Вплив інноваційних інструментів оцінювання якості управління на функціонування малого та середнього бізнесу

Автори:
Петер Галло1, Бєата Балагова1, Люба Томчікова1, Джозеф Немеч1
1. Пряшівський університет у Пряшеві (Словаччина)
Сторінки:
22 - 30
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Gallo, P., Balogova, B., Tomcikova, L. & Nemec, J. (2019). The Impact of the Innovative Total Quality Management Tool in Small and Medium-Sized Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 4, 22-30. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-02


Анотація

У статті досліджено основні перспективи та особливості використання інструментів оцінювання якості системи управління – Total Quality Management (TQM) у малому та середньму бізнесі, на прикладі Словаччини. Визначено основні фактори-дестимулятори використання інструментів TQM. При цьому вченими TQM розглядається як інноваційний інструмент системи менеджменту підприємств малого та середнього бізнесу. Систематизація результатів аналізу праць провідних учених у даній сфері засвідчили, що TQM є ключовим елементом ефективної системи менеджменту підприємств малого та середнього бізнесу. Основними гіпотезами дослідження є перевірка наявності статистично значущих зв’язків між нестачею трудових та фінансових ресурсів, з одного боку, та ефективністью використання інноваційних інструментів TQM, з іншого. Перевірку висунутих гіпотез здійснено з використанням економіко-математичних та статистичних методів, а саме: критерій Хі-квадрат ступеня свободи. Емпіричні результати дослідження підвтердили наявність статистично значущих зв’язків між обраними змінними, значення р було нижчим за 0,05. Враховуючі отримані результати авторами визначено, що брак фінансових ресурсів та недостатня кількість кваліфікованої робочої сили є одним з основних бар'єрів ефективної імплементації інструментів TQM. Окрім цього, у статті визначено, що другим дестимуляторм є не розуміння менеджментом малих та середніх підприємств доцільності імплементації інструментів TQM та не узгодженість стратегій майбутнього розвитку. При цьому розрахункові дані спростували дану гіпотезу, оскільки p>0,05. Авторами системматизовано основні переваги використання TQM як інноваційного інструменти управління. У статті зазначено, що імплементація інструментів TQM дозволить оцінити ефективність управління, узгодити фінансові та нефінансові цілі розвитку і, як наслідок, підвищити конкурентоспроможність малих та середні підприємствм, що забезпечить зростання обсягів надходження фінансових ресурсів від зацікавлених сторін у їх розвиток.


Ключові слова
загальне управління якістю, інноваційні інструменти управління, малі та середні підприємства, результативність.


