Державне управління в ЄС: гармонізація податків на прибуток

Автори:
Ярослав Коречко1, Радован Бацик1, Івета Вознакова2
1. Прешівський університет (Словаччина)
2. Університет бізнесу та права (Чехія)
Сторінки:
280 - 291
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Korecko, J., Bacik, R. & Voznakova, I. (2019). Public Administration in EU: Harmonization of Income Taxes. Marketing and Management of Innovations, 4, 280-291. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-22


Анотація

У європейських країнах гармонізація системи оподаткування розпочата з появою інтеграційних процесів у 1960-х роках. Основна ідея полягала не лише у структурній гармонізації податків, а й у рівні їх ставок. У статті досліджено характер та хід процесу узгодження прямого податку, виокремлено його переваги та недоліки, а також позитивні та негативні наслідки податкової конкуренції. Метою статті є вивчення специфіки розвитку та аналіз динаміки зміни обсягів податків на прибуток, сплачених в країнах-членах Європейського Союзу. Авторами проаналізовано етапи та ефективність гармонізації систем оподаткування прибутку в країнах Європейського Союзу. Методологічним базисом дослідження виступив кластерний аналіз, що дозволив виявити подібність багатовимірних об'єктів аналізу. У статті використано два методи кластеризації, а саме: кластеризація ієрархічної агломерації та неієрархічна кластеризація. Метою кластерного аналізу було виокремлення груп країн, які мали певну однорідність, сортуючи дані в кластери з найбільшим рівнем подібності у групі та найбільш істотною різницею між групами. Аналіз податкового навантаження та ставок податку на прибуток підтвердив значні відмінності в цих показниках у всіх країнах Європейського Союзу. З іншого боку, кластерний аналіз виявив подібні зміни в податкових системах з точки зору їх географічного розташування в Європі. Авторами запропоновано механізми активізації процесу гармонізації системи оподаткування, а саме: на першому етапі синхронізувати податкові системи у кластерах, а на другому – між кластерами. У статті зазначено, що низка країн-членів Європейського Союзу мають автономію у прийнятті рішення про податковий тягар у країні, оскільки вони бачать цю автономію як конкурентну перевагу, особливо у сфері інвестицій. Це у свою чергу, дестабілізує систему оподаткування в Європейському Союзі


Ключові слова
податок, гармонізація, дохід, Європейський Союз, кластерний аналіз.


