Концептуальний підхід до процесу формування конкурентних переваг підприємства на засадах адаптивного управління

Автори:
О. Фархшатова1, С. Захаров2, М. Верескун3, В. Колосок3
1. Інститут розвитку міжнародної співпраці (Польща)
2. директор МетІнвест Пром Сервіс (Україна)
3. Приазовський технічний університет (Україна)
Сторінки:
244 - 256
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Farhshatova, O., Zaharov, S., Vereskun, M., & Kolosok, V. (2019). Formation of Competitive Advantages of the Enterprise Based on Adaptive Management. Marketing and Management of Innovations, 1, 244-256. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-21


Анотація

У статті на основі аналізу та узагальнення низки наукових досліджень уточнено зміст понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність підприємства». Досліджено актуальність проблем конкуренції і втрати конкурентоспроможності підприємствами в умовах поглиблення та розповсюдження наслідків економічних криз. Проаналізовано й узагальнено погляди на трактовку понять «адаптація» та «адаптивне управління промисловими підприємствами», обґрунтовано необхідність для сучасних підприємств застосовувати у процесах управління різні способи адаптації. Запропоновано концепцію формування конкурентних переваг підприємства на засадах адаптивного управління, в основу якого покладено комплексний динамічний підхід, досліджено взаємозв’язок принципів адаптивності, системності, гнучкості, ефективності, взаємозв’язку, адекватності й керованості із можливістю розвитку конкурентних переваг підприємства. Завданням концепції відповідає застосування адаптивних інтегрованих систем; системи планування ситуації в галузі і адаптивної системи регулювання; розробка очікуваних показників конкурентних переваг підприємства і відхилень від них; моделювання адаптивного реагування на зміни в реальній економічній системі. Дана концепція дозволяє здійснювати процес управління конкурентними перевагами з максимальною ефективністю за рахунок чутливого реагування як на зовнішні непередбачувані зміни в галузі, так і внутрішні потенційні зміни на підприємстві. Проведено аналіз сучасних динамічних умов функціонування промислових підприємств України, виявлено низку зовнішніх та внутрішніх проблем, серед яких несприятливий інвестиційний клімат, необхідність відповідати досягненням науково-технічного прогресу (з широким впровадженням прогресивних технологій) та відсутність стратегії господарювання за мінливих ринкових умов. Доведено, що для промислових підприємств сьогодні застосування принципів адаптивного управління є вирішальним фактором досягнення ними стійкої конкурентоспроможності на ринку паливної енергетики, що є однією із стратегічних задач створення ефективної системи управління на підприємствах, яка б забезпечувала їм стійкі конкурентні переваги.


Ключові слова
адаптивне управління, конкурентні переваги, промислові підприємства, управління конкурентними перевагами.


