Потенціал використання Bluetooth-системи як інструменту проксіміті-маркетингу: досвід Словацької Республіки

Автори:
Любіка Гаджанова1, Маргарета Наданьйова1, Джана Клієстікова1, Джудит Олах2
1. Жилінський університет (Словацька республіка)
2. Університет Дебрецена (Угорщина)
Сторінки:
239 - 252
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Gajanova, L., Nadanyiova, M., Kliestikova, J. & Olah, J. (2019). The Potential of Using Bluetooth-based System as a Part of Proximity Marketing in the Slovak Republic. Marketing and Management of Innovations, 2, 239-252. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-21


Анотація

Проксіміті-маркетинг – це сучасний інструмент комунікації між клієнтом та постачальником, що забезпечує персоналізовану та своєчасну реакцію на запити споживачів у процесі придбання товару. Використання проксіміті-маркетингу призводить до підвищення рівня задоволеності споживачів товарами та формує позитивний імідж бренду. Авторами наголошено, що однією із ключових переваг проксіміті-маркетингу є забезпечення зворотного зв'язку від споживачів. У статті сформовано теоретичний базис поширення інструментів проксіміті-маркетингу в Словацькій Республіці. Авторами визначено, що низькоенергетична Bluetooth технологія, яка визначається як BLE (Bluetooth Low Energy), в даний час є однією з найбільш широко використовуваних технологій проксіміті-маркетингу. При цьому аналіз наукової літератури з досліджуваної тематики дозволив авторам виявити суттєві недоліки у сфері проксіміті-маркетингу не лише на словацькому ринку, але й у загальному контексті маркетингових інновацій та визначити їх вплив на сучасну маркетингову практику. Таким чином, авторами визначено, що існує необхідність перегляду традиційних стратегічних маркетингових концепцій з акцентом на інноваційний підхід, що є в основі концепції проксіміті-маркетингу. Авторами наголошено на необхідності включення проксіміті-маркетингу в управлінську практику компаній. Однак наразі даний процес є сповільненим через відсутність конкретного набору інструментів проксіміті-маркетингу та єдиного трактування їх сутності. Головною метою даної статті є формування рекомендацій щодо імплементації проксіміті-маркетингу у практику компаній, з урахуванням специфіки функціонування бізнес-середовища Словацької Республіки. Авторами проведено анкетування для визначення рівня сприйняття споживачами заходів проксіміті-маркетингу. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки із 568 респондентів (громадян Словацької республіки старше 15 років). Для аналізу панельних даних авторами використано статистичні тести. Отримані результати дослідження свідчать про те, що: 1) респонденти, які є зацікавленими у проксіміті-маркетингу, демонструють більш позитивну купівельну реакцію; 2) респонденти, які схильні купувати у магазині, також мають високий рівень лояльності. Таким чином, на підставі отриманих результатів дослідження, авторами доведено, що Bluetooth технології в рамках проксіміті-маркетингу на практиці мають коефіцієнт конверсії вище, аніж інші теоретично рекомендовані маркетингові інструменти. У свою чергу, з метою підвищення ефективності використання проксіміті-маркетингу, необхідним є розробка відповідної теорії з урахуванням специфіки сприйняття споживачами даної маркетингової інновації.

 


Ключові слова
Bluetooth, склад, мобільний телефон, проксіміті-маркетинг, Словацька республіка


