Маркетингові комунікації адміністративних органів місцевого самоврядування та місцевих громад

Автори:
A. Кужьор1, Б. Соботка2, А. Філіпенко3, П. Кужьор1
1. Сілезька політехніка (Польща)
2. компанія Syntea. S.A. (Польща)
3. Донецький юридичний інститут МВС України (Україна)
Сторінки:
314 - 325
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kuzior, A., Sobotka, B., Filipenko, А., & Kuzior, P. (2019). Marketing Communications of Administrative Organs of Local Governance and Local Community. Marketing and Management of Innovations, 2, 314-325. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-26


Анотація

У статті розглядаються питання щодоправила ефективного, результативного та раціонального управління за допомогою результатів маркетингових комунікацій адміністративних одиниць місцевого самоврядування. Автори вказують на польський досвід у цій сфері щодо системної трансформації з 1990 року, що базується на децентралізації влади та ефективному звільненні соціального потенціалу, зосереджуючи маркетингові комунікації органів місцевого самоврядування на активізації громадян для вжиття заходів та забезпечення відповідальності громадян для навколишнього середовища. Ці зміни встановлюють нові завдання для органів місцевого самоврядування, належне виконання яких має ґрунтуватися на впровадженні управління через результати, які можуть бути визначені в органах місцевого самоврядування як процес встановлення вимірних цілей для адміністрації, відповідальної за конкретні суспільні завдання, впровадження механізму постійного моніторингу цих цілей, а також механізму адаптації в контексті змін внутрішніх і зовнішніх умов організації та інформування громадськості про досягнуті результати. Управління результатами базується на сучасних інструментах, що використовуються в управлінні державними фінансами, тобто у виконанні та управлінні бюджетом. З метою вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування авторами запропоновано впровадитинавчання протягом усього життя у формі коротких форм підтримки (навчання, курси, семінари) у процесі неформального навчання з урахуванням освітніх передумов для сталого навчання. розвитку. Автори рекомендують використовуватикороткі форми набуття нових компетенцій, що вимагаються мінливим середовищем та проблемами, щопов'язані з технологічними змінами та підвищенням ефективності ринкових інститутів (підприємств). У статті доведено,що неформальна освіта у сфері управління результатами, що поєднує економічні, соціальні та екологічні аспекти, є невід'ємним елементом вдосконалення персоналу органів місцевого самоврядування, спрямованого на належне виконання статутних завдань і компетентне обслуговування місцевої громади при одночасному раціональному та ефективному використанні державних коштів. Нові засоби реалізації в поєднанні з навчальним процесом можна розглядати як організаційні інновації.


Ключові слова
безперервне навчання, маркетингові комунікації, адміністрація місцевого самоврядування, управлінський контроль, управління через результати, організаційні інновації, стале місто, бюджет завдання, якість життя.


