Інноваційне управління проектами: спільна оборонна політика ЄС

Автори:
В. Я. Левицький1
1. Ржешовский технологічний університет (Польща)
Сторінки:
332 - 338
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Lewicki, W. J. (2018). Innovative project management: EU common defence policy. Marketing and Management of Innovations, 4, 332-338. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-28


Анотація

У статті проаналізовано особливості реалізації інноваційного проекту щодо управління ресурсами при формуванні спільної оборонної політики Європейського Союзу (ЄС). Автор досліджує особливості міжнародного співтовариства у напрямі спільної політики безпеки та оборони, що в свою чергу формує Сили Європейського Союзу. У даному дослідженні створення єдиної оборонної системи розглядається як новий інноваційного проект. Автором визначено, що поточні загрози збереження стабільності в країнах ЄС стали підставою для прийняття рішення про формування Сил Європейського Союзу. У статті висвітлено особливості та проблеми посилення участі країн Європейського Союзу у створенні всеохоплюючої спільної системи міжнародної безпеки, а також обмежень, які можуть стати перешкодами у формуванні та проведенні заходів, пов'язаних із підтриманням миру Силами Європейського Союзу. Проаналізовано проблеми та перспективи співпраці ЄС з Організацією Об'єднаних Націй та Організацією Північноатлантичного договору. За результатами дослідження було виокремлено низку політичних рішень, які необхідно виконати для формування спільних збройних сил ЄС. У статті представлено історію еволюції ідеї щодо спільних Сил Європейського Союзу, а також рішень, які були прийняті на послідовних зустрічах, присвячених їх створенню. Автором систематизовано основні припущення та вимоги до формування єдиних збройних сил Європейського Союзу з особливим акцентом на цільові групи ЄС як найбільш ефективний інструмент реалізації політики безпеки.У досліджені запропоновано концепцію створення постійного співробітництва PESCO як єдиної перспективи для раціоналізації оборонних витрат у ЄС. Визначено організаційно-правові вимоги та кваліфікаційні норми, які повинні мати претенденти до вступу у Сили Європейського Союзу. У роботі автор виокремлює п'ять ключових елементів, які необхідно виконати для бойових груп, щоб досягти відповідного рівня підготовки та оснащення для виконання широкого спектру завдань, що стосуються реагування на кризу, а також встановлення миру в джерелі конфліктів не лише в Європі.


Ключові слова
проект, PESCO, Європейська оборонна спільнота, Збройні сили, Європейський оборонний фонд, АТHЕNА, менеджмент, інноваційний проект.


Посилання
 1. Cichy, A. Szyjko, C. (2007). Bezpieczenstwo miedzynarodowe w teorii i praktyce. AON, Warszawa. 
 2. Fiott, D. Missiroli, A. Tardy, T. (2017).Permanent Structured Cooperation: What’s In a Name? EU Institute for Security Studies.
 3. Iwanowski, N. (2014). Teoria i praktyka wykorzystania grup bojowych Unii Europejskiej. AON, Warszawa. 
 4. Kaczmarek, J. (2000). NATO – Europa – Polska 2000. Atla2, Wrocław.
 5. Kitler, W. Marszalek, M. (2014). Bezpieczenstwo narodowe i miedzynarodowe wobec wyzwan wspolczesnego swiata. AON, Warszawa.
 6. O’Hanlon, M. (2017). Beyond NATO. A new security Architecture for Easter Europe, Washington.
 7. EU Military Rapid Response Concept, Brussels, 23 January 2009, supersedes the previous UE Military Concept dated 16 September 2003.
 8. The Maastricht Treaty, Title V, Art. J.1., Maastricht 1992, s. XIV/PL 78 – 82.
 9. Oleksiewicz, I. Wozny, A. (2018). Bezpieczenstwo militarne i pozamilitarne w regionie UE-NATO. Rambler, Warszawa.
 10. Sundelius, B. (2005). Disruptions – functional security for EU, Challiot Papers. 
 11. Wrzosek, M. (2012). Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwan i zagrozen.AON, Warszawa.
 12. Zieba,R. (2007). Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. EUROCORPS, https://www.eurocorps.org (8 November 2018). 
 14. IIS https://www.iiss.org (10 November 2018)
 15. Klub Jagiellonski, http://jagiellonski24.pl (10 November2018).
 16. The EU Commission, https://ec.europa.eu ( 8 November 2018).
 17. OSW - Centre of Eastern Studies, https://www.osw.waw.pl ( 5November 2018).
 18. Polish Institute of Foreign Affairs, http://www.pism.pl (5 November 2018).
 19. Przeglad NATO – NATO Review Magazine, https://www.nato.int (6 November 2018).
 20. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl (7 November 2018).
 21. SIPRI https://www.sipri.org (10 November 2018)
 22. Virtual Poland news, https://wiadomosci.wp.pl (6 November 2018).