Корпоративна соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку сучасних підприємств: огляд літератури та емпіричне дослідження досвіду України

Автори:
В. Фадєєва1
1. Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)
Сторінки:
52 - 61
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Fadyeyeva, V. (2019). Corporate Social Responsibility as the Basis of Innovative Development of Modern Companies: Literature Review and Empirical Study from Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 2, 52-61. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-05


Анотація

Будучи сучасною та інноваційною стратегією, корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) вже зарекомендувала себе як ефективний інструмент для створення позитивного іміджу компанії серед стейкхолдерів та споживачів. Проте прямий економічний вплив КСВ, наприклад його взаємозв'язок з корпоративними фінансовими показниками, залишається не до кінця зрозумілим. Таким чином, дана стаття підсумовує тривалу дискусію про вплив КСВ на корпоративні фінансові показники і демонструє поточний стан КСВ у найбільших компаніях українського ринку. Основною метою дослідження є оцінкароліКСВв інноваційному розвитку та міжнародній диверсифікації компаній з урахуванням показників корпоративної фінансової діяльності шляхом аналізу найбільш актуальних публікацій та основних економічних показників найбільших національнихта міжнародних компаній українського ринку. Об’єктом дослідження є КСВ у світі та в Україні. Стаття складається з двох частин – теоретичної та емпіричної. Для теоретичного аналізу був проведений огляд літератури за допомогою інструмента пошуку Google Scholar за ключовими словами, пов'язаними з КСВ; до емпіричного аналізу рівнів КСВ було включено 100 найбільших українських компаній за версією Топ-200 Україна 2017. Оцінювалися два показники – наявність на офіційних веб-сторінках компаній інформації про програми КСВ / сталого розвитку та наявність щорічних або періодичних звітів про програми з КСВ / сталого розвитку. Після виключення 12 підприємств з державною формою власності та 5 без відповідної інформації, 83 компанії були розділені на 2 групи: №1 – транснаціональні корпорації (ТНК) та їхні дочірні компанії (21 підприємство) та № 2 – інші (62 компанії). Результати огляду літератури показали, що на сьогодні більша частина доказів свідчить про позитивний зв’язок КСВ та корпоративних фінансових показників. Проте деякі дослідження не змогли підтвердити цю кореляцію, тому дана проблематика лишається частково невизначеною. Водночас всі автори визнали, що сьогодні КСВ є однією з основних складових інноваційних стратегій розвитку. Емпіричне дослідження показало, що рівень КСВ істотно відрізняється між ТНК, їхніми дочірніми підприємствами та українськимвеликим бізнесом (p = 000,5) з вищими рівнями у першій групі. Таким чином, КСВ можна розглядати як невід'ємну частину інноваційного менеджменту та міжнародної диверсифікації компанії. Ця стаття висвітлює одне з небагатьох досліджень сучасного стану КСВ в Україні, підкресливши важливий напрямок подальших пошуків у сфері КСВ. Поряд із науковим значенням, результати цього дослідження можуть бути корисними для фахівців у сфері стратегічного планування, керівників компаній, фінансових менеджерів.


Ключові слова
корпоративна соціальна відповідальність, стандарти КСВ, корпоративні фінансові показники, інвестиційна привабливість, КСВ в Україні.


