Глобальний статус країн: визначення та інтерпретація

Автори:
Тетяна Дейнека1, Ольга Шкурупій1, Ксенія Вергал1, Наталія Базавлук1
1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна)
Сторінки:
216 - 228
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Deyneka, T., Shkurupii, O., Verhal, K. & Bazavluk, N. (2019). Global Status of Countries: Determination and Interpretation. Marketing and Management of Innovations, 4, 216-228. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-17


Анотація

Дослідження місця і ролі країн у системі сучасних міжнародних відносин зумовлена необхідністю виявлення асиметрій і суперечностей, які властиві суспільству, що глобалізується. Метою статті є визначення глобального статусу країн та тлумачення наявного стану їх позиціонування. Узагальнення наукових засад, що формують уявлення про стан, в якому перебуває нині глобальне суспільство та варіанти його можливої трансформації, підтверджує актуальність аналізу за цією проблематикою. В статті представлено підхід до параметричної оцінки глобального статусу країн, необхідність якого обумовлена невирішеністю цієї проблеми у тематичному полі зазначених наукових досліджень. Методологічною основою визначення глобального статусу країн є узагальнення результатів дії внутрішніх чинників розвитку національних систем за сферами (економічною, технологічною, соціальною та духовно-культурною, політичною та функціонування державних інститутів, природокористування), синергетичного ефекту взаємозалежності всіх складових таких соціоприродних комплексів (дії агрегованого ендогенного чинника) та результату впливу глобалізації (дії екзогенного чинника). За сукупністю оцінки ситуації, статуси країн, відображають наявну картину світу та розстановку сил в системі сучасних міжнародних відносин, а також розглядається як функціонал перетворення глобалізованого світу. Методом наукового аналізу є агломераційна кластеризація, проведена за допомогою програмного алгоритму та реалізована мовою Python. Емпіричний аналіз базується на даних міжнародних організацій за 2018 р. До аналізу залучені данні за 142 країнами. Дослідження емпірично підтверджують та теоретично доводять факт асиметричності сучасного світу, що є істотним викликом глобалізованому суспільству. У той же час виникнення асиметрії є попередженням; сигналом про наявність загрози системної суперечності глобального масштабу. Отже, асиметрії містять не тільки потенціал руйнації, але й потенціал якісно кращої перебудови світу. Врахування цього факту та постійний моніторинг змін на основі оцінки глобального статусу країн дозволяє визначити варіанти, за якими відбуватиметься розвиток цивілізації у майбутньому і попередити такі негативні явища як глобальні проблеми, ризики, кризи та інші, включаючи також глобальну катастрофу.


Ключові слова
глобалізація, глобалізоване суспільство, глобальний статус країн, позиціонування країн, суперечність, асиметричність.


