№1, 2019

11 - 20
М. Саакян, А. Суварян, М. Борковська-Нішчота, Е. Шиманська
Формування та розвиток туристичних кластерів: на прикладі Польщі та Вірменії (мова оригіналу - англійська)
21 - 33
М. Ш. Алам, М. О. Фарук, М. З. Алам, М. О. Гані
Брендинг закладів вищої світи: проблеми та перспективи (мова оригіналу - англійська)
34 - 45
С. А. Аббас
Лояльність до бренду закладів вищої освіти (мова оригіналу - англійська)
46 - 56
З. Барза, А. С. Губік, Г. Резі
Управління інноваційним розвитком ЗВО Угорщини: поширення програм мобільності Erasmus (мова оригіналу - англійська)
84 - 95
Г. Товмасян
Дослідження вимог ринку праці туристичної галузі Вірменії (мова оригіналу - англійська)
96 - 104
В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва, А. В. Євдокимова
Системне моделювання розвитку інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (мова оригіналу - англійська)
105 - 131
З.-М. В. Задорожний, В. В. Ясишена
Нематеріальні активи як об’єкт обліку і управління (мова оригіналу - англійська)
132 - 142
Н. Чінедyм, М. Ш. Чінбува, О. Е. Рейойс
Інновації в оцінці якості послуг: кейс для сектору охорони здоров'я в Нігерії (мова оригіналу - англійська)
143 - 150
161 - 172
Т. Пасканная, Г. Шабан
Інновації зеленої логістики в «розумних» містах: досвід США та ЄС (мова оригіналу - англійська)
173 - 181
О. Переіра, М. Дж. Рапосо
Комунікативні навички в інноваційній економіці (мова оригіналу - англійська)
182 - 195
Р. Басік, Л. Кмеко, Р. Федорко, М. Олеарнова, М. Рігельські
Маркетингові інструменти підвищення ефективності управління готельним бізнесом: досвід країн Вишеградської групи (мова оригіналу - англійська)
208 - 220
221 - 228
Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, О. В. Рябенков, О. М. Діденко
Оцінювання ризику втрати вартості в умовах інноваційних трансформацій підприємства (мова оригіналу - англійська)
229 - 237
А. Верденхофс, Т. Тамбовцева
Еволюційний розвиток сегментації споживачів в епоху Big Data (мова оригіналу - англійська)
238 - 243
О. Фархшатова, С. Захаров, М. Верескун, В. Колосок
Концептуальний підхід до процесу формування конкурентних переваг підприємства на засадах адаптивного управління (мова оригіналу - англійська)
244 - 256
357 - 366