Роль прямих іноземних інвестицій у фінансування інноваційного розвитку Республіки Білорусь

Автори:
О. О. Гречишкіна1, М. П. Самоховець1
1. Поліський державний університет (Республіка Білорусь)
Сторінки:
339 - 348
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Hrechyshkina, O., & Samakhavets, M. (2018). Importance of Foreign Direct Investment in Financing for Innovative Development of the Republic of Belarus. Marketing and Management of Innovations, 4, 339-348. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-29


Анотація

Прискорення темпів науково-технічного прогресу в умовах посилення конкуренції між виробниками за вільні ніші на ринку та країнами за лідерство стають трендами XXI століття. Ідеальною моделлю розвитку сучасної держави стає економіка, яка базується на знаннях та інноваціях, при умові ефективного виростання людського потенціалу та конкурентних переваг. Так, впровадження нових технологійстворює умови для забезпечення економічного зростання та підвищення якості життя населення. Інноваційний розвиток вимагає адекватної фінансової бази, адже недостатнє фінансування буде викликати труднощі в реалізації заходів, пов'язаних із впровадженням інноваційних технологій, випуском високотехнологічної продукції, реалізацією науково-технічного потенціалу держави в цілому, і в кінцевому підсумку призведе до технологічного відставання держави на тлі збільшення рівня наукоємності в світі. Тому завдання пошуку адекватного фінансування інноваційного розвитку стає важливим як з точки зору теоретичного осмислення, так і на практиці. Метою статті є виявлення місця, ролі та значення прямих іноземних інвестицій у фінансування інноваційного розвитку Республіки Білорусь. Проведений аналіз показав, що надходження прямих іноземних інвестицій відрізняються значними коливаннями за роками, в їх структурі переважають боргові інструменти, а інвестиційний клімат Республіки Білорусь потребує удосконалення. У статті наведено динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій у галузевому та регіональному розрізах. Авторами запропоновано сконцентрувати зусилля із залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток високотехнологічного сектора, що базується на виробництвах V та VI технологічних укладів. Це дозволить не тільки покращити використання інвестиційного потенціалу Республіки Білорусь, але й здійснити структурну трансформацію економіки на шляху до інноваційного розвитку. Перспективи подальших досліджень автори поєднують з вивченням напрямів активізації міжнародного науково-технічного співробітництва Республіки Білорусь із зарубіжними країнами, в першу чергу країнами-лідерами у технологічному розвитку та можливостями застосування успішного досвіду цих країн в організації фінансування інноваційного розвитку Республіки Білорусь, у т.ч. в рамках залучення прямих іноземних інвестицій.


Ключові слова
інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, фінансування, іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, технологічний уклад.