Посилання
 1. Adebo, G.M., & Odefadehan, O.O. (2015). Analysis of City Greening Approach to Sustainable Ecosystem Management in Ondo State. Environmental Management and Sustainable Development, 4(1) 149-163. http://dx.doi.org/10.5296/emsd.v4i1.7047
 2. Ardito, L., Ferraris, A., Petruzzelli, A.M., Bresciani, S., & Del Giudice, M. (2019). The role of universities in the knowledge management of smart city projects. Technological Forecasting and Social Change,142, 312-321. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.030
 3. Boonyachut, S. (2016). Sustainability of community’s entrepreneurship: case of floating market at Ladmayom. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 4(2), 211-219. https://doi.org/10.9770/jesi.2016.4.2(8)
 4. Central Statistical Office of Poland (2019). Retrieved from https://stat.gov.pl/en/
 5. Chang, H.-J. (2013). 23 rzeczy ktorych nie mowią Ci o kapitalizmie [23 Things They Don’t Tell You About Capitalism].Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej [in Polish].
 6. Di Maddaloni, F., & Davis, K. (2018). Project Manager's Perception of the Local Communities' Stakeholder in Megaprojects. An Empirical Investigation in the UK. International Journal of Project Management, 36(3), 542-565. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.11.003
 7. Dalevska, N., Khobta, V., Kwilinski, A., & Kravchenko, S. (2019). A model for estimating social and economic indicators of sustainable development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1839-1860. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(21)
 8. Dzwigol, H. (2012). Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.[Control Mechanisms for financial and economic operations]. Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 60, 61-82 [in Polish]. 
 9. Dzwigol, H., & Dzwigol-Barosz, M. (2018). Scientific Research Methodology in Management Sciences. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(25), 424-437. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136508
 10. Ebdon, C. & Franklin, A. (2004). Searching for a Role for Citizens in the Budget Process. Public Budgeting and Finance, 24, 32-49. https://doi.org/10.1111/j.0275-1100.2004.02401002.x
 11. Ferens, A. (1994). Transformacja systemu wladzy lokalnej w Polsce. Proba identyfikacji zasadniczych tendencji[Transformation of the local authority system in Poland. An attempt to identify basic tendencies]. In A. Antoszewski (Ed.), Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w swietle komparatystycznej teorii polityki The evolution of the Polish political system after 1989 in the light of the comparative theory of politics].Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego [in Polish].
 12. Gil-Garcia, J.R., Zhang, J., & Puron-Cid, G. (2016). Conceptualizing Smartness in Government: An Integrative and Multi-Dimensional View. Government Information Quarterly, 33(3), 524-534. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.03.002
 13. Gurău, C., & Dana, L.-P. (2018). Environmentally-Driven Community Entrepreneurship: Mapping the Link between Natural Environment, Local Community and Entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 129, 221-231. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.023
 14. Insch, A., & Bowdenm, B. (2016). Possibilities and limits of brand repositioning for a second-ranked city: The case of Brisbane, Australia's “New World City”, 1979–2013. Cities, 56, 47-54. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.03.003
 15. Kallas, M. (2009). Historia ustroju Polski[The History of Political System in Poland].Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
 16. Kargol-Wasiluk, A., Wojewodko, E. (2016). Budzet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakosci rządzenia (na przykladzie podlaskiego urzędu wojewodzkiego)[Task Budget as a Tool to Improve the Quality of Governance (on the example of the Podlasie Voivodship Office)].. Optimum, Studia Ekonomiczne, 2(86), 155-177 [in Polish].
 17. Kharazishvili, Y., Grishnova, O., & Kaminska, B. (2019). Standards of living in Ukraine, Georgia, and Poland: identification and strategic planning. Virtual Economics, 2(2), 7-36. https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.02(1)
 18. Kuzior, A. (2014). Aksjologia zrownowazonego rozwoju[Axiology of Sustainable Development].Banska Bystrzyca: Belianum. 
 19. Kusakabe, E. (2013). Advancing Sustainable Development At the Local Level: The Case of Machizukuri in Japanese Cities. Progress in Planning,80, 1-65. https://doi.org/10.1016/j.progress.2012.06.001
 20. Kvilinskyi, O., Mieshkov, A., & Bondaryeva, I. (2017). Investigation of the Social Factors of Development of Society in the Territories with Transforming Environment. Research Papers in Economics and Finance, 2(2), 13-19. https://doi.org/10.18559/ref.2017.2.2
 21. Lakhno, V., Malyukov, V., Bochulia, T., Hipters, Z., Kwilinski, A., & Tomashevska, O. (2018). Model of Managing of the Procedure of Mutual Financial Investing in Information Technologies and Smart City Systems. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(8), 1802-1812. Retrieved from http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/ IJCIET_09_08_181/IJCIET_09_08_181.pdf
 22. Lukasiewicz-Kaminska, A. (2015). Sustainable City Marketing: a Modern Management Model. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Problemy Zarządzania, Finansow I Marketingu, 867(40), 33-42. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.40-03