Посилання
 1. Al Taweel, I. R. (2019). The impact of the organizational cultures on the job performance in the GCC companies. Marketing and Management of Innovations, 3, 265-271. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-20 
 2. Abdul, A.R.Z., Sumantoro, I.B. & Maria, D. (2019). Total quality management of micro, small and medium enterprises (MSMEs), and the impact to organizational culture and performance: Emerging country case. Polish Journal of Management Studies 19 (1). pp. 32-45. doi: 10.17512/pjms.2019.19.1.03
 3. Beard-Gunter, A., Ellis, D.G. & Found, P.A. (2019). TQM, games design and the implications of integration in Industry 4.0 systems (Review). International Journal of Quality and Service Sciences 11 (2). pp. 235-247
 4. Beer, M. (2003). Why Total Quality Management Programs Do Not Persist: The Role of Management Quality and Implications for Leading a TQM Transformation. Decision Sciences, 34 (4), pp. 623-642. doi: 10.1111/j.1540-5414.2003.02640.x
 5. Bilan, Y., Lyeonov, S., Lyulyov, O. & Pimonenko, T. (2019). Brand management and macroeconomic stability of the country. 
 6. Polish Journal of Management Studies 19 (2). pp. 61-74. doi: 10.17512/pjms.2019.19.2.05
 7. Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyulyov, O. & Pimonenko, T. (2019). EU vector of Ukraine development: Linking between macroeconomic stability and social progress. International Journal of Business and Society 20 (2). pp. 433-450
 8. Bolboli, S.A., Reiche, M. (2014). Culture-based design and implementation of business excellence. TQM Journal, 26 (4), art. no. 17112002, pp. 329-347. doi: 10.1108/TQM-01-2014-0015
 9. Butko, M., Popelo, O., & Pishenin, I. (2019). Innovations in Human Resources Management in Eurointegration Conditions: Case for Ukrainian Agro-Industrial Complex. Marketing and Management of Innovations, 2, 74-82. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-07
 10. Calvo-Mora, A., Picon, A., Ruiz, C., Cauzo, L. (2014). The relationships between soft-hard TQM factors and key business results. International Journal of Operations and Production Management, 34 (1), pp. 115-143. doi: 10.1108/IJOPM-09-2012-0355
 11. Colurcio, M. (2009). TQM: A knowledge enabler?. TQM Journal, 21 (3), pp. 236-248. doi: 10.1108/17542730910953013
 12. Dahlgaard-Park, S.M. (2012). Core values – the entrance to human satisfaction and commitment. Total Quality Management and Business Excellence, 23 (2), pp. 125-140. doi: 10.1080/14783363.2012.655067
 13. Diaper, D., Sanger, C. (2006). Tasks for and tasks in human-computer interaction. Interacting with Computers, 18 (1 SPEC. ISS.), pp. 117-138. doi: 10.1016/j.intcom.2005.06.004
 14. Feigenbaum, A. V. & Feigenbaum, Donald S. (2009). The power of management innovation : 24 keys for sustaining and accelerating business growth and profitability, McGraw-Hill mighty manager handbooks., McGraw-Hill
 15. Ghani Al-Saffar, N.A. & Obeidat, A.M. (2020). The effect of total quality management practices on employee performance: The moderating role of knowledge sharing. Management Science Letters 10 (1). pp. 77-90. doi: 10.5267/j.msl.2019.8.014
 16. Hakobyan, N., Khachatryan, A., Vardanyan, N., Chortok, Y., & Starchenko, L. (2019). The Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility Practices into Competitive Strategy of the Company. Marketing and Management of Innovations, 2, 42-51. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-04
 17. Chountalas, P.T. & Lagodimos, A.G. (2019). Paradigms in business process management specifications: a critical overview. 
 18. Business Process Management Journal 25 (5). pp. 1040-1069. doi: 10.1108/BPMJ-01-2018-0023
 19. Kisel'akova, D., Sofrankova, B., Gombar, M., Cabinova, V. & Onuferova, E. (2019). Competitiveness and its impact on sustainability, business environment, and human development of EU (28) countries in terms of global multi-criteria indices
 20. Sustainability (Switzerland) 11 (12)., pp. 3365. doi: 10.3390/su10023365
 21. Kosikova, M., Vasanicova, P. & Litavcova, E. (2019). Analysis of aspects of the tourism development in Slovakia in the Context of the European Space. Montenegrin Journal of Economics. 15 (2). pp. 127-137. DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-2.10
 22. Laguna, M. (2013). Self-efficacy, self-esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43 (2), pp. 253-262. doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00994.x
 23. Lin, C.-N., Wu, J.-H. & Roan, J. (2019). The growth stage model of quality information systems–an example of manmade fibre industry. Total Quality Management and Business Excellence. 30 (9-10). pp. 1026-1041. doi: 10.1080/14783363.2017.1347036
 24. Marcheova, D., Tirpakova, A. & Stehlikova, B. (2011). Zaklady statistiky pre pedagogov [The Essentials of Statistics for teachers]. UKF Nitra.
 25. Nizamidou, C., Vouzas, F. & Gotzamani, K.E. (2019). Exploring the interrelationship between quality, safety and HR within crisis management framework. TQM Journal 31 (4). pp. 541-562. doi: 10.1108/TQM-08-2018-0106
 26. Mitreva, E., Sazdova, J. & Gjorshevski, H. (2019). Quality management system applications in the hotel industry in macedonia. Quality – Access to Success 20 (170). pp. 68-72.
 27. Onuferova, E., Cabinova, V. (2018). Enterprise Performance Analysis of the Selected Service Sector by Applying Modern Methods with an Emphasis on the Creation and Application of the Modified Creditworthy Model (MCWM). Journal of tourism and services. 9 (17). pp. 97-122. doi:10.29036/jots.v9i17.74. 
 28. Oluwafemi, I. & Laseinde, T. (2019). Useful Total Quality Management Critical Success Fundamentals in Higher Education Institution (Conference Paper). Advances in Intelligent Systems and Computing. 1026. pp. 1066-10742. 
 29. Pietruszka-Ortyl, A. (2019). The Impact of Organizational Culture for Company's Innovation Strategy. Marketing and Management of Innovations, 3, 178-192. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-14.
 30. Prokopenko, O., Holmberg R., & Omelyanenko, V. (2018). Information and communication technologies support for the participation of universities ininnovation networks (comparative study). Innovative Marketing, 14(3), 17-29 doi:10.21511/im.14(3).2018.03. 
 31. Ruiz, E., De Pablo, J.D.S., Munoz, R.M. & Pena, I. (2019). Do high performance work systems enhance business performance? Examining the mediating influence of total quality management. Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci 37 (1). pp. 235-258. doi: 10.18045/zbefri.2019.1.235. 
 32. Sahoo, S. (2019). Assessment of TPM and TQM practices on business performance: a multi-sector analysis. Journal of Quality in Maintenance Engineering 25 (3). pp. 412-434. doi: 10.1108/JQME-06-2018-0048
 33. Tenji, T. &, Foley, A. (2019). Testing the readiness of an organisational culture profile to a TQM implementation. TQM Journal. 31, (3). pp. 400-416. doi: 10.1108/TQM-01-2018-0002.