Інновації у викладанні права, етики та соціальної відповідальності в бізнес-школі: ціннісно-орієнтований підхід до лідерства та сталого розвитку

Автори:
Ф. Дж. Кавіко1, Б. Г. Муджтаба1
1. Південно-східний університет Нова (США)
Сторінки:
263 - 281
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Cavico, F. J., & Mujtaba, B. G. (2018). Teaching Law, Ethics, and Social Responsibility in a School of Business: A Value-Driven Approach to Leadership and Sustainability. Marketing and Management of Innovations, 4, 263-281 http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-23


Анотація

Суспільство не завжди приймає раціональні рішення, у зв’язку з цим необхідним є створення формальних та неформальних можливостей саморозвитку особистості. Історія свідчить, що висококваліфіковані спеціалісти як в технічних, так і в соціальних галузях приймають нераціональні рішення, що спричинили появу низки негативних наслідків, наприклад, Чорнобильська аварія; лікарська помилка під час операції може призвести до втрати життя пацієнта; інженери проектують та будують мости і споруди, що руйнуються внаслідок прийнятих помилкових інженерних рішень у ході реалізації будівельних проектів. В минулому філософи та вчені перевіряли та доводили різні теоретичні гіпотези, які виявилися помилковими (наприклад, теза, що земля плоска, яка з часом спростувалась). У статті автори приходять до висновку, що найдосвідченіші професіонали здатні помилятись та приймати помилкові рішення. Автори стверджують, що існування даного факту для певної категорії населення є очевидним та зрозумілим, тоді як для інших необхідний певний час для прийняття даного факту та зміни їх парадигми. У зв’язку з цим, громадськість потребує відповідного навчання та самовдосконалення з метою розвитку навиків прийняття більш раціональних та етичних рішень. При цьому необхідним є розгляд проблем правильного вибору (з філософської точки зору) при вивченні  дисциплін з етики. У даній статті автори пропонують практичні рекомендації щодо розробки та самостійного вивчення курсу з етики, що охоплює ключові питання моралі, цінностей, соціальної відповідальності та сталого розвитку для майбутніх спеціалістів, керівників та лідерів. У статті пояснюється етичний егоїзм, релятивізм, утилітаризм та кантівська етика. Методологія даного дослідження заснована на "найкращих практиках", а також на власному п'ятдесятирічному досвіді авторів статті. Таким чином, весь зміст та пропозиції, що запропоновані у статті, були апробовані авторами у реальних умовах викладання, що створює базис для їх удосконалення протягом декількох десятиліть. Так, наведені пропозиції та рекомендації можуть бути інтегровані в існуючі навчальні програми факультетами, що викладають курси з етики та інші філософські дисципліни. Автори пропонують впроваджувати запропоновані двадцять три «поради з викладання». 


Ключові слова
етика, мораль, викладання, утилітаризм, Кантівська етика, релятивізм, егоїзм, соціальна відповідальність, стійкість.


