а й маркетингові та інституційні під час розроблення механізму підвищення рівня економічної безпеки країни.

 


Ключові слова
економічна безпека, корупція, стабільність, уряд, бренд.


Посилання
 1. Bilan, Y., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019c). Brand management and macroeconomic stability of the country. [Zarządzanie marką i stabilność makroekonomiczna kraju] Polish Journal of Management Studies, 19(2), 61-74. doi:10.17512/pjms.2019.19.2.05
 2. Bilan, Y., Raišienė, A. G., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019а). Public governance efficiency and macroeconomic stability: Examining convergence of social and political determinants. Public Policy and Administration, 18(2), 241-255. doi:10.13165/VPA-19-18-2-05 
 3. Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019b). EU vector of ukraine development: Linking between macroeconomic stability and social progress. International Journal of Business and Society, 20(2), 433-450 
 4. Brück, T. (2004). An Economic Analysis of Security Policies, DIWDiskussionspapiere, No. 456. Retrieved from: http://hdl.handle.net/10419/18308 
 5. Forrest, J. Y. L., Ying, Y., Gong, Z., Schimmel, K., Liu, S., Nicholls, J., & Nechval, N. A. (2018). Economic Security Under Disturbances of Foreign Capital. In Currency Wars, pp. 197-215. 
 6. Garth E. Kendall, Ha Nguyen & Rachel Ong. (2019). The association between income, wealth, economic security perception, and health: a longitudinal Australian study. Health Sociology Review, 28:1, 20-38, DOI: 10.1080/14461242.2018.1530574
 7. Kapysh, V.P. (2016). The evolution of theoretical approaches to the interpretation of the category of "economic security". Policy and Law, 1, 56-61.
 8. Lyulyov, O., Chygryn, O., and Pimonenko, T. (2018). National Brand as a Marketing Determinant of Macroeconomic Stability. Marketing and Management of Innovations, 3, 142-152. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-12
 9. Maydeu-Olivares, A., Shi, D., & Rosseel, Y. (2019). Instrumental variables two-stage least squares (2SLS) vs. maximum likelihood structural equation modeling of causal effects in linear regression models. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1-17.
 10. Milova, T., Troshkina, K., Horlov, Y. & Dobkowski, J. (2019). Country’s Brand and Corruption Level: Cointegration Analysis. Marketing and Management of Innovations, 3, 366-373. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-28 
 11. Nhung, V. T. (2018)le The Foreign Direct Investment (FDI) of Korea in Vietnam from the Perspective of Economic Security. VNU Journal of Science: Economics and Business, 34(3).
 12. Odehnal, J., & Neubauer, J. (2018). Economic, Security, and Political Determinants of Military Spending in NATO Countries. Defence and Peace Economics, 1-15.
 13. Ohotina, A., Lavrinenko, O., Ignatjeva, S., & Lonska, J. (2018). Socio-economic security as a determinant of regional differences in the investment climate in the region. Journal of Security & Sustainability Issues, 7(3).
 14. Rejda, G. E. (2015). Social insurance and economic security. Routledge.
 15. Shvaiba, D. (2018). Socio-Economic Security of the Hierarchical System. Bulletin of Science and Practice, T. 4, No. 6, 248-254. 
 16. Singh, R., & Sehrawat, P. (2019). Integrative Global Branding, Competitive Approach for Economic Growth and Positioning of Products. Competitive Approach for Economic Growth and Positioning of Products.
 17. World Data Bank. Worldwide Governance Indicators. Available online: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worldwide-governance-indicators (accessed on 1 June 2019)
 18. Yapatake Kossele, T. P., & Shan, L. J. (2018). Economic Security and the Political Governance Crisis in Central African Republic. African Development Review, 30(4), 462-477.