Посилання
 1. Gusakov, V.G. (Eds.). (2015). Scientific forecast of economic development of the Republic of Belarus until 2030.Minsk.
 2. Fatkhutdinov, R.A. (2012). Innovative management]. (6th ed.). Sankt-Peterburg: Piter 
 3. Shimov, V. (2014). Development of Belarusian economy: state, problems, the outline of promising information. Belarusian Economic Journal,2,4-15.
 4. National Strategy for Sustainable Social and Economic Development of the Republic of Belarus for the period until 2030, approved by the Presidium of the Council of Ministers of the Republic of Belarus. (2015). Economic Bulletin of the Institute of the Economy Research Institute of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, 4,6-97 
 5. Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2018). The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and WIPO.
 6. Miasnikovich, M.V. (2017). Actual agenda for the development of the Belarusian economy in the context of integration. Minsk: Belaruskaia navuka.
 7. Nikitenko, P.G. (2014). Model of the new economic mode development is an innovative creative strategy for the sustainable vital functions of Belarus in conditions of globalization. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus,1,119-125 
 8. Grechishkina, E.A. (2016). Innovations and knowledge: a cluster approach to regional development. Regional innovation cluster: concepts, experience, problems, development prospects. L.E. Sovik, T.V. Bozhidarnik (Ed.). Pinsk : PolesGU. 
 9. Nekhorosheva, L.N., & Khostilovich, E. (2015). Kontseptualnye podkhody, metody i instrumenty klasternoi politiki v Respublike Belarus i Polshe: sravnitelnyi analiz [Conceptual approaches, methods and instruments of cluster policies in Belarus and Poland: a comparative analysis]. Belorusskii ekonomicheskii zhurnal – Belarusian Economic Journal, 4,4-22 [in Russian].
 10. Drucker, P.F. (1999). Management challenges for the 21st century.(1st ed.).New York, HarperBusiness.
 11. Calіnescu, T.V., & Nedobiega, O.O., & Natalenko, M.O. (2012). Innovations in the socio-economic development of the region's enterprises.  T.V. Calіnescu (Ed.); Skhіdnoukr. nats. un-t іm. Volodymyra Dalia. – Lugansk: SNU іm. V. Dalia [in Ukrainian].
 12. Janasz, K. (2010). Capital and financing innovation processes in enterprises in Poland: selected aspects. Perspectives of Innovations, Economics and Business, Vol. 1, B. 4,pp. 26-28.
 13. Melane-Lavadoa A., Álvarez-Herranza A., González-Gonzálezb I. (2018) Foreign direct investment as a way to guide the innovative process towards sustainability. Journalof cleaner production, Vol. 172, 3578-3590.
 14. Alfaro, L., & Chauvin, J. (2016). Foreign Direct Investment, Finance, and Economic Development. Chapter for the Encyclopedia of International Economics and Global Trade, Forthcoming. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=2908440.
 15. Samokhovets, M. P., & Kravtsova, N. I. (2014). Prospects for Attracting Financial Resources in International Markets by the Republic of Belarus.  Studies on Russian Economic Development, Vol. 25, 3, 291-295.
 16. Samokhovets, M. P. Rol finansovogo rynka v investitsionnoi politike [Role of the financial market in investment policy]. Belorusskii ekonomicheskii zhurnal – Belarusian Economic Journal, 2,45-56 [in Russian].  
 17. Program of social and economic development of the Republic of Belarus for 2016-2020. Retrieved from http://www.government.by/upload/docs/program_ek2016-2020.pdf. [in Russian].
 18. Separate statistical indicators of the activities of organizations of the Republic of Belarus, established with the participation of foreign legal entities or individuals for 2016]. (2017). Minsk: Nats. stat. komitet Resp. Belarus  
 19. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970-2017. (2018). unctadstat.unctad.org. Retrieved from http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
 20. The National Statistical Committee of the Republic of Belarus]. (2018). Foreign investments in the Republic of Belarus. Retrieved from http://www.belstat.gov.by./ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/godovye-dannye_14/inostrannye-investitsii-v-respubliku-belarus/
 21. Medvedeva, I.V. (Eds.). (2017). Statistical Yearbook 2017.  Minsk: Nats. stat. komitet Resp. Belarus.
 22. Utiupin, P. (2017). On the advantages of Belarus for investors, privatization and improving the business climate. Belarus News: Belarusian Telegraph Agency. Retrieved from http://www.belta.by/interview/view/o-preimuschestvah-belarusi-dlja-investorov-privatizatsii-i-uluchshenii-biznes-klimata-5768/
 23. Drucker, P.F. (1986). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. (1st ed.). New York: HarperCollins Publishers.
 24. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus ot 31.01.2017 №31 “O gosudarstvennoi programme innovatsionnogo razvitiia Respubliki Belarus na 2016-2020 gg.” s izm. i dop. [Decree of the President of the Republic of Belarus No. 31 "On the State Program of Innovative Development of the Republic of Belarus for 2016-2020" dated 31.01.2017, as amended and supplemented]. Retrieved from http://www.zakon.by/document/?guid=12551&p0= P31700031&p1=1 [in Russian].
 25. Opportunities for privatization. (2018).Retrieved from http://www.investinbelarus.by/privatization-opportunities/ 
 26. Belarusian Investment Forum in Minsk, September 28-29, 2017. Retrieved fromhttp://www.investinbelarus.by/events/bif/
 27. Ease of Doing Business in Belarus. (2018). doingbusiness.org.Retrieved fromhttp://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus.
 28. Site of the Ministry of Industry of the Republic of Belarus. Retrieved fromhttp://www.minprom.gov.by/privatizacia.