Визначення детермінант фінансової інклюзивності топ-десяти країн Африки: GMM підхід

Автори:
І. Х. Бакарі1, А. Ідді2, Ю. Ібрагім2
1. Технологічний університет імені Адама Мадіббо (Нігерія)
2. Державний університет ім. Гомбе (Нігерія)
Сторінки:
98 - 106
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Bakari, I. H., Idi, A., & Ibrahim, Y. (2018). Innovation Determinants of Financial Inclusion in Top Ten African Countries: a System GMM Approach. Marketing and Management of Innovations, 4, 98-106. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-09


Анотація

Фінансова інклюзивність відіграє важливу роль у боротьбі з ключовими проблемамисуспільства, а саме: бідність та безробіття, що у свою чергу стримують економічне зростання країн Африки. У рамках даної статті автори досліджують драйвери фінансової інклюзивності серед десяти країн Африки з точки зору темпів зростання валового внутрішнього продукту. Об’єктом дослідження було обрано десять лідируючих країн Африки, а саме: Ангола, Алжир, Єгипет, Кенія, Лівія, Нігерія, Марокко, Південна Африка, Судан та Туніс. Аналізований період: 2000–2015 роки. З метою аналізу панельних даних автори застосовували узагальнений метод моментів (GMM). Даний метод дає можливість вирішити проблеми суб’єктивності, ендогенності та автокореляції. Дані для аналізу було взято з показників світового розвитку (World Development Indicators) та світові індикатори публічного управління (Worldwide Governance Indicators), які визнані найбільш достовірними базами даними, особливо для країн, що розвиваються. Результати дослідження свідчать, що розвиток мобільного банкінгу, розширення мереж банківських філій, політична стабільність, зниження процентних ставок та зменшення рівня інфляції позитивно впливають на фінансову інклюзивність. На основі вищенаведених результатів дослідження автори виокремлюють наступні детермінанти фінансової інклюзивності для країн Африки: мобільний банкінг, банківська філія, політична стабільність, процентна ставка та рівень інфляції. Враховуючи отримані результати, авторами визначено, що відповідні рішення щодо модернізації фінансової політики повинні прийматись стейкхолдерами з урахуванням ключового положення: забезпечення доступу до ринку фінансових послуг для всіх категорій населення за рахунок низьких процентних ставок. Окрім цього, автори наголошують на необхідності про скасування додаткових банківських комісій та забезпечені проникнення фінансових установ в сільські райони. Фіскальна та монетарна політика повинна спрямовуватися на підвищення добробуту суспільства, особливо населення з низьким рівнем доходу, які переважно не мають доступу до ринку фінансових послуг в Африці.


Ключові слова
зайнятість, фінансова інклюзивність, фіскальна політика, монетарна політика, узагальнений метод моментів.


