Управління інноваціями в освіті: рівень задоволеності студентів та їх працевлаштування

Автори:
Хасан Тутар1, Омер Карадемір2, Севілай Гулер2, Салих Тутар3
1. Анадолуський університет (Туреччина)
2. Університет Сакарія (Туреччина)
3. Університет прикладних наук Сакарія (Туреччина)
Сторінки:
321 - 335
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tutar, H., Karademir, O., Guler, S. & Tutar, S. (2019). Management of Innovations in Education: Students Satisfaction and Career Adoptability. Marketing and Management of Innovations, 4, 321-335. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-25


Анотація

Особливість онлайн та дистанційної форми навчання, на відміну від традиційної форми, полягає у відсутності необхідності безпосередньої присутності у навчальній аудиторії, так як навчання відбувається у віртуальному середовищі з використанням інформаційних технологій. При цьому, як правило, застосовуються інтерактивні методи навчання, що у свою чергу дають можливість студентам користуватись навчальним матеріалом в будь-який час. У статті визначено, що онлайн та дистанційна форма навчання є ідеальною освітньою моделлю для тих, хто не може скористатися традиційною моделлю, надаючи рівні можливості для осіб з обмеженими можливостями, а також усуваючи географічні та регіональні бар'єри. Крім того, це сучасна та інноваційна модель освіти, яка забезпечує продовження навчання у продовж життя. Авторами зазначено, що сучасні тренди світового розвитку провокують зміну парадигми і вимог до навичок та знань як випускників, так і працівників. Нові тенденції обумовлюють необхідність постійного навчання на всіх етапах: підготовка до працевлаштування, кар’єрне зростання та завершення кар’єри. У цьому аспекті, невід’ємною вимогою успішного кар’єрного зростання є здатність працівників швидко адаптуватись до нових вимог. Основною метою статті є аналіз взаємозв'язків між рівнями задоволеності освітою та відповідності до кар'єрних вимог осіб, які отримують освіту в рамках онлайн або дистанційної моделі навчання. Авторами зазначено, що актуальність дослідження обумовлена необхідністю вдосконаленням онлайн та дистанційної форми навчання. Визначено, що кількість осіб, які отримують освіту в рамках даної форми навчання в Туреччині становить більше трьох з половиною мільйонів. У статті висунуто гіпотезу про позитивний вплив рівня задоволеності дистанційною освітою на відповідність кар’єрним вимогам. Дані для аналізу згенеровано на основі результатів опитування 527 респондентів. У статті використано тести на перевірку різниць, взаємозв'язків та взаємовпливів між визначеними змінними. Емпіричні результати підтвердили гіпотезу, що рівень задоволеності навчанням має статистично значущий позитивний вплив на рівень відповідності кар’єрним вимогам.

 


Ключові слова
освіта, адаптованість, кар'єра, дистанційне навчання, електронне навчання.


Посилання
 1. Altindag, E. (2011), Aile Sirketlerinde Stratejik Yonelim Duzeylerinin Tespiti ve Firma Performansi Uzerindeki Etkisi, Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu Sosyal Bilimler Enstitusu, Istanbul.
 2. Aydin C. H. (2011). Acik veya Uzaktan Ogrenme: Ogrenci Adaylarinin Bakis Acisi. Ankara: Pegem Yayinlari.
 3. Eygu H., Kahraman S. (2013). Uzaktan Egitim Ogrencilerinin Memnuniyet Algilari Uzerine Bir Arastirma, Kirikkale Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 36-59.
 4. Grix, J. (2010). The Foundations of Research. London: Palgrave Macmillan. G Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 2018, 5(22), 1039-1052.
 5. Islamoglu, H., Alniacik, U., (2014), Sosyal Bilimlerde Arastirma Yontemleri, (4. Baski), Beta Yayincilik, Istanbul.
 6. Kalafat, T. (2012). Kariyer Gelecegi Olcegi (KARGEL): Turk Orneklemi icin Psikometrik Ozelliklerinin Incelenmesi. Turk Psikolojik Danisma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169-179.
 7. Klehe, U.-C., Zikic, J., Van Vianen, A. E. M., Koen, J., Buyken, M. B. W. (2012). Coping proactively with economic stress: Career adaptability in the face of job insecurity, job loss, unemployment, and underemployment. In P. L. Perrewe, J. R.B. Halbesleben, C. C. Rosen (Eds.). Research in Occupational Stress and Well-being. Volume 10 – The Role of the Economic Crisis on Occupational Stress and Well Being (131-176).
 8. Knapper, C. K., Cropley, A. J. (2000) Lifelong Learning in Higher Education, 3rd edn (London: Kogan Page).
 9. Kosar, E. Digerleri (2003). Ogretim Teknolojileri ve Materyal Gelistirme, 2.Baski, Ankara: Ogreti, PagemA Yayinlari.
 10. Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques. New Age International.
 11. Longworth, N., Davies, W. K., Lifelong Learning: New Visions, New Implications, New Roles – for Industry, Government, Education and the Community for the 21st Century. London: Kogan Page, 1996.
 12. McMillan, J. H. (1996). Educational Research: Fundamentals for the Consumer. New York: HarperCollins College Publishers.
 13. Mertens, D. M. (2014). Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. New York.
 14. Michael W. Galbraith, Melanie S. Jones (2012), Theory to Practice Creativity: Essential for the Adult Education Instructor and Learner, PAACE Journal of Lifelong Learning, 21 (2012), 51-59.
 15. Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. New York: Sage.
 16. Moore, M., G., Kearsley G., (2011), Distance Education: A Systems View of Online Learning. Cengage Learning, CA.
 17. Morgan, D. L., Morgan, R. K. (2008). Single-Case Research Methods for the Behavioral and Health Sciences. SAGE Publications. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(22), 1039-1052.
 18. Ozer, B., (1990). Uzaktan Egitim Sisteminin Evrensel Yapisi. Kurgu: Anadolu Universitesi Acikogretim Fakultesi Iletisim Bilimleri Dergisi, 8, 569-594.
 19. Rottinghaus, P. J., Day, S. X., Borgen, F. H. (2005). The career futures inventory: A measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13(1), 3-24.
 20. Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life span, life-space theory. The Career Development Quarterly, 45, 247-259.
 21. Savickas, M. L. (2011). Career counseling. Washington, DC: American Psychological Association Books.
 22. Savickas, M. L., Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661-673.
 23. Schlosser, L., A., M., R., Simonson (2009), Distance Education: Definitions and Glossary of Terms, Information Age Publishing (IAP) Inc., North Carolina.
 24. Siyez, D. M., Yusupu, R. (2015). Universite ogrencilerinde kariyer uyumlulugu ve kariyer iyimserliginin cinsiyet rolu degiskenine gore incelenmesi. Is, Guc Endustri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi, 17(1), 78-88.
 25. Super, D. E., Knasel, E. G. (1981). Career development in adulthood: Some theoretical problems and a possible solution. British Journal of Guidance & Counseling, 9, 194-201.
 26. Verduin, J. R. Clark, T. A (1994). Uzaktan Egitim: Etkin Uygulama Esaslari (Cev.: Ilknur Mavis), 1. Baski, Eskisehir: Anadolu Universitesi Basimevi.