Посилання
 1. Arnold, J., Lurie, I., Dickinson, M., Marsten, E., & Becker, M. (2012). Web marketing all-in-one for dummies. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 2. Bacik, R., Fedorko, R., Rigelsky, M., Sroka, M., & Turakova, A. (2018). Perceiving the advertising in gender-generational characteristics. Polish Journal of Management Studies, 18(1), 44-57.
 3. Beaconstac. (n.d.). Ebook: Real estate proximity marketing with beacons. Retrieved from https://www.beaconstac.com/ebook/beacons-for-real-estate
 4. Cheng, J. M., Blankson, C., Wang, E. S., & Chen, L. S. (2009). Consumer attitudes and interactive digital advertising. International Journal of Advertising, 28(3), 501-525. 
 5. Cockrill, A., Goode, M. M., & White, A. (2011). Bluetooth Proximity Marketing: Potential and Barriers. Journal of Advertising Research, 51(2), 298-312. 
 6. Cress. J. M., & BEckamn, T. (2018).Proximity Marketing Guide for the Real Estate Industry, Amazon Digital Services LLC
 7. Curtin, J., Kauffman, R. J., & Riggins, F. J. (2007). Making the ‘MOST’ out of RFID technology: A research agenda for the study of the adoption, usage and impact of RFID. Information Technology and Management, 8(2), 87-110. 
 8. Dennis, C., Brakus, J.J., Gupta, S., & Alamanos, E. (2014).The effect of digital signage on shoppers' behavior: The role of the evoked experience. Journal Of Business Research, 67(11), 2250-2257.
 9. Dholakia, R. R., & Dholakia, N. (2004). Mobility and markets: Emerging outlines of m-commerce. Journal of Business Research, 57(12), 1391-1396. 
 10. Drugau-Constantin, A. (2018). Emotional and Cognitive Reactions to Marketing Stimuli: Mechanisms Underlying Judgments and Decision Making in Behavioral and Consumer Neuroscience. Economics, Management, and Financial Markets,13(4), 46–50.
 11. Durana, P., Kral, P., Stehel, V., Lazaroiu, G., & Sroka, W. (2019). Quality Culture of Manufacturing Enterprises: A Possible Way to Adaptation to Industry 4.0. Social Sciences, 8(4), 1-25.
 12. Foroudi, P., Gupta, S., Sivarajah, U., & Broderick, A (2018).Investigating the effects of smart technology on customer dynamics and customer experience. Computers in Human Behavior, 80, 271-282.
 13. Garaus, M., & Wagner, U. (2019). Let me entertain you – Increasing overall store satisfaction through digital signage in retail waiting areas. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 331-338.
 14. Goel, R. (2007). Managing RFID Consumer Privacy and Implementation Barriers. InformationSystems Security, 16(4), 217-223. 
 15. Golec, M.M. (2018). Cooperative banks’ social responsibility: The lending activities of a group of cooperative banks in Poland. Forum Scientiace Oeconomia, 6(3), 41-52.
 16. Imahashi, H., Uenishi, K., & Gemba, K. (2018).Verification of the smile curve of food industry in Japan – a consideration using the B to B rate and operating income margin.Forum Scientiace Oeconomia, 6(4), 65-79.
 17. Kallas, R. (2016, March 23). Proximity Marketing – What, How, Why? Retrieved from https://www.unacast.com/post/proximity-marketing-what-how-why
 18. Kollar, B., Weissova, I., & Siekelova, A. (2015). Comparative analysis of theoretical aspects in credit risk models. Proceedings of the International Conference on Applied Economics (pp. 331-338), Kazan, Russia. 
 19. Kolnhofer Derecskei, A. (2018). Relations between risk attitudes, culture and the endowment effect. Relations between risk attitudes, culture and the endowment effect.Engineering Management in Production and Services, 10(4), 7-20.
 20. Kovacova M., Kliestik T., Kubala P., Valaskova K., Radisic M., & Borocki J. (2018). Bankruptcy models: verifying their validity as a predictor of corporate failure. Polish journal of management studies, 18(1), 167-179.
 21. Kral, P., Janoskova, K., & Kliestik, T. 2018. Key determinants of the public transport user’s satisfaction. Administratie si Management Public, 31, 36-51.
 22. Kral, P. (2010). Viacrozmerné štatistické metódy so zameraním na riešenie problémov ekonomickej praxe. Banská Bystrica: Univerzita Matej Bela.
 23. Kramarova, K., & Svabova, L. (2016). Selected issues of brand valuation. Podniková Ekonomika a Manažment, 2, 49-63.
 24. Lehutova, K., Krizanova, A., & Kliestik, T.(2013). Quantification of equity and debt capital costs in the specific conditions of transport enterprises. Proceedings of the International Conference Transport Means (pp. 258-261), Kaunas, Lithuania.
 25. Mala, D., & Bencikova, D. (2018). Innovations of a green product, Ekonomicko-manazerske spektrum, 12(1), 64-74.
 26. Moravcikova, D., Krizanova, A., Kliestikova, J., & Rypakova, M. (2017). Green Marketing as the Source of the Competitive Advantage of the Business. Sustainability,9(12), 2218. 
 27. Peleckis, K., Peleckiene, V., & Peleckis, K. (2018). The search for balance and equilibrium of negotiating powers under distorted market competition. Ekonomicko-manazerske spektrum, 12(2), 67-82.
 28. Rimarcik, M. (2007). Štatistika pre prax.Marián Rimarčík.
 29. Robson, T. (2018). Fear of Missing Out – An Essential Correlate of Social Networking Site Addiction, American Journal of Medical Research, 5(1), 85–90.
 30. Roy, S.K., Balaji, M.S., Sadeque, S., Nguyen, B., & Melewar, T.C. (2017). Constituents and consequences of smart customer experience in retailing. Technological Forecasting and Social Change, 124, 257-270.
 31. Salto, D. (2018). Proximity Marketing: The New World of Mobile Marketing, Amazon Digital Services LLC
 32. Sourial, N., Wolfson, C., Zhu, B., Quail, J., Fletcher, J., Karunananthan, S., . . . Bergman, H. (2010). Correspondence analysis is a useful tool to uncover the relationships among categorical variables. Journal of Clinical Epidemiology, 63(6), 638-646.
 33. Turner, J.J., & Szymkowiak, A. (2019). An analysis into early customer experiences of self-service checkouts: Lessons for improved usability. Engineering Management in Production and Services, 11(1), 36-50.
 34. Valaskova, K., Kliestik, T., & Kovacova, M. (2018). Management of financial risks in Slovak enterprises using regression analysis. Oeconomia Copernicana, 9(1), 105–121.
 35. Valaskova, K., & Kramarova, K. (2015). Analysis of a market performance in the European union and Slovakia. Proceedings of 15th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences (pp. 834-844), Rajecke Teplice, Slovakia. 
 36. Willems, K., Brengman, M., & van de Sanden, S. (2017). In-store proximity marketing: experimenting with digital point-of-sales communication. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(7-8), 910-927.
 37. Yeh, H. (2013). Effects of RFID in Retailing on Customer Trust. Journal of Service Science and Management, 6(2), 143-150.