Посилання
 1. Abel, S. Mutandwa. L. & Le Roux, P. (2018). A Review of the Determinants of Financial Inclusion. International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.8(3), 1-8.
 2. Adeyemi. A.A, Pramanik. A. H. (2012). A Measurment Model of the Determinants of Finacial Exclusion Among Mushing Micro-Entreprenuers in Ilorin Nigeria. Journal of Islamic Finance, Vol (1) 1, 030-043.
 3. Ajide, K. B. (2017). Determinants of Financial Inclusion in African countries: Does Institutional Infrustructure Matters? CBN Journal of Applied Statistics, Vol.8(2), 34-45.
 4. Akudugu, M. A. (2013). The Determinants of Financial Inclusion in Western Africa: Insights from Ghana. Research Journal of Finance and Accounting, Vol.4 (8), 23-35.
 5. Allen, F. Demirguc-Kunt, A. Klapper, L. & Peria. M. S. M. (2018). The Foundation of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Accounts.New YORK: World Bank Development Research Group and Private Sector Development.
 6. Anderson, T. W & Hsiao, C. (1981). Estimation of Dynamic Models with Error Components. American Journal of Statistical Association, Vol. 76, 598-606.
 7. Bapat, D. & Biswa, N. B. (2018). Determinant of Financial Inclusion of Urban Poor in India: An Empirical Analysis. CESTITO Working Paper, 43-67.
 8. Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial conditions and Moments Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, Vol. 87, 115-143.
 9. Delechat, C. Newiak, M. Xu, R. Yang, F & Aslan, G. (2018). What is Driving Women Financial Inclusion Across Countries?New York: International Monetary Fund.
 10. Evans, O. & Adeoye, B (2016). Determinants of Financial Inclusion in Africa: A Dynamic Panel Data Approach. University of Mauritius Reseach Journal, Vol (22)3.
 11. Fairlie, R. W. (2005). An Extension of Blinder-Oaxaca Decomposition Technique to Logit and Probit Models. Journal of Economics and Social Measurement, Vol.30(4), 305-316.
 12. Fawowe, B. (2017). Access to Finance and Firms Performance: Evidence from African Countries. Review of Development Finance, Vol.7(1), 6-17.
 13. Gwalami, H. & Parkhi, S. (2014). Financial Inclusion Building a Sucess Model in the Indian Context. Procedia-Social and Behavioural Sciences, Vol. 133, 372-378.
 14. Iqbal, B. A. & Sami, S. (2017). Role of Banks in Financial Inclusion in India. Coutaduriya Administration, Vol.62(3), 1-20.
 15. Kim, D. Yu, J Hassan F. (2018). Financial Inclusion and Economic Growth in IOC countries. Research in International Business and Finance, Vol. 43, 1-14.
 16. Kuri, P. K & Laha, A. (2017). Determinants of Financial Inclusion: A Study of some selected District of Western Bengal, India. ICSSR Major Research, Department of Economics, University of Western Bengal.
 17. Leach, J. (2004). A Course in Public Economics.New Dhelhi: Cambridge University Press.
 18. Leyshon, A. & Thrift, N. (1995). Geography of Financialm Exlusion, Financial Abandonmentin Britain Transaction. British Institute of Geogpy Journal, Vol. 20(3), 312-341.
 19. Neaime, S. & Gaysset, I. (2018). Financial Inclusion and Stability in MENA: EVIDENCE FROM from Poverty and Inequality. Finance Research Letters, Vol.24, 230-237.
 20. Ouma, S. Odongo, T. M. & Were, M. (2017). Mobile Financial Services and Financial Inclusion: Is it a Bomm for Savings Mobilization? Review of Development Finance, Vol.7(1), 29-35.
 21. Oyelami, L. Saibu, O.M &Adekunle, B. S. (2017). Determinants of Financial Inclusion in Sub-Saharan African Countries. Conenant Journal of Business and Social Science, Vol.8(2), 19-35.
 22. Rajasekaran, N. (2017). Including the Excluded: The Scenerio of Financial Inclusion in India. Journal of Business and Management, Vol.20(2), 64-69.
 23. Rajput, B. (2017). Financial Inclusion and its Determinants: An Empirical Study on the inter State Variasion in India International journal on Arts Managements and Humanities, Vol.6(1), 8-18.
 24. Rao, K. S. & Baza, A. U. (2017). Barriers to Access to and Usage of Financial Services in Ethopia. Business and Economic Reseach, Vol. 7(1), 139-148.
 25. Sahoo, A. K. (2017). Determinants of Financial Inclusion in Tribal Districts of Odisha: An Empirical Investigation. Social Change, Vol. 47(1), 1-20.
 26. Sharma, A. T. Pradhan, B. B. & Sahu, N. C. (2013). An Analytical Study of the Relevance of Financial Inclusionfor Developing Nations. Research Inventry, International Journal of Engineering and Science, Vol. (2) 6, 15-20.
 27. Singh, P. Sikdar, S & Chaturvedi, A. (2017). Determinants of Financial Inclusion Evidence from India. Asian Journal of Research in Banking and FinanceVol.7(12), 67-86.
 28. Soumare, I. Tchana, F. & Kengne, T. M. (2016). Analysis of the Determinants of Financial Inclusion in Central and Western Africa. Rransnational Corporation Review, 35-48.
 29. Tambunlertchai, K. (2018). Determinants of Barriers to Financial Inclusion in Myanmar: What Determine Access to Financial Services and What Hinders it? The Singapore Economic Review, Vol.3(6), 1-18.
 30. Tita, A. F. & Aziakpono, M. J. (2017). The Effect of Financial Inclusion on Welfare in Sub-Saharan Africa: Evidence from Disaggregated Data. Johaniburg: National Treasury bof South Africa.
 31. Triki, T. & Faye, I. (2013). Financial Inclusion in Africa.Tunisia: African Development Bank Group.
 32. Varian, H. R. (2010). Intermediate MicroEconomics, Mordern Approch.New York City: Norton & Company.
 33. Wale. L. E & Makina, D. (2017). Account Ownership and Use of Financial Services among some SelectedSub-Saharan African Countries. African Journal of Economic and Business Studies, Vol.8(1), 19-35.
 34. Yakubu, I. Dinye, R & Idrisu, W. A. (2017). Discriminant Analysis of Demand Side Road Blocks to Financial Inclusion in Northern Ghana. Journal of Mathematical Finance, Vol.7(1), 718-733.
 35. World Bank (2014). Financial Inclusion, Global Financial Development Report. Wasington: World Bank Group.
 36. World Bank (2017) World Bank Development Indicators. http://www.data.worldbank.org.
 37. World Governance Indicators (2017) World Wide Governance Indicators. http://www.worldwidegovernanceindicators.org. 
 38. Zins, A. & Weill, L. (2016). The Determinants of Financial Inclusion in Africa. Review of Development Finance, Vol.6(1), 46-57.
 39. Zuzana, F. & Weill. L. (2014). Understanding Financial Inclusion in China: Bank of Financial Institutions in Transition Economy. Discussion Journal, 34-54.