Побудова моделі оцінювання інвестиційного потенціалу країни

Автори:
Ю. В. Касаєва1
1. Сумський державний університет (Україна)
Сторінки:
292 - 307
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kasaeva, J. (2019). Developing the Methodology of Assessing the Potential of Countries to Attract Foreign Direct Investment. Marketing and Management of Innovations, 4, 292-307. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-23


Анотація

У статті визначено актуальність проведення адекватного оцінювання інвестиційного потенціалу країни з метою активізації трансформаційних процесів в усіх сферах економічного та соціального життя населення. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу країни шляхом адаптації метрики Херста, яка ґрунтується на розмаху накопиченого відхилення і відображує економічну сутність поняття потенціалу. В якості часового ряду обчислення метрики Херста використано теоретичні (прогнозні) значення глобального індексу привабливості прямих іноземних інвестицій, визначені за допомогою економетричної моделі залежності результативної ознаки від п’яти інтегральних показників груп: інфраструктура, освіта та наука, екологія та здоров'я людини, технології, соціально-економічні умови. Регресійну нелінійну п’ятифакторну модель залежності глобального індексу привабливості прямих іноземних інвестицій від п’яти інтегральних показників груп запропоновано представити як функцію типу функції Кобба-Дугласа. Інтегральні показники в розрізі кожної групи визначено шляхом нормалізації відносним методом вхідної інформаційної бази дослідження з подальшим зваженням методом відносного розкиду та узагальнення методом середньої арифметичної. Практичні розрахунки проводились для таких країн, як США, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Естонія, Чеська Республіка, Китай, Польща, Словаччина, Румунія, Україна. Встановлено, що на даний момент найбільшим інвестиційним потенціалом володіє Словаччина, Україна та Чеська Республіка, для яких значення даного показника більше 60%. В свою чергу, найменший інвестиційний потенціал характерний для Великобританії, Іспанії та Польщі, для яких невикористані можливості в залученні інвестиційних ресурсів знаходяться на рівні менше ніж 40%. 


Ключові слова
інвестиційний потенціал, інвестиційна привабливість, метрика Херста, прямі іноземні інвестиції, регресійний аналіз, функція Кобба-Дугласа.


Посилання
 1. Agnihotri, A.N., Arora, S.H. Study of Linkages Between Outward Foreign Direct Investment (OFDI) and Domestic Economic Growth: an Indian Perspective. Financial Markets, Institutions and Risks, 2019, 3(1), pp. 43-49. 
 2. Bilan, Y., Rubanov, P., Vasylieva, T., Lyeonov, S. The influence of industry 4.0 on financial services: Determinants of alternative finance development. Polish Journal of Management Studies, 2019, 19(1), pp. 70-93. 
 3. Blonigen, B. A. Foreign direct investment. Foreign Direct Investment (pp. 1–538). World Scientific Publishing Co., 2019 https://doi.org/10.1142/11176 
 4. Blonigen, B. A., & Piger, J. Determinants of foreign direct investment. In Foreign Direct Investment (pp. 3–54). World Scientific Publishing Co., 2019. https://doi.org/10.1142/9789813277014_0001
 5. Boyko, A.O. Insurance company portfolio optimization based on reinsurance operations usage. Actual Problems of Economics, 2011, № 1(115), рр. С. 160–169
 6. Cieślik, A., & Hien Tran, G. Determinants of outward FDI from emerging economies. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2091, 14(2), рр. 209-231. https://doi.org/10.24136/eq.2019.010
 7. Dierkes, M., Erner, C., & Zeisberger, S. Investment horizon and the attractiveness of investment strategies: A behavioral approach. Journal of Banking and Finance, 2010, 34(5), рр. 1032–1046. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.11.003
 8. Fagerberg, J., Srholec, M., Verspagen, B. (2010). The Role of Innovation in Development. Review of Economics and Institutions. 1. 10.5202/rei.v1i2.15.
 9. Goncharuk, A.G., Karavan, S. The investment attractiveness evaluation: methods and measurement features.  Polish Journal of Management Studies, 2013, (7), рр. 161-167.
 10. Hlaváček, P., Janáček, J. The influence of foreign direct investment and public incentives on the socio-economic development of regions: an empirical study from the czech republic. E a M: Ekonomie a Management, 2019, 22(3), рр. 4-19. https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2019-3-001
 11. Hrytsenko, L., Shevchenko, H., Daher, K. The economic optimization of investment into the territorial development of recreation. SocioEconomic Challenges, 2017, 1(2), рр. 59-79. http://doi.org/10.21272/sec.1(2).59-79.2017
 12. Kharlamova, G. Investment attractiveness of Ukrainian regions: rating assessment and marketing promotion. Journal of International Studies, 2014, 7(1), рр. 9-26. http://doi.org/10.14254/2071-8330.2014/7-1/1
 13. Kotikova, S., & Vavrek, R. Determining the size of technological gap between local firms and foreign direct investment at regional level. Journal of International Studies, 2019, 12(3), рр. 48-63. 
 14. Kozmenko, O., Roienko, V. Evaluation and use of indicators of insurance companies' investment activities. Investment Management and Financial Innovations, 2013, 10(3), рр. 98-105. 
 15. Kuzmenko, О., Kyrkach, S. The use of regression analysis in the financial planning of banks, mathematical formalization of the stages of financial planning in banks. Banks and Bank Systems, 2014, 9(1), рр. 120-126
 16. Leonov, S.V., Frolov, S., Plastun, V. Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to households' savings allocation in banks. Economic Annals-XXI, 2014, 11-12, рр. 65-68.
 17. Lobanova, J., Kračun, D., Kavkler, A. Effects of cross-border mergers and acquisitions on GDP per capita and domestic investment in transition countries. Journal of Business Economics and Management, 2018, 19(1), рр. 124-137. https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1408677
 18. Marcel, D. T. A. M. Impact of the Foreign Direct Investment on Economic growth on the Re-public of Benin. Financial Markets, Institutions and Risks, 2019, 3(2), рр. 69-78. http://doi.org/10.21272/fmir.3(2).69-78.2019.
 19. Nazarczuk, J. M., & Krajewska, A. Local determinants of foreign direct investment in Poland: the role of relative distance. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2018, 13(1), рр. 73-88. 
 20. Nguedie, Y. H. N. Corruption, Investment and Economic Growth in Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression Approach. SocioEconomic Challenges, 2018, 2(1), рр. 63-68. 
 21. Ohotina, A., Ignatjeva, S., Lavrinenko, O., Lonska J. Socioeconomic security as a factor of the investment climate in the region. Journal of Security and Sustainability, 2018, Issues 7(3), рр. 427–438. 
 22. Simionescu, M. Effects of European economic integration on foreign direct investment: The case of Romania. Economics and Sociology, 2018, 11(4), рр. 96-105. http://doi.org/10.14254/2071-789X.2018/11-4/6
 23. Táncošová, J. The role of foreign direct investment in the economy of Slovakia. Entrepreneurship and Sustainability, 2019, Issues 6(4), рр. 2127-2135. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(40)