Компетенції студентів для майбутньої інноваційності: дослідження менеджменту закладів вищої освіти у Польщі

Автори:
Криштоф Водарскі1, Йоанна Махнік-Сломка1, Якуб Семрау1
1. Сілезький технологічний університет (Польща)
Сторінки:
198 - 205
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Wodarski, K., Machnik-Slomka, J., & Semrau, J. (2019). Students' Competencies for the Future and Innovativeness – Research Among Managerial Staff of Public Universities of Technology in Poland. Marketing and Management of Innovations, 2, 198-205. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-17


Анотація

Соціально-економічні процеси, розвиток технологій та супутні зміни створюють динамічне середовище, що вимагає інноваційних знань. У свою чергу, це провокує відповідні зміни на ринку праці, розширення знань та цілеспрямований розвиток компетенцій молоді. Таким чином, академічна освіта відіграє суттєву роль у даному напряму. У статті авторами розглянуто особливості формування ключових компетенцій студентів технічних спеціальностей університетів Польщі з точки зору академічної освіти з урахуванням основних особливостей інноваційного розвитку. Мета даної статті полягає у визначенні: ключових компетенцій студентів, які в найближчі роки будуть значимими, ефективних методів освіти, які сприяють розвитку та зміцненню компетенції враховуючі специфіку інноваційної діяльності. У свою чергу, емпіричне дослідження проведено з використанням методів інтерв’ю та експертної оцінки. При цьому респондентами дослідження стали декани факультетів польських державних технічних університетів та їх заступники за такими спеціальностями як: економіка, фінанси та управління. У статті представлено результати емпіричних досліджень, які обґрунтовують наявні розбіжності між набутими студентами компетенціями та їх попитом на ринку праці. Авторами зроблено припущення про те, що інноваційні компетенції відіграють важливу роль серед компетенцій майбутнього, визначених респондентами. Крім того, отримані результати дослідження свідчать про те, що розвиток знань, умінь і навичок, пов’язаних у першу чергу із когнітивними, соціальними та міжособистісними компетенціями, а також технічними, цифровими та інноваційними компетенціями, міждисциплінарним та мультикультурним розвитком, є обов’язковими для випускників з метою забезпечення їх конкурентоздатності на ринку праці. Авторами зазначено, що результати дослідження можуть бути використані при формуванні та побудові навчального процесу, спрямованого на формування компетенцій студентів, затребуваних на ринку праці.


Ключові слова
компетенції, інноваційність, інноваційний менеджмент, освіта, ринок праці.


Посилання
 1. Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager A Model for Effective Performance. John Wiley and Sons, Inc., New York. 
 2. Borowiec-Gabrys, M., Kilar, W., Rachwal, T. (2018). Przedsiebiorczosc jako kompetencja przyszlosci, [in:] Kwiatkowski, S.A. (ed.), Kompetencje przyszlosci, Wydawnictwo FRSE, Warszawa.
 3. Ellstrom, P. E., Kock, H. (2009). Competence development in the workplace: concepts, strategies and effects. In Illeris, K. (Ed.), International Perspectives on Competence Development. Developing Skills and Capabilities. London: Routledge.
 4. Hecklau, F. Orth, R., Kidschun, F., Kohl, H. (2017). Human resources management: Meta-study-analysis of future competences in Industry 4.0. In Proceedings of the 13th European Conference on Management, Leadership and Governance: ECMLG 2017, Utrecht, The Netherlands, 18–19 October 2017; Academic Conferences and Publishing Limited: Utrecht, The Netherlands; p. 163. 
 5. Jerman, A., Peji’c, M., Bach, A., Bertoncelj, A., (2018). A Bibliometric and Topic Analysis on Future Competences at Smart Factories, Machines, 6, 41. 
 6. Jonek-Kowalska, I., Wodarski, K., (2018). Rola edukacji akademickiej w ksztaltowaniu kompetencji przyszlosci w kontekscie wydatków na szkolnictwo wyzsze w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej «Organizacja i Zarządzanie», z. 124, Gliwice, pp. 33-42.
 7. Kuzior A., (2014). Development of competences key to sustainable development, Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej «Organizacja i Zarządzanie», z. 75, Gliwice.
 8. Kwiatkowski, S.M. (red.), (2018). Kompetencje przyszlosci, Wydawnictwo FRSE, Warszawa.
 9. Markowski, A., Pawelec, R. (2003). Slownik wyrazów obcych i trudnych. Wydawnictwo Wilga, Warszawa, p. 451.
 10. Mulder, M., Gulikers, J., Biemans, H., Wesselink, R., (2009). The new competence concept in higher education: Error or enrichment? J. Eur. Ind. Train., 33, pp. 755–770. 
 11. Najder-Stefaniak, K. (2010). Wartosc spotkania, Warszawa: Zaklad Filozofii WNH SGGW.
 12. Hague P., Hague N., Morgan C. (2014). Badania marketingowe w praktyce, Onepress, 
 13. pp. 90-91.
 14. Roberts, G., (1997). Recruitment and Selection: A Competency Approach; Chartered Institute of Personnel and Development: London, UK.
 15. Spencer, L.M., Spencer, S.M., (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance; Wiley: New York, NY, USA. 
 16. Stachowicz-Stanusch, A., Aleksander, A., (2018). Kompetencje przyszlosci, Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej «Organizacja i zarządzanie», z. 121, Gliwice.
 17. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez cale zycie (2006/962/WE).