Вплив фінансових інновацій на розвиток банківських систем країн ЄС

Автори:
О. О. Другов1, В. Т. Другова2, О. М. Пахненко3
1. ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)
2. Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)
3. Сумський державний університет (Україна)
Сторінки:
167 - 177
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Druhov, O., Druhova, V., Pakhnenko, O. (2019). The Influence of Financial Innovations on EU Countries Banking Systems Development. Marketing and Management of Innovations, 3, 167-177. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-13


Анотація

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питань визначення пріоритетних напрямів розвитку банківських систем, сучасних проблем і перспектив впровадження новітніх інформаційних технологій у процес розвитку банківських послуг. Його темп та сучасні тренди потребують повноцінного наукового обґрунтування. Відповідно, метою проведеного дослідження є визначення впливу фінансових інновацій на банківські системи країн Європейського Союзу та подальші перспективи їх розвитку. З цією метою, перш за все було запропоновано гіпотезу, що рівень діджіталізації банківської діяльності пов'язаний із рівнем розвитку економіки країни і саме він у майбутньому визначатиме розвиток банківських систем цих країн. Для підтвердження даної гіпотези було проведено відповідне емпіричне дослідження. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення зазначеної проблеми засвідчила, що у наукових джерелах в основному здійснюється аналіз впливу фінансових інновацій на банківські системи окремих країн Європейського Союзу. Враховуючи різний рівень розвитку цих країн, дані дослідження не дають змогу зробити висновки та пропозиції стосовно того яке майбутнє чекає європейські банки. Електронний банкінг, створення великої кількості фінтехкомпаній, криптовалюта, блокчейн – радикально змінюють класичний банківський бізнес. Ці зміни набирають обертів і майбутнє банківської системи зараз дуже неоднозначне. Чи зможуть класичні банки ефективно функціонувати чи на їхнє місце прийдуть нові фінансові компанії? Що потрібно робити керівництву банку, щоб закласти основи для його успішного функціонування, в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій? Хто і як буде регулювати глобальні фінансові ринки? Немає однозначних відповідей на ці питання. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали кластерний метод, методи систематизації, групування, порівняння, експертних оцінок. Періодом дослідження обрано 2015-2018 роки, які показують найбільш стрімку динаміку зміни процесів обслуговування клієнтів банків із оффлайн у онлайн сферу. Окрім того, даний період часу характеризується стрімким розвитком фінансових інновацій, що кардинально міняють підходи до традиційної банківської діяльності. В статті представлено результати кластерного аналізу, результати якого дозволили згрупувати країни Європейського Союзу за різним рівнем діджиталізації. Завдяки цьому було виявлено, що країни з найбільш розвиненою економікою та найбільш розвинені країни мають і найбільший рівень діджиталізації банківської діяльності (відносяться до кластерів 2 та 1). Оскільки вищий рівень економічного розвитку дає більше можливостей для вкладення коштів, доступності інтернету і кращої освіти населення. Окрім того, можна стверджувати про те, що саме країни з першої групи у найближчій перспективі будуть або стануть лідерами європейського ринку банківських послуг і саме на них потрібно буде орієнтуватись Україні, у постановці орієнтирів розвитку банківської системи. Результати емпіричного аналізу, засвідчили, що банківські установи розуміють безперспективність діяльності без фінансових інновацій. З іншого боку, як показало дослідження, така діяльність характеризується для банків підвищеним ризиком. Питання безпеки новітніх фінансових операцій є надзвичайно важливим для наглядових органів, які не можуть на даний момент часу узгодити які заходи застосовувати і впроваджувати з метою мінімізації ризиків фінансових операцій. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що важливо розуміти та обґрунтовувати основні принципи майбутнього розвитку банків, визначати та розробляти заходи для мінімізації рівнів фінансових ризиків, пов'язаних з впровадженням фінансових інновацій, а також просто розуміти і оцінювати зміни, які очікують користувачів банківських послуг протягом наступних 5-10 років. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для науковців, менеджменту банківських та інших фінансових установ, а також просто для користувачів банківських послуг.