Посилання
 1. 2018). Commission Note ahead of the European Council. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-budget-booklet-june2018_en.pdf
 2. Acemoglu D., Robinson J. (2017) Chomu natsii zanepadaiut pokhodzhennia vlady, bahatstva ta bidnosti [Why do nations fail the origin of power, prosperity, and poverty]. Kiev. Retrieved from https://theukrainians.org/why-nations-fail/ [in Ukrainian]
 3. Beck U. (2012) Zhizn v obschestve globalnogo riska – kak s etimspravitsia: kosmopoliticheskii povorot [Living in the world risk society – how to deal with it: a cosmopolitan turn]. Bulletin of the Kennan Institute in Russia, 22. Retrieved from http://www.gorby.ru/userfiles/lekciya_ulrih_beka.pdf [in Russian]
 4. Benoist A. (2012) Vpered, k prekrascheniiurosta! Ekologo-filosofskiitraktat [Forward to the cessation of growth! Ecological and philosophical treatise]. Moscow: Institute of Humanitarian Studies. Retrieved from https://www.libfox.ru›Книги›foreign_edu [in Russian]
 5. Environmental Performance Index 2018 (2018). Retrieved from https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018 policymakerssummaryv01.pdf
 6. Fragile States Index Annual Report 2019 (2019). Retrieved from https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2019/03/9511904-fragilestatesindex.pdf
 7. Global Innovation Index 2018. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf
 8. Greenacre M., Blasius J. (2006). Multiple Correspondence Analysis and Related Methods. Chapman & Hall /CRC Press.
 9. Heiets V. M., Hrytsenko A. A. (2016) Rekonstruktyvnyi ekonomichny i rozvytok: osnovninapriamy, efektyvnist i sotsialnaspravedlyvist [Reconstructive economic development: the main directions, efficiency and social justice]. Kiev: National Academy of Sciences of Ukraine, «Institute for Economics and Forecasting NAS of Ukraine». Retrieved from http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf [in Ukrainian]
 10. Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update (2018). Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/ files/2018_human_development_statistical_update.pdf
 11. Ikenberry J. (2016) Buduschee liberalnogo mirovogo poryadka [The future of liberal world order]. Multi-polar world; Analytics. Retrieved from http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8007#top-content [in Russian]
 12. Intriligator M. (2007) Hlobalizatsiia kak istochnik mezhdunarodnyi khkonfliktov i obostreniiakon kurentsii [Globalization as a source of international conflicts and aggravation of competition]. Problemyiteorii i praktikiupravleniia – Problems of theory and practice of management. Retrieved from http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/6_6_98.htm [in Russian]
 13. Kissinger H. (2015) Mirovoi poriadok [World order]. Moscow: AST Publishers [in Russian]
 14. Kolodko Grzegorz W. (2013) Dokądzmierzaświat. Ekonomiapolitycznaprzyszlości [Where is the world going. Political Economy of the Future]. Warszawa: Prószyński S-ka [in Polish]
 15. Lukianenko D., Poruchnik A., Kolesov V. еt al. (2013) Hlobalnoeekonomicheskoerazvitie: tendentsii, asimmetrii, regulirovanie [Global economic development: trends, asymmetries, regulation]. Kiev: KNEU named after Vadym Hetman [in Russian]
 16. Madison E. (2012) Konturi mirovoi ekonomiki v 1-2030 gg. Ocherki po makroekonomicheskoi istorii [The contours of the global economy in 1-2030. Essays on macroeconomic history]. Moscow: Gaidar Institute Publishing [in Russian]
 17. Mishenin E. V., Koblianska I. I. (2017) Perspektivy i mehanizmyrazvitiia «tsirkulyarnoi» ekonomiki v globalnoisrede [Prospects and mechanisms of development of the «circular» economy in the global environment]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 2, 329-343 [in Russian]
 18. Murtagh, Fionn and Contreras, Pedro (2011). Methods of Hierarchical Clustering. Computing Research Repository
 19. Naisbitt J. (2003) Mehatrendi [Megatrends]. Moscow: AST CJSC NPP «Ermak» [in Russian]
 20. Ostrom E. (2007) Institutional rational choice: Anassessmentoft he Institutional Analysis and Development Framework. Theories of the Policy Process. Cambridge, MA :WestviewPress. (pp. 21–64)
 21. Polanyi K. (2002) Velikaiatransformatsiia: politicheskie i ekonomicheskieistokinashegovremeni [The great transformation: the political and economic origins of our time].St. Petersburg: Aletheia. Retrieved from https://coollib.com/b/184360 [in Russian]
 22. Poliovyk S. (2018) ProektbiudzhetuYeSna 2021–2027 rr. tayohoznachenniadliaUkrainy [The Draft EU budget for 2021-2027 and its significance for Ukraine]. Analytical Center «Borisfen Intel». Retrieved from http://bintel.com.ua/uk/article/05_19_eu/
 23. Ranking. KOF Globalisation Index: Globalisation Lull Continues (2018). Retrieved from https://kof.ethz.ch/en/news-and-events/media/press-releases/2018/12/kof-globalisation-index-globalisation-lull-continues.html
 24. Sachs D. Jeffrey (2011) The Price of Civilization. New York and London: Random House
 25. Tarasevich V. M. (2017) Fundamentalnia ekonomicheskai anauka: universumnostsoderzhaniia i razvitiia [Fundamental economics: the universality of content and development]. Dnipro: PJSC «Economics» [in Russian]
 26. The Global Competitiveness Report 2018 (2018). Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
 27. The Legatum Prosperity Index 2018 (2018). Retrieved from Retrieved from https://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/2515/4321/8072/2018_Prosperity_Index.pdf
 28. Wallerstein I. (2004) Konetsznakomogomira: Sotsiologiya XXI veka. [The end of the familiar World: Sociology of the 21st century.] Moscow: Logos. Retrieved from http://yanko.lib.ru/books/cultur/vallerstayn-konec_znakomogo_mira-8l.pdf. [in Russian]
 29. Yurchyshyn V. (2018) Hlobalnitendentsii i perspektyvy: svitovaekonomika ta Ukraina [Global Trends and Prospects: The World Economy and Ukraine]. Kiev: Zapovit [in Ukrainian]
 30. Zaitsev Yu. K. (2016) Transformatsiiatsinnisnykhoriientyrivrozvytkusuchasnoiekonomiky: formyproiavu, problemy ta perspektyvy [Transformation of value orientations for the development of the modern economy: forms of manifestation, problems and perspectives]. Ekonomichnateoriia ta pravo – Economic theory and law, 3 (26), 11-26. [in Ukrainian]