Сутність ритейлу та розвиток інноваційних механізмів банківського ритейлу в Україні

Автори:
А. Я. Кузнєцова1, Н. І. Козьмук1, І. В. Жеребило1, О. В. Сидорова1, М. С. Зварич1
1. Університет банківської справи (Україна)
Сторінки:
316 - 331
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kuznyetsova, A., Kozmuk, N., Zherebylo, I., Sydorova, O., & Zvarych, M. (2018). The Essence of Retail and Development of Retail Banking Innovative Mechanisms in Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 4, 316-331. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-27


Анотація

В умовах динамічного розвитку роздрібного банківського бізнесу та зростання конкуренції, вітчизняні банки починають приділяти особливу увагу власним споживачам, розуміючи, що успішність діяльності банків у майбутньому залежатиме від довготривалих тісних партнерських відносин з клієнтами та від рівня їхньої задоволеності наданими послугами. Важливою характерною рисою сучасної банківської справи є те, що за формою та технологіями банківське обслуговування фізичних осіб все більше наближається до роздрібної торгівлі, ритейлу. Банки створюють клієнтоорієнтовану модель ведення бізнесу, пропонуючи специфічні види послуг специфічним групам клієнтів, намагаючись реалізувати принцип індивідуального обслуговування масової клієнтури. Зростає спроможність банків відзиватися на зміни та появу нових потреб споживачів. Таким чином, метою статті є узагальнення та відображення основних теоретичних аспектів та розвитку банківського ритейлу в Україні, пошук шляхів оптимізації та збільшення обсягів продажу банківських продуктів і банківських послуг, забезпечення ведення ефективної маркетингової політики банку в сучасних умовах. Для розвитку банківського ритейлу банкам необхідно втримати депозитні вклади, запропонувавши вкладникам більш вигідні умови порівняно з іншими банками; нарощувати ресурсну базу за рахунок залучення депозитів населення. Виведено низку специфічних рис та особливостей банківського ритейлу, якими є: локальна асортиментна політика – полягає в потребі коригування портфеля банківських продуктів в залежності від місця розташування банківської установи; складність банківських послуг – вимагає від клієнтів певного освітнього рівня; необхідність підтримки особистої ліквідності кожного клієнта – без її забезпечення стає неможливим ведення подальшої кредитної діяльності, забезпечення кругообігу коштів; індивідуалізація банківських послуг – полягає у врахуванні потреб і інтересів клієнтів банківської установи при формуванні пакету банківських послуг; диверсифікація банківських послуг – забезпечує як індивідуальний підхід до клієнта так і розширення спектру можливостей в виборі тих чи інших дій і перспектив. Крім того, в дослідженні наголошується на такій важливій складовій, як формування лояльності клієнта за рахунок: локаційного підходу до організації торгових точок; використання франчайзингової системи; спеціального угруповання асортименту; застосування спеціалізованого торгового обладнання; використання трейд-маркетингових технологій; вдосконалення форм розрахунків з покупцями; мінімального присутність торгового персоналу, пріоритету самообслуговування; автоматизації обліку, закупівель і зберігання товару; оптимізації діяльності логістичних структурних підрозділів та ін. Наведений перелік застосовуваних в статті технологій свідчить, що рітейл – це не тільки торгівля. Більшою мірою він являє собою особливу систему, в організаційному плані складається з посередницьких, логістичних, банківських структур, компаній оптової торгівлі. У процесі наукового дослідження використано методи логічного узагальнення і наукової абстракції, статистичний метод, табличний метод (при відображенні особливостей традиційного банківського обслуговування та банківського ритейлу) , схематичний метод (при відображенні основних трендів онлайн-ритейлу і переваг інноваційних технологій ведення банківського бізнесу) Результати дослідження дають підстави стверджувати, що для підвищення обсягів продажу банківських продуктів і банківських послуг, значну роль відіграє впровадження в діяльність банківських установ інноваційних заходів, що забезпечують новітні підходи до формування політики банківського ритейлу.


Ключові слова
бренд, імідж країни, конкурентоспроможність, стійкість, репутація країни.


Посилання
 1. Sait vydavnychoho domu “ImidzhMedia” [The website of the publishing house “ImageMedia”].http://www.trademanagement.ru Retrieved from http://www.trademanagement.ru/termin/57/ [in Ukrainian].
 2. Suchasni IT technologii v ryteili [Modern IT technologies in retail]. http://xitex.netRetrieved from http://xitex.net/suchasni-it-tehnologiyi-v-ritejli.htm [in Ukrainian].
 3. IT technologii v ryteili [IT technologies in retail]. http://datawiz.io Retrieved from http://datawiz.io/ru/blogs/ [in Ukrainian]. 
 4. Azaryan O.M., Antonyuk Ya.M., Apopiy V.V. and others (2007). Vnutrishnia torhivlia: rehionalni aspekty rozvytku[Domestic trade: regional aspects of development]. Donetsk: DonNUET [in Ukrainian].
 5. Antonyuk Y.M., Apopiy V.V., Mitsenko N.G. and others.; under ed. of Apopiy V.V., Balaban P.Yu. (2014). Vnutrishnia torhivlia Ukrainy: problem I perspektyvy rozvytku [Domestic trade of ukraine: problems and prospects of development].Lviv: “Novyi svit-2000” 
 6. Bilous T.D., Kharynovych D.O. Tendentsii rozvytku rozdribnyh torhovelnyh merezh [Trends in the development of retail chains]. http://intkonf.org Retrieved from http://intkonf.org/index.php?s=%EF%EE%EA%E0%E7%ED%25&paged=78 [in Ukrainian].
 7. McConnell C., Brue S., Flynn S. Essentials of Economics. McGraw-Hill Higher Education, 2013. — 570 p.
 8. Maibutnie onlain-ryteila: 5 holovnyh trendiv ryteila [Future of online retail: 5 main retail trends]. http://www.therunet.comRetrieved from http://www.therunet.com /articles/1260-buduschee-onlayn-riteyla-5-glavnyh-trendov [in Russian]. 
 9. Demchenko A.M. (2014). Suchasnyi stan bankivskoho ryteilu v Ukraini [The current state of bank retail in Ukraine].Finansovyi prostir – Financial space, 3 (15), 48-52 [in Ukrainian].
 10. Ofitsiynyi veb-sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official website of the National Bank of Ukraine]. https://bank.gov.ua  Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
 11. Sydorova O.V., Demchenko A.M. (2017). Rynok bankivskyh posluh v Ukraini ta mechanizmy yoho doslidzhennia [Market of banking services in Ukraine and mechanisms for its research]. http://fkd.org.uaRetrieved from http://fkd.org.ua/article/download/121172/116976
 12. Borysova N.K. (2010). Prakticheskie voprosy razrabotki korporativnykh standartov riteila [Practical issues in developing retail corporate standards].Bankovskiy riteil – Banking retail, 5 [in Russian].
 13. Zolotova Ye.A. (2007). Sovremennaya situatsyia na rynke potrebitelskoho kreditovania v Stavropolskom krae [The current situation in the consumer lending market in the Stavropol Territory]. Finansy i kredit – Finance and credit, 32 (272), 23–30 
 14. PLP Law Group. Retrieved from http://plp.kiev.ua [in Ukrainian].