Ключові слова
банки, банківські системи, інформаційні технології, діджиталізація, фінансові інновації, фінтех компанії, блокчейн, онлайн-сервіси


Посилання
 1. Pousttchi, K., & Dehnert, M. (2018). Exploring the digitalization impact on consumer decision making in retail banking. Electronic Markets, 28(3). https://doi.org/10.1007/s12525-017-0283-0.
 2. Marinč, M. (2013). Banks and information technology: Marketability vs. relationships. Electronic Commerce Research, 13(1), 71–101. https://doi.org/10.1007/s10660-013-9107-2The Future of Banking. Report KMPG. [Електронний ресурс] . – Режим доступу до https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/lu/pdf/lu-en-future-of-banking-2017.pdf
 3. Majorova, T.M. (2017). Bankivs'ki innovatsii iak kliuchovyj chynnyk rozvytku bankivs'koi systemy [Banking innovations as the main factor of banking system development]. Majbutnie bankinhu: suchasni vyklyky ta perspektyvy rozvytku: zb. materialiv II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii ; 15 chervnia 2017 roku, m. Kyiv. – K. : KNEU, 2017. – p.79-82 [in Ukrainian].
 4. Global Banking Outlook 2018. [Електронний ресурс] . – Режим доступу до https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-banking-outlook-2018/$File/ey-global-banking-outlook-2018.pdf
 5. The Future of Banking. Report KMPG. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до https://home.kpmg.com/ content/dam/kpmg/lu/pdf/lu-en-future-of-banking-2017.pdf
 6. Walker A. (2014) Banking without banks: Exploring the disruptive effects of converging technologies that will shape the future of banking. Journal of Securities Operations & Custody, Volume 7 / Number 1 / Autumn/Fall 2014, pp. 69-80(12)
 7. Japparova I.& Rupeika-Apoga R. (2017). Banking Business Models of the Digital Future: The Case of Latvia. European Research Studies Journal Volume XX, Issue 3A, 2017. – p.846-860.
 8. Brandl В. & Hornuf L. (2017). Where Did Fintechs Come from, and Where Do They Go? The Transformation of the Financial Industry in Germany after Digitalization (September 13, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3036555 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3036555
 9. Lustsik O. (2003). E-Banking in Estonia: Reasons and Benefits of the Rapid Growth. University of Tartu Economics and Business Administration Working Paper No. 21. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=460260 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.460260
 10. Yliluoma J. (2018). Customer Service, Satisfaction and Future Stance of banking in Finland and the Netherlands. Available online: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154099/Yliluoma_Jasmiina.pdf?sequence=1
 11. Erins I. & Erina J. (2013). Bank Business Models and The Changes in CEE Countries. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:7, No:3, 2013. Available online: https://pdfs.semanticscholar.org/314f/e138d7e3a0d23fca6846050d2abe2d6ff9d5.pdf
 12. Nitescu, D & Kazandzhieva-Yordanova, I. (2017). Post-Crisis Developments in Banking Products and Distribution Channels in Romania and Bulgaria. Izvestiya Journal of Varna University of Economics. 61 (2). p. 103-127.
 13. Eurostat. Available online: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 14. The World Bank. DataBank. Available online: https://databank.worldbank.org/data/databases
 15. Wardrop R., Zhang B., Rau R. & Gray M.(2015). Moving mainstream: the european alternative finance benchmarking report. University of Cambridge and EY. Available online: https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2015-uk-alternative-finance-benchmarking-report.pdf
 16. Tae Yoo, Mary de Wysocki, and Amanda Cumberland (2018). Country Digital Readiness: Research to Determine a Country’s Digital Readiness and Key Interventions. Available online: https://www.cisco.com/c/dam/assets/csr/pdf/Country-Digital-Readiness-White-Paper-US.pdf
 17. Statista. European banking sector: A statistical dossier on the current banking sector and meeting the demands of a digital future. Available online: https://www.statista.com/study/59063/european-banking-sector/
 18. The New Digital Demand in Retail Banking: From Customer Experience to Engagement Across Life Moments. Oracle Financial Services Global Retail Banking Survey 2018. Available online: https://www.digitalnewsasia.com/sites/default/files/PDF/New%20 Digital%20Demand%20Report%202018.pdf
 19. Global banking outlook 2018. Pivoting toward an innovation-led strategy. Available online: https://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/ey-global-banking-outlook-2018/$File/ey-global-banking-outlook-2018.pdf
 20. Krasnov M. [2017] Za p'iat' rokiv shtuchnyj intelekt zaminyt' do 30% bankivs'kykh sluzhbovtsiv [In 5 years 30% of banking employees will be replaced by artificial intelligence]. Retrieved from https://kfund-media.com/za-pyat-rokiv-shtuchnyj-intelekt-zaminyt-do-30-bankivskyh-sluzhbovtsiv/ [in Ukrainian].