Посилання
 1. Aupperle, K. E., Carroll, A. B., & Hatfield, J. D. (1985). An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of management Journal, 28(2), 446-463.
 2. Benlemlih, M., & Bitar, M. (2018). Corporate social responsibility and investment efficiency. Journal of Business Ethics, 148(3), 647-671.
 3. Chih, H. L., Shen, C. H., & Kang, F. C. (2008). Corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: Some international evidence. Journal of business ethics, 79(1-2), 179-198.
 4. Cohen, J., Holder-Webb, L., Nath, L., & Wood, D. (2011). Retail investors’ perceptions of the decision-usefulness of economic performance, governance, and corporate social responsibility disclosures. Behavioral Research in Accounting, 23(1), 109-129.
 5. Coombs, J. E., & Gilley, K. M. (2005). Stakeholder management as a predictor of CEO compensation: Main effects and interactions with financial performance. Strategic Management Journal, 26(9), 827-840.
 6. El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C., & Mishra, D. R. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital?. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2388-2406.
 7. Elhauge, E. (2005). Sacrificing corporate profits in the public interest. NyUL Rev., 80, 733.
 8. Friedman, M. (2007). The social responsibility of business is to increase its profits. In Corporate ethics and corporate governance (pp. 173-178). Springer, Berlin, Heidelberg.
 9. Frooman, J. (1997). Socially irresponsible and illegal behavior and shareholder wealth: A meta-analysis of event studies. Business & society, 36(3), 221-249.
 10. Fryxell, G. E., & Wang, J. (1994). The Fortune corporate' reputation' index: Reputation for what?. Journal of management, 20(1), 1-14.
 11. Garriga, E., & Mele, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. Journal of business ethics, 53(1-2), 51-71.
 12. Griffin, J. J., & Mahon, J. F. (1997). The corporate social performance and corporate financial performance debate: Twenty-five years of incomparable research. Business & society, 36(1), 5-31.
 13. ISO 26000 – Social responsibility. URL: https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
 14. Jac, I., & Vondrackova, M. (2017). The perception of selected aspects of investment attractiveness by businesses making investments in the Czech Republic. Economics and Management.
 15. Key, S., & Popkin, S. J. (1998). Integrating ethics into the strategic management process: Doing well by doing good. Management Decision, 36(5), 331-338.
 16. Knox, S., & Maklan, S. (2004). Corporate social responsibility: Moving beyond investment towards measuring outcomes. European Management Journal, 22(5), 508-516.
 17. Kolk, A., & Van Tulder, R. (2010). International business, corporate social responsibility and sustainable development. International business review, 19(2), 119-125.
 18. McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. Academy of management review, 26(1), 117-127.
 19. Mueckenberger, U., & Jastram, S. (2010). Transnational norm-building networks and the legitimacy of corporate social responsibility standards. Journal of Business Ethics, 97(2), 223-239.
 20. Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial performance: A meta-analysis. Organization studies, 24(3), 403-441.
 21. Pohle, G., & Chapman, M. (2006). IBM's global CEO report 2006: business model innovation matters. Strategy & Leadership, 34(5), 34-40.
 22. Preston, L. E., & O'bannon, D. P. (1997). The corporate social-financial performance relationship: A typology and analysis. Business & Society, 36(4), 419-429.
 23. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. URL: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
 24. Review of Equator Principles: https://equator-principles.com/ep4/ 
 25. Roberts, P. W., & Dowling, G. R. (2002). Corporate reputation and sustained superior financial performance. Strategic management journal, 23(12), 1077-1093.
 26. Rowley, T., & Berman, S. (2000). A brand new brand of corporate social performance. Business & Society, 39(4), 397-418.
 27. Simpson, W. G., & Kohers, T. (2002). The link between corporate social and financial performance: Evidence from the banking industry. Journal of business ethics, 35(2), 97-109.
 28. Small and large business in provides near 80% of working places in Ukraine. URL: https://www.unian.ua/business/1728091-maliy-i-seredniy-biznes-v-ukrajini-zabezpechue-mayje-80-robochih-mists-minekonomrozvitku.html
 29. The Nine Principles of the Global Compact. URL: https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/7618/original/ Zenith.pdf?1282019232 
 30. Top-200 largest Ukrainian companies 2017. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3084420/200_nayiblshih_kompanyi_ ukrani_2017_roku
 31. UN Principles for Responsible Investment: https://www.unpri.org/
 32. United Nations Global Compact. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc 
 33. Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance–financial performance link. Strategic management journal, 18(4), 303-319.
 34. World Bank IFC’s Environmental and Social Standards: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
 35. Zadek, S., & Raynard, P. (2002). Stakeholder engagement: measuring and communicating quality. Accountability Quarterly, 19(2), 8-17.