Посилання
 1. Alana, L. Moore, Michael, A. (2009). «On Valuing Information in Adaptive-Management, Models». Conservation Biology. 24 (4): 984–993. doi:10.1111/j.1523-1739.2009.01443.x. PMID 20136870.
 2. Australian Government Connected Water http://www.connectedwater.gov.au/framework/adaptive_management.html%7C
 3. Bartenev, S.A. (1997). History of economic exercises in questions and answers, M.: Lawyer, 356.
 4. Berkes, F., Colding, J., Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management.  Ecological Applications, 10 (5): 1251–1262. doi:10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2.
 5. Chaffee, E. E. (1985). Three Models of Strategy. The Academy of Management Review, 10 (1): 89–98. doi:10.5465/amr.1985.4277354.
 6. Derevitsky, D.P., Fradkov, A.L. (1980). The method of continuous models in the theory of discrete adaptive systems. Problems of cybernetics: tasks and methods of adaptive control, M: NA on cybernetics of the Academy of Sciences of the USSR, 75-98.
 7. Dunphy, D., Griffths, A., Benn, S. (2007). Organizational Change for Corporate Sustainability, London: Routledge.
 8. Elzinga, C.L., D. W. Salzer, J. W. Willoughby (1998). Measuring and Monitoring Plant Populations (PDF). Denver, CO: Bureau of Land Management. BLM Technical Reference 1730-1.
 9. Fathutdinov, R.A. (2000). Competitiveness: Economics, Strategy, Management, M.: INFRA-M, 312.
 10. Fomin, V.N. Fradkov, A.L., Yakubovich, V.A. (1981).  Adaptive Control of Dynamic Objects, M.: Science, The Main Edition of Physics and Mathematical Literature, 448 p.
 11. George, H. Stankey, Roger, N. Clark, Bernard, T. Bormann (2005). Adaptive Management of Natural Resources. Theory, Concepts, and Management Institutions (PDF). Washington: United States Department of Agriculture (USDA).
 12. Global Communities (2016). M&E for Collaboration, Learning and Adapting in PACE. 
 13. Gregory, R, Ohlson, D, Arvai, J (2006). «Deconstructing adaptive management: criteria for application to environmental management». Ecological Applications. 16 (6): 2411–2425. doi:10.1890/1051-0761(2006)016 [2411:DAMCFA]2.0.CO;2. PMID 17205914.
 14. Hayek, F. A. (1999). Cognition, Competition and Freedom, St. Petersburg: Pneuma, 212.
 15. Head, B., Alford, J. (2008). Wicked Problems: The Implications for Public Management, 12th Annual Conference International Research Society for Public Management, Panel on Public Management in Practice, Brisbane. 
 16. Karpenko, L., Serbov, M., Kwilinski, A., Makedon, V., & Drobyazko, S. (2018). Methodological platform of the control mechanism with the energy saving technologies. Academy of Strategic Management Journal17(5): 1939-6104-17-5-271: 1-7. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/Methodological-platform-of-the-control-mechanism-1939-6104-17-5-271.pdf
 17. Kozlov, Yu. M. (1980). Methods of adaptation in robotics. Questions of cybernetics: tasks and methods of adaptive control, M.: NA on cybernetics of the Academy of Sciences of the USSR.
 18. Kwilinski, A. (2018a). Mechanism for assessing the competitiveness of an industrial enterprise in the information economy. Research Papers in Economics and Finance, 3(1), 7-16. https://doi.org/10.18559/ref.2018.1.1
 19. Kwilinski, A. (2018b). Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy, Virtual Economics, 1(1), 7-24. Retrieved from https://virtual-economics.eu/VE_1_1/Kwilinski_1_VE_1_1_2018_7-25.pdf
 20. Кwilinski, A. (2018c). Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy, Marketing and Management of Innovations, 4, 116-128. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11
 21. Lakhno, V., Malyukov, V., Bochulia, T., Hipters, Z., Kwilinski, A., & Tomashevska, O. (2018). Model of managing of the procedure of mutual financial investing in information technologies and smart city systems. International Journal of Civil Engineering and Technology,9(8), 1802-1812. Retrieved from http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_08_181/IJCIET_09_08_181.pdf
 22. Lepa, N.N. (2003). Managing the Competitive Benefits of an Enterprise. National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Industrial Economics. Donetsk: South East Ltd., 296.
 23. Marshall, A. Principles of Political Economy: in 3 vol., M.: Progress, 1983-1984.
 24.  Porter, M. (1993).  International Competition, M.: International relations, 896. 
 25. Porter, M. (1997). Competition Strategy, K.: Osnova,  392.
 26. Pająk, K., Kamińska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(21), 204-217. Retrieved from https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i21.91052
 27. Pająk, K., Kvilinskyi, O.; Fasiecka, O., & Miśkiewicz, R. (2017). Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland. Economics and Environment, 2(61), 122-138.  Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis%2061/11_pajak.pdf
 28.  Payonk, K., Lyashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2015). Operation of a business entity in the context of globalization. Economic Herald of the Donbas, 4(42), 18-23. 
 29. Rondinell, D. A. (1993). Development Projects as Policy Experiments: an adaptive approach to development administration, vol. 2, Routledge, London and New York. 
 30. Rout, T.M., Hauser, C.E., Possingham, H.P. (2009). Optimal adaptive management for the translocation of a threatened species. Ecological Applications, 19 (2): 515–516. doi:10.1890/07-1989.1. PMID 19323207.
 31. Shea, K., Possingham, H.P., Murdoch, W.W., Roush, R. (2002). Active Adaptive Management in Insect Pest and Weed Control. Intervention with a Plan for Learning. Ecological Applications, 12 (3): 927–936. doi:10.1890/1051-0761(2002)012[0927:AAMIIP]2.0.CO;2 
 32. Sragovich, V.G. (1981). Adaptive Management, M.: Science, Editorial Board of Physical and Mathematical Literature, 384.
 33. The Environmental Advisory Council (2002). Resilience and Sustainable Development. Building Adaptive Capacity in a World of Transformation. Stockholm.  
 34. Verine, L. (2008). Adaptive Project Management. PM World Today, 10 (5): 1–9. 
 35. Virine, Lev, Michael Trumper (2008). Project Decisions: The Art and Science. Vienna, VA: Management Concepts, ISBN 978-1-56726-217-9. 
 36. Vukobrativych, M. Stokich, D., Kirchanski, N. (1989). Non Adaptive and Adaptive Management of Manipulation Works, M.: Peace, 376.  
 37. Zlupko, S. (2005). History of Economic Theory, K.: Knowledge, 719.