Публічно-приватне партнерство як інноваційний інструмент ефективного управління агропромисловим комплексом Республіки Білорусь

Автори:
Т. Тетеринец1, Д. Чиж2
1. Білоруський державний аграрний технічний університет (Республіка Білорусь)
2. Білоруський державний університет (Республіка Білорусь)
Сторінки:
54 - 65
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tsetsiatynets, T., & Chizh, D. (2018). Public-Private Partnership as the Innovative Instrument of Effective Management of Belarusian Agro-Industrial Complex. Marketing and Management of Innovations, 4, 54-65. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-05


Анотація

Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності системи управління агропромисловим комплексом Республіки Білорусь шляхом впровадження в практику господарської діяльності механізму публічно-приватного партнерства. Обмеження та нестача інвестиційних ресурсів, що забезпечують реалізацію процесів відтворення в аграрному секторі Республіки Білорусь, зумовлюють необхідність пошуку та впровадження нових інвестиційних джерел. Ефективне управління та розвиток механізму публічно-приватного партнерства створює необхідні умови для залучення інвестицій у галузі, які є пріоритетними для забезпечення соціально-економічного розвитку країни та може стати альтернативним напрямом бюджетного фінансування інфраструктурних проектів з метою мінімізації субсидованої частини державного бюджету. У статті викладено концептуальні основи формування механізму публічно-приватного партнерства в Республіки Білорусь. Авторами здійснено оцінку інвестиційної привабливості сільського господарства з точки зору ключової детермінанти розвитку агропромислового комплексу в цілому. У статті проведено аналіз ефективності використання основного капіталу та трудових ресурсів, а також ступінь їх впливу на функціонування та розвиток аграрного сектору. Авторами досліджено стан соціальної інфраструктури в таких секторах як: освіта, охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. На основі результатів дослідження було розроблено науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління агропромисловим комплексом Республіки Білорусь в контексті розвитку сільських територій на основі використання механізму публічно-приватного партнерства в рамках Національного інфраструктурного плану Республіки Білорусь на 2016-2030 рр. У статті здійснено оцінку інфраструктурних вимог держави до соціально орієнтованих галузей економіки та здійснено довгостроковий прогноз з метою ефективного планування наявних ресурсів та формування стратегії розвитку інфраструктури Республіки Білорусь. Визначено обсяг дефіциту бюджету для фінансування наявних потреб на розвиток інфраструктури на 2016-2030 роки. Виявлено основні напрямки інфраструктурних проектів у соціальному, транспортному та енергетичному секторах економіки Республіки Білорусь, а також оцінено можливості їх реалізації в рамках механізму публічно-приватного партнерства. Автори досліджують новий напрямок реалізації проектів публічно-приватного партнерства в агропромисловому комплексі Республіки Білорусь із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. Дані технології дають можливість підвищити ефективність системи електронних платежів, оновити механізм електронних торговельних платформ та електронної комерції для обслуговування агропромислового сектору. Результати дослідження зарубіжного досвіду взаємодії держава-приватний сектор з активізацією використання ІТ технологій підтверджує перспективи розвитку механізмів публічно-приватного партнерства для вирішення низки нагальних інфраструктурних завдань у всіх галузях економіки.


Ключові слова
публічно-приватне партнерство, агропромисловий комплекс, управління, соціальна інфраструктура, сільські території.


Посилання
 1. Byaynova M. E., Averina I. S. & Kopilova Y. G. (2017). Assessment of experience of realization by regions of Russia ecological projects on the basis of public-private partnership.Regional economy. South of Russia, № 3 (17), 140-150.
 2. Varnavskiy, V.G. (2015). Private and public partnership in the industry of Russia. Bulletin of institute of economy of the Russian Academy of Science, №5, 41-54.
 3. Provalenova. N. V., & Nikolaeva A. A. (2014). Ordering of approaches to definition of state-private partnership. World of science, №4, 3-14.
 4. Barushka, E. P. & Ivanoy, V. F.(2016). Use of mechanisms of public-private partnership in the innovative sphere of Republic of Belarus. Bank bulletin, №7, 32-38.
 5. Yermolovich, M. L. & Daderkina, E. A. (2014) Long-term planning of development of infrastructure: foreign experience and formation of the national infrastructure plan in Republic of Belarus. Finance, account, audit, № 11, 6-15.
 6. Zaborovsky, A. M., Yermolovich, L. & Daderkina E. A. (2014). Public-private partnership: the international experience and prospects for Belarus. Finance, account, audit. № 9, 23 – 37.
 7. Zapolsky. M. I. (2016). Methodology for formation of state-private partnership in the agriculture of Belarus. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Agrarian Sciences, № 2, 67-79.
 8. Ryzhenkova, N. E. & Chepik D. A. (2014). Development of innovative capacity of agrarian and industrial complex: problems, directions. Rural economics of Russia, №6, 53 – 57.
 9. Agriculture of Republic of Belarus: statistical collection (2018). Minsk: National statistical committee, 235.
 10. Shimko, D. S., Kubrak, M. S. & Volodko, O. V. (2016). State and the prospects of development of agro-industrial complex in Republic of Belarus. Aekonomika: economy and agriculture, №4 (12), 14-17.
 11. Gusakov, V. G. (2015) Mechanisms of the sustainable balanced development of grocery structures within cluster institutional space of food system of the Eurasian Economic Union. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Agrarian Sciences, № 2, 4-18.
 12. Shpak A. P. (2016) The development strategy of agrarian and industrial complex of Belarus in the conditions of the Euroasian integration. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Agrarian Sciences, №. 4, 13–20.
 13. Tsetsiarynets T. A., Sinelnihay, V. M., Chizh D. A. & Popov A. I. (2018). Productive and economic potential of agriculture of Belarus: analysis and mechanisms of management: monograph. Tambov,160.
 14. Bishop, K., Heim B. T., & Mihaly K. (2009). Single Women’s Labor Supply Elasticities : Trends and Policy Implications // Industrial and Labor Relations Review, V.63, №1, 146 – 168.
 15. Martusevich, R. A. (2016). Public-private partnership in municipal services.Fund «Institute of City Economy», 154 p.
 16. National infrastructure plan 2016 – 2030. Ministry of Economics of Republic of Belarus[an electronic resource]. — http://www.economy.gov.by/dadvfiles/002833_728128_3.pdf. Date of access 9.18.2018.
 17. The law of Republic of Belarus of December 30 (2015). «About public-private partnership», №. 345-L.