Проблеми і перспективи інтернет-страхування в Україні

Автори:
Ярослав Янишин1, Галина Брик1, Юрій Кашуба1
1. Львівський національний аграрний університет (Україна)
Сторінки:
31 - 38
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Yanyshyn, Y., Bryk, H. & Kashuba, Y. (2019). Problems and Perspectives of Internet-Insurance in Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 4, 31-38. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-03


Анотація

У статті розглянуто проблеми і перспективи розвитку страхування в мережі інтернет. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності «інтернет-страхування». Описано основні етапи процесу страхування через мережу інтернет та ключові вимоги, які ставляться до страховика і страхувальника при оформленні договору страхування. Визначено, що для страхової компанії ключовими перевагами в організації віртуального бізнесу є: менші витрати, пов’язані з організацією інтернет-сайту компанії; нижчі трансакційні витрати по операціям з обслуговування клієнтів; розширення географічної диверсифікації страхових продуктів компанії; можливість збільшення продажу страхових продуктів за рахунок відкритого доступу до клієнтів з різних країн світу; обслуговування клієнтів на якісно новому рівні – сім днів на тиждень, 365 днів в році. Проведено аналіз ринку страхових продуктів в мережі інтернет. Встановлено, що страхові послуги, які пропонують через мережу інтернет, в Україні включають майнове, особисте страхування та страхування відповідальності. Найбільш розповсюдженими в Україні є такі страхові продукти, як страхування подорожуючих за кордон, медичне страхування, КАСКО, обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, страхування майна фізичних осіб тощо. Найбільш просту процедуру придбання полісу серед усіх перелічених має автострахування. Ключову увагу приділено шляхам вдосконалення механізму забезпечення інтернет-страхування. В работі запропоновані напрямки формування стратегії розвитку електронної комерції страхові компанії основі SWOT-аналізу; розроблено алгоритм стратегічного управлінням страховою компанією та концептуальну модель взаємодії страховика та страхувальника в рамках процесу стратегічного маркетингового планування на ринку інтернет-послуг. Важлива роль в процесах управління страховиком відводилася комплексу маркетингових комунікацій, а саме елементам маркетингу-міксу: «товар», «ціна», «збут», «просування». Визначено, що для входження страхової компанії на ринок інтернет-послуг предметом планування виступає окреслення основних цілей щодо обсягів продажу та отриманого доходу, а також визначення своїх потенційних споживачів (сегмента ринку), формування власного іміджу та репутації.


Ключові слова
інтернет-страхування, страховик, он-лайн страхування, віртуальна економіка, інтернет-послуги


Посилання
 1. Bashinskaya I.O. (2012). Marketing communications of the enterprise in social networks. Economic Sciences. Series «Economics and Management». 9 (34), Pages 36-41.
 2. Bykov V.Iu. (2012) Modern information technologies and innovative teaching methods in training of specialists: methodology, theory, experience, problems: Collection of scientific works. 29. Vinnytsia, Pages 32-40.
 3. Dzina M.A. (2013). Interactive methods of insurance as a competitive advantage in the insurance market. Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechnological University. «Economic sciences». 4 (24), Pages 61-63.
 4. Karpenko N.V., Yalovegha N.I. (2012). Complex of marketing communications in the strategic management of marketing activity of the enterprise: monograph. Poltava: PUET.
 5. Litovchenko I.L., Russkaya O.V., Novoshynska L.V., Baranova V.G. (2014). Strategic marketing planning in insurance companies: monograph of Odessa: INVVAC.
 6. Mikhailovskaya I. M. (2015). Basic approaches to the definition of the essence, structure and principles of Internet insurance. Journal of the Khmelnitsky National University. 3 (3), Pages 157-160.
 7. Naumenkova S.V., Mishchenko S. V. (2010). Financial Ambassador Market. Tutorial. K.: Knowledge.
 8. Novak O.V. (2010). E-commerce. Tutorial. Alchevsk: DonSTU.
 9. Polchanov A. Yu. (2015). Peculiarities of insurance development in conditions of Internet distribution. Journal of ZHDTU. 1 (71), Pages 256-260.
 10. Prikazjuk N.V., Motashko T.P. (2014). The role of the Internet in the implementation of insurance services. Journal of the Taras Shevchenko National University. Series «Economics». 3 (156), Pages 45-52.
 11. Sveshnikova K.T., Tyulin A.S. (2013). Perspectives of development of Internet insurance in Ukraine. Innovative economy. 5 (43), Pages 264-268.
 12. Spitsyna N.M., Hryhorash O. V. Advantages and disadvantages of online insurance in Ukraine. Topical Issues of Modern Sciences 2017: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference. Poland: Stirred. Science and Research, 2017.http://www.rusnauka.com/12.APSN_2017/ Economics/20665.doc.
 13. Ryabokon N.P. (2012). Systematization of sales channels of insurance products. Scientific Journal of the UBS NBU.34, Pages 268-275.