Посилання
 1. Al-Abbadi, I., Alkhateeb, F.M., Khanfar, N. M., Mujtaba, B. G., & Latif, D. A., (2009). Pharmacy Students' Perceptions of the Teaching Evaluation Process in Jordan. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2(3), 181-190.
 2. Cavico, F. J. and Mujtaba, B. G. (2016). Developing a Legal, Ethical, and Socially Responsible Mindset for Sustainable Leadership. Davie, Florida: ILEAD Academy, LLC. 
 3. Cavico, F. J. and Mujtaba, B. G. (2014). Legal Challenges for the Global Manager and Entrepreneur. Dubuque, Iowa: Kendall Hunt Publishing Company
 4. Cavico, F. J. and Mujtaba, B. G. (2013). Business Ethics: The Moral Foundation for Effective Leadership, Management, and Entrepreneurship, 3rdedition. Boston, Massachusetts: Pearson Custom Publishing. 
 5. Cavico, Frank J., Mujtaba, Bahaudin G., Nonet, G., Rimanoczy, Isabel, and Samuel, Marissa (2015). Developing a Legal, Ethical, and Socially Responsible Mindset for Business Leadership. Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 2, No. 6, pp. 9-26. 
 6. Costello, T. (1994). Making the tough choices: Do you persevere, compromise or ignore? Cooking For Profit, 5(23), 13.
 7. Enghagen, L. K. (1990). Teaching ethics in hospitality & tourism education. Hospitality Research Journal, 14(2), 467-474.
 8. George, R. T. (2008). Ethical perceptions of hospitality students and the discussion of ethical behavior. Journal of Hospitality & Tourism Education, 20(2), 16-22.
 9. Hegarty, J. A. (1990). Ethics in hospitality education. International Journal of Hospitality Management, 9(2), 106-109.
 10. Huang, C.; Mujtaba, G. B.; Cavico, F.; and Sims, R. L. (July 2006). Ethics and Executives: A Cross-Cultural Comparison of Japan, Taiwan, and the United States. International Business and Economics Research Journal,5(7), 9-22.
 11. Jaszay, C. (2002). Teaching ethics in hospitality programs. Journal of Hospitality & Tourism Education, 14(3), 58-63.
 12. Kaifi, Belal A. (2012). Organizational Behavior: Managing and Leading Organizations. Aeon Publishing Inc.: United States. 
 13. Kaifi, B, Mujtaba, B. G., and William, A.A. (October 2009). Online college education for computer-savvy students: a study of perceptions and needs. Journal of College Teaching & Learning, 6(6), 1-16. 
 14. Khan, M. M., & McCleary, K. W. (1996). A proposed model for teaching ethics in hospitality. Hospitality & Tourism Educator, 8(4), 7-11.
 15. Kovaleski, D. (2004). Companies stay clean with ethics training. Corporate Meetings & Incentives, 23(10), 22.
 16. Lieux, E. M. & Winquist, S. C. (1991). Instruction in writing combined with an introduction to ethics in a professional discipline. Hospitality & Tourism Educator, 3(2), 34-35. 
 17. Lin, J. M., Martin, L., & Cobanoglu, C. (2002). Educators' perceptions of business ethics       in hospitality. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 2(3/4), 47.
 18. Lundberg, C. C. (1994). Topic paper: The views of future hospitality leaders on   business ethics. Hospitality & Tourism Educator, 6(2), 11-13.
 19. Lynn, Christine (2010). Teaching Ethics with an Integrated Online Curriculum. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 9(2), 123 – 129.Retrieved on October 26, 2018 from: https://docplayer.net/783092-Teaching-ethics-with-an-integrated-online-curriculum.html
 20. Lynn, C., Howey, R., & Combrink, T. (2007). Students' responses to ethical dilemmas. FIU Hospitality Review, 25(2), 1-9.
 21. March, L. & Schmidgall, R. J. (1999). Teaching legal and ethical issues: Where does tip reporting fit? Journal of Hospitality & Tourism Education, 11(2-3), 60-63.
 22. Martin, L. J. (1998). Integrating ethics into the hospitality curriculum. Journal of Hospitality & Tourism Education, 10(2), 22-25.
 23. Mujtaba, B. G. (2014). Managerial skills and practices for global leadership.ILEAD Academy: Florida. 
 24. Mujtaba, B. G., (2003). Ethical Implications of Employee Monitoring: What Leaders Should to Consider! Journal of Applied Management and Entrepreneurship,8(3), 22-47. Available on: http://www.huizenga.nova.edu/jame/employeemonitoring.htm 
 25. Mujtaba, B. G., (1999). Cross Cultural Marketing Ethics: Literature Review and Training Suggestions. Journal of Global Competitiveness, 7(1), 235 -251.
 26. Mujtaba, B. G., (1997a). Corporate Ethics Training Programs. Journal of Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 24(1), 130-131. 
 27. Mujtaba, B. G., (1997b). Business Ethics Survey: A perspective from the retail industry. Journal of Developments in Business Simulation and Experiential Learning,24(1), 186-187. 
 28. Mujtaba, B. G., (1996). Ethics and Morality in Business. Journal of Global Competitiveness(JGC), 4(1), 339-345. 
 29. Mujtaba, B. G., & McCartney, T. (2007). Managing workplace stress and conflict amid change. Llumina Press: Florida.
 30. Mujtaba, B. G., and Gibson, J. (2007). The creation and implementation of a formal faculty orientation and training program in higher education. Journal of College Teaching and Learning, 4(6), 17-24. 
 31. Mujtaba, B. G., and Kennedy, J. W. (2005). Facilitating Affectively to Increase Learning and Decrease Cheating in the Classroom. Journal of College Teaching and Learning,2(7), 60-66. 
 32. Mujtaba, B. G., Preziosi, R.; & Mujtaba, L. (April 2004). Adult Learning, Assessment, and the Extraordinary Teacher. Journal of College Teaching and Learning, 1(4), 29-37. 
 33. Mujtaba, B. G., & Mujtaba, L. (March 2004). Diversity Awareness and Management in Adult Education. Journal of College Teaching and Learning, 1(3), 65-75
 34. Mujtaba, B. G., and Sims, R.L. (2006). Socializing Retail Employees in Ethical Values: The Effectiveness of the Formal versus Informal Methods. Journal of Business and Psychology,21(2), 261-272. Available at: http://www.springerlink.com/content/18r533570827151h/
 35. Mujtaba, B. G., McCartney, Cavico, F.; and DiPaolo, P. (1999). Business Ethics Survey of Managers and Their Associates in the Retail Industry. Journal of Global Competitiveness,7(1), 427 - 440. 
 36. Pelletier, R. A., & Mujtaba, B. G. (2015). Maximizing Employee Happiness and Well-being: An Examination of Value Creation and Competitive Advantage at Zappos. Advances in Social Sciences Research Journal, 2(4), 220-232. 
 37. Stevens, B., & Brownwell, J. (2000). Communicating standards and influencing behavior. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. 41(2), 39-43.
 38. Teowkul, K., Seributra, N. J., Sangkaworn, C., Jivasantikarn, C., Denvilai, S, and Mujtaba, B. G. (2009). Motivational Factors of Graduate Thai Students Pursuing Master and Doctoral Degrees in Business. RU International Journal, 3(1), 25-56. 
 39. Upchurch, R. S. (1998). Ethics in the hospitality industry: An applied model. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(6), 227-233.
 40. Vallen, G. & Casado, M. (2000). Ethical principles for the hospitality curriculum. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(2), 44-51.
 41. Whitney, D. L. (1989). The ethical orientations of hotel managers and hospitality                   students: Implications for industry, education, and youthful careers. Hospitality Education & Research Journal, 13(3), 187-192.
 42. Yeung, S. (2004). Hospitality ethics curriculum: An industry perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(4), 253-262.
 43. Yeung, S & Pine, R. (2003). Designing a hospitality ethics course content from the students' perspective. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 3(2), 19.
 44. Yooyen, A., Pirani, M. and Mujtaba, G. B. (2011). Expectations versus Realities of Higher Education: Gap Analysis and University Service Examination. Contemporary Issues in Education Research, 4(10), 25-35. 
 45. Zareen, M., Razzaq, K. and Mujtaba, B. G. (December 2015). Impact of Transactional, Transformational and Laissez-Faire Leadership Styles on Motivation: A Quantitative Study of Banking Employees in Pakistan. Public Organization Review, 15(4), 431-549. DOI 10.1007/s11115-014-0287-6.