Посилання
 1. Bassanese, P. (2017). Income Tax Rates in the European Union. [online, quoted 12.01.2019]. Retrieved from http://digitalnomadeurope.com/income-tax-rates-european-union/
 2. Belas, J., Gavurova, B., Kocisova, K., Delibasic, M. (2018a). Therelationshipbetweenassetdiversification and the efficiency of banking sectors in EU countries. Transformations in Business & Economics, Vol. 17, Issue 3C, pp. 479-496. 
 3. Belas, J., Gavurova, B., Toth, P. (2018b). Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. Journal of Business Economics and Management, Vol. 19, Issue 4, pp. 592-608. DOI: 10.3846/jbem.2018.6583.
 4. Cnossen, S. (2018). Corporation Taxes in the European Union: Slowly Moving toward Comprehensive Business Income Taxation? In: International Tax. 25(3), p. 808-840.Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1007/s10797-017-9471-2 
 5. Devereux, M. P. (2002). The OECD Harmful Tax Competition Initiative. [online, quoted 02.02.2019]. Retrieved from http://dx.doi.org/10.14217/9781848597587-10-en
 6. Douma, S., Kardachaki, A. (2016). The Impact of European Union Law on the Possibilities of European Union Member States to Adapt International Tax Rules to the Business Models of Multinational Enterprises, INTERTAX, Vol. 44, Issue: 10, p. 746-754.
 7. Dzialo, J. (2015). Tax Competition Or Tax Coordination? What Is Better For The European Union? Comparative Economic Research, 18, 2.
 8. European Commission. (2018). Taxation trends in the European Union – 2017 Edition. [online, quoted 01.12.2018].Retrieved from https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files /taxation_trends_report_2017.pdf.
 9. European Commission. (2010). Taxation trends in the European Union – 2009 Edition. [online, quoted 10.01.2019]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/2009_ main_results_en.pdf
 10. Eurostat (2018). Government Finance and EDP Statistics. [online, quoted 20.02.2019]. Retrieved from: http://ec.europa.eu /eurostat/web/government-finance-statistics/data /database
 11. Fraley, Ch., Raftery, A. E., Murphy, B. T., Scrucca, L. (2012). Mclust Version 4 for R: Normal Mixture Modeling for Model-Based Clustering, Classification, and Density Estimation Technical Report No. 597. Department of Statistics, University of Washington.
 12. Ganghof, S., Genschel, P. (2008). Taxation and democracy in the EU. JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY, Vol. 15, Issue: 1, p. 58-77. DOI: 10.1080/13501760701702199
 13. Genschel, P., Jachtenfuchs, M. (2018). How the European Union constrains the state: Multilevel governance of taxation. European Journal Of Political Research, Vol. 50, Issue: 3, p. 293-314. DOI: 10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x.
 14. Hakalova, J., Palochova, M., Psenkova, Y., Bielikova, A. (2018). Regulation of Czech Accounting and Taxes in the Context of European Accounting, Taxes and Ongoing International Harmonization, Proceedings Of The 4th International Conference On European Integration 2018 (ICEI 2018), PTS 1-3, p. 388-395. ISBN 978-80-248-4169-4. 
 15. Ivanova, E., Cepel, M. (2018). The Impact of Innovation Performance on the Competitiveness of the Visegrad 4 Conutries. Journal of Competitiveness, Vol. 10, Issue 1, pp. 54–72. DOI: 10.7441/joc.2018.01.04.
 16. James, S., Nobes, CH. (1999). The Economics of Taxation. London: Pearson Education.
 17. Kiselakova, D., Sofrankova, B., Cabinova, V., Onuferova, E., Soltesova, J. (2018). The Impact of R&D Expenditure on the Development of Global Competitiveness within the CEE EU Countries. Journal of Competitiveness, Vol. 10, Issue 3, pp. 34–50.
 18. Kocisova, K., Gavurova, B., Behun, M. (2019). the importance of ImplementingEnvironmentalVariables in the process of Assessment of Healthcare Efficiency through DEA. Ekonomicky casopis, Vol. 67, Issue 4, pp. 367-387.
 19. Kubatova, K. (2003). Danovateorie a politika. Praha: ASPI. 276 p. ISBN 9788074788413.
 20. Medved, J., Nemec, J. et al. (2011). Verejnefinancie. Bratislava: Sprint. 640 p. ISBN 9788089393466.
 21. Mitchell, D. (2005): Danovaharmonizacia vs. konkurencia v Europskejunii. [online, quoted 15.12.2018]. Retrieved from: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?660
 22. Nerudova, D. (2011). Harmonizace danovych systemu zemi Evropskeunie [Harmonization of the tax systems of the European Union]. Praha: Wolters Kluwer. 319 p. ISBN 9788073576950.
 23. Nerudova, D. (2008). Tax Harmonization in the EU. [online, quoted 06.01.2019]. Retrieved from: http://mibes.teilar.gr/ebook/ebooks/Nerudova%2090-109.pdf
 24. Niazi, S. U.K. (2016). Tax Harmonization in the EU: Insights on Political and Legal Fusion under Neofunctional Rationale, JOURNAL OF POLITICS AND LAW, Volume: 9, Issue: 4, p.15-29.
 25. Pensylvania State University. (2004). Cluster analysis. [online, quoted 02.02.2019]. Retrieved from: http://sites.stat.psu.edu/~ajw13/stat505/fa06/19_cluster/09_cluster_wards.html
 26. Ponomareva, K. (2016). Tax Law of the Eurasian Economic Union: Substance and Ways of Using of the European Experience, EC TAX REVIEW, Vol. 25, Issue: 2, pp. 94-108.
 27. Prichard, W., Cobham, A., Goodall, A. (2014). The ICTD Government Revenue Dataset. [online, quoted 15.01.2019]. Retrieved from: https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream /handle/123456789/10250/ICTD_WP19.pdf?sequence=1
 28. Psenkova, Y. (2016). Comparison of tax burden of incomes from the dependent activity of employees in the Czech republic and Slovak republic in the context of globalization trends. Conference: 16th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences, Univ Zilina, Fac Operat & Econ Transport & Commun, Dept Econ, p. 1832-1839.
 29. Riedel, R. (2018). Differentiated Integration and Monetary Union in Europe, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. (ICEI 2018), PTS 1-3, pp. 1233-1239. 
 30. Simionescu, M. (2016). Competitiveness and Economic Growth in Romanian Regions. Journal of Competitiveness, Vol. 8, Issue 4, pp. 46 – 60. DOI: 10.7441/joc.2016.04.03
 31. Siroky, J. (2010). Danev Evropskeunii. Praha: LINDE. 352 p. ISBN 9788072017997.
 32. Siroky, J. (2008). Danoveteorie s praktickouaplikaci. Praha: C. H. Beck. 301 p. ISBN 8074000058.
 33. Tkacova, A., Gavurova, B., Behun, M. (2017). The Composite Leading Indicator for German Business Cycle. Journal of Competitiveness, Vol. 9, Issue 4, pp. 114-133. DOI: 10.7441/joc.2017.04.08.
 34. Vojtovic, S. (2016). The Impact of the Structural Funds on Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Competitiveness, Vol. 8, Issue 4, pp. 30-45. DOI: 10.7441/joc.2016.04.02