 23. Manka-Szulik, M. (2015). Samorząd terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego[Local government as a factor of local and regional development]. Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej. Organizacja i Zarządzanie,79, 165-177. Retrieved from http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z79/Ma%f1ka_Szulik_%20pop.pdf[in Polish].
 24. Misiąg, W. (2013). Siedem lat wdrazania budzetu zadaniowego – refleksje i prognozy [Seven Years of Implementing the Task-Budget – Reflections and Forecasts]. In K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (Eds.), Budzet zadaniowy[Task Budget](pp. 85-122). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu [in Polish].
 25. Molina, A., Fernández, A.C., Gomez, M., & Aranda, E. (2017). Differences in the city branding of European capitals based on online vs. offline sources of information. Tourism Management,58, 28-39. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.005
 26. Pająk, K., Dahlke, P., & Kvilinskyi, O. (2016a). Determinanty rozwoju regionalnego – wspolczesne odniesienie [Determinants of the regional development – contemporary reference]. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoly Wyzszej w Bydgoszczy, 9, 109-122.
 27. Pająk, K., Kaminska, B., & Kvilinskyi, O. (2016b). Modern Trends of Financial Sector Development under the Virtual Regionalization Conditions. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(21), 204-217. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i21.91052
 28. Podstawka, M., Dynowska, J., Goralski, P. & Rudowicz, E. (2007). Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatkow na rok 2008. Materialy szkoleniowe[Preparing the Government Administration to Prepare a Task-Based Expenditure Plan for 2008. Training Materials], Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow [in Polish].
 29. Postula, M., Perczynski, P. (Eds.) (2010). Budzet zadaniowy w administracji publicznej[Task Budget in Public Administration].Warsaw: Ministry of Finance [in Polish]. 
 30. Sobierajski, T. (2016). Uczenie się przez cale zycie jako wyzwanie i szansa. Polityka Senioralna 2 [Lifelong Learning as a Challenge and Opportunity. Senior Policy 2]. Retrieved form https://polityka.zaczyn.org/polityka-senioralna/polityka-senioralna-nr-2/[in Polish].
 31. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”[Report for UNESCO of the International Commission on Education for the 21st Century, Chaired by Jacques Delors «Education: there is a Hidden Treasure in It»]. (1998). Warszawa: Stowarzyszenie Oswiatowcow Polskich.
 32. Sodiq, A., Baloch, A.A.B., Khan, S.A., Sezer, N., Mahmoud, S., Jama, M., & Abdelaal, A. (2019). Towards Modern Sustainable Cities: Review of Sustainability Principles and Trends. Journal of Cleaner Production,227, 972-1001. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.106
 33. Statistical Yearbook of the Regions – Poland 2018. (2019). Retrieved from https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/statistical-yearbook-of-the-regions-poland-2018,4,13.html
 34. Supernat, J. (2005). Administracja publiczna w swietle koncepcji New Public Management [Public Administration in the Light of the New Public Management Concept]. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski [in Polish].
 35. Szescilo, D. (2014). Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o wspolczesnej administracji Administration and Public Management. Learning about Modern Administration].Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentow Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego [in Polish].
 36. The Final Report. (1919). British Ministry of Reconstruction.London: Adult Education Committee. HMSO.
 37. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16. Poz. 95) [The Act of 8 March 1990. Local Government (Journal of Laws of 1990. No. 16, Item 95)].(1990). Retrieved from http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1990/s/16/95/1 [in Polish].
 38. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z poz. zm. (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) [The Act of 27 August 2009. Public Finance. (Journal of Laws of 2011. No. 185, Item 1092. No. 201, Item 1183)].(2011). Retrieved from http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/157/1240/1[in Polish].
 39. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986) [Act of 22 December 2015. The Integrated Qualification System (Journal of Laws of 2017, Item 986). (2017).Retrieved from http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/64[in Polish].
 40. Vanolo, V. (2018). Politicising city branding: Some comments on Andrea Lucarelli's ‘Place branding as urban policy’. Cities,80, 67-69. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.06.004
 41. Villamayor-Tomas, S. & Garcia-Lopez, G. (2018). Social Movements as Key Actors in Governing the Commons: Evidence from Community-Based Resource Management Cases across the World. Global Environmental Change, 53, 114-126. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.09.005
 42. Weber, E. (2012). Nowoczesne podejscie do zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie [Modern Approach to Human Resource Management in Local Government]. Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 63a, 291-300 [in Polish].
 43. World Bank. (2019). Retrieved from https://www.worldbank.org/
 44. Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2014). Internet of Things for Smart Cities. IEEE Internet of Things journal, 1(1), 22–32. https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2306328