Екологічні інновації як невід’ємна складова розвитку системи обліку мінеральних ресурсів: врахування природного капіталу при прийнятті управлінських рішень

Автори:
С. Вегера1, О. Малей1, О. Романова1, В. Сушко1
1. Полоцький державний університет (Республіка Білорусь)
Сторінки:
244 - 262
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Vegera, S., Malei, A., Romanova, O., & Sushko, V. (2018). Environmental Innovation as a Part of Mineral Resources Accounting and Financial Reporting Development for Natural Capital Involvement in Management Decision-Making Process. Marketing and Management of Innovations, 4, 244-262. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-22


Анотація

У статті автори визначають необхідність врахування природного капіталу при прийнятті управлінських рішень у ході реформування існуючої системи бухгалтерського обліку та звітності мінеральних ресурсів. При цьому автори розглядають процес реформування існуючої системи обліку як екологічні інновації, що створюють передумови для використання нових моделей ведення бізнесу, які забезпечують зменшення екодеструктивного впливу на навколишнє природне середовище та стимулюють раціональне використання природних ресурсів. На основні результатів дослідження автори визначають мінеральні ресурси як невід’ємну частину природного капіталу. При цьому в існуючій системі обліку та звітності підприємств (користувачів надр) дані про використання мінеральних ресурсів (як складової природного капіталу) відсутні, що тим самим підтверджує актуальність даного дослідження. Метою статті є теоретичне обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення методів обліку мінеральних ресурсів на підприємствах (користувачах надр) в контексті концепції природного капіталу. У рамках дослідження автори використовували наступні методи: синтез, аналіз, порівняння, логічне узагальнення, висновок за аналогією, класифікацію, групування, тощо. З метою виокремлення ідентичності / не ідентичності понять «мінерали», «запаси корисних копалин», «мінеральні ресурси» та «мінеральна сировина» автори систематизують підходи до їх визначення з точки зору формування інформаційної бази даних про використання мінеральних ресурсів в рамках розробки системи їх обліку. У статті запропоновано тривимірну класифікацію корисних копалин з точки зору прогнозованої економічної вигоди від їх використання. Авторами доведено, що мінеральні ресурси можуть виступати об'єктом бухгалтерського обліку, оскільки вони мають усі необхідні характеристики, що притаманні активам підприємства. Так, авторами розроблено подвійну модель обліку мінеральних ресурсів (як складової природного капіталу) та їх відображення в бухгалтерських (фінансових) звітах підприємств, яка дозволяє представляти інформацію про природний капітал стейкхолдерам у двох аспектах: вартість залучення мінеральних ресурсів та економічного потенціалу їх використання, що дозволить усунути викривлення інформації у системі обліку та забезпечить інформаційну базу для подальших відповідних досліджень. У відповідності до мети дослідження автори розробили систему рекомендацій щодо вдосконалення системи бухгалтерських (фінансових) форм звітності підприємств (користувачів мінеральних ресурсів), що надають інформацію про використання природного капіталу та його виснаження, що збільшує інформаційну цінність звітності, її прогнозні характеристики і набуває особливого значення при прийнятті управлінських рішень у сфері раціонального використання природного капіталу.


Ключові слова
екологічні інновації, природний капітал, корисні копалини, користувачі надр.


Посилання
 1. The depletion of natural capital will be one of the most acute problems of business in the XXI century. (2014, June 18). Retrieved from: http://www.pr-release.ru/cat/news/49647. 
 2. Mass demonstration of support for measures to account for natural capital at the Rio Summit. (2012, June 20). Retrieved from: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/06/20/massive-show-support-action-natural-capital-accounting-rio-summit
 3. On approval of the National Security Concept of the Republic of Belarus. (2010, November 9). Retrieved from: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575
 4. Development strategy of the geological industry and intensification of the development of the mineral resource base of the Republic of Belarus until 2025. (2013, March 6). Retrieved from: http://minpriroda.gov.by/uploads/files/000724_477221_strategia_geologia.doc .
 5. Altukhova, Yu. V., Shirobokov, V. G. (2010). Accounting and analytical support for managing sustainable development of agricultural enterprises.Voronezh: Origins.
 6. Zamula, I. V. (2010). Accounting of environmental activities in ensuring sustainable development of the economy. Zhytomyr: State Tehnological University.
 7. Richard, J. (2000). Accounting: Theory and Practice. France: Finance and Statistics.
 8. Shevlyukov, A. P. (2009). Paradigms of the Russian model of capital property accounting.Gomel: Belarusian University of Trade and Economics Consumer Cooperation.
 9. Wright, Ch. D. (2007). International Petroleum Accounting.Moscow: Olimp-business.
 10. Johnston, D. (2005). Analysis of the economics of exploration, risks and agreements in the international oil and gas industry. Moscow: Olimp-business.
 11. Mygkih, M. A. (2006). The need to fully account for the cost of exploration, development and operation of oil fields. Retrieved from: http://www.auditfin.com/fin/2006/5/Mygkih/Mygkih%20.pdf.
 12. Chaya, V. T. (2010). Features of accounting in oil and gas companies.Audit and financial analysis,1, 59–82.
 13. Horngren, H. T. (1995). Accounting: management aspect. Moscow: Finance and Statistics.
 14. Agoshkov, M. I. (1974). Techno-economic assessment of the extraction of minerals from the subsoil. Moscow: Nedra.
 15. Dunaev, F. F. (1983). Economics of the oil and gas industry: studies. Moscow: Nedra.
 16. Zyleva, N. V. (2015). About the possibilities of analyzing search costs based on indicators of external reporting. Bulletin of Omsk University. Series “Economy”,1,24–29.
 17. Ibragimova, A. Kh. (2012). Methodological aspects of cost accounting for exploration. Retrieved from: http://www.auditfin.com/fin/2012/1/2012_I_02_03.pdf.
 18. Egorin, P. G. (1988). Economic analysis of the activities of geological organizations. Moscow: Nedra.
 19. Popov, A. Yu. (2013). Peculiarities of accounting for search assets. News of the Ural State University of Economics, 5,69–75.
 20. Unukovich, A.V. (2012) Geological and economic assessment of mineral deposits of Belarus.Minsk: Belarussian Science.
 21. Tsalko, V. G. (2011). Nedra of Belarus - one of the main wealth of the country. Economy of Belarus, 2,70–78.
 22. Code of the Republic of Belarus on Subsoil. (2008, July 14). Retrieved from: http://kodeksy.by/kodeks-o-nedrah 
 23. Mining Law of Ukraine. (1999, October 6). Retrieved from: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=11212.
 24. Sekisov, G. V. (1994) Mineral objects and their rational development. Moscow: Science.
 25. On Subsoil and Subsoil Use. (2010, June 24). Retrieved from: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31379.
 26. Tax Code of the Russian Federation (Part Two). (2000, July 19). Retrieved from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
 27. Shimova, O. S. (2012) Environmental Economics: studies. Manual. Moscow: Infra-M.
 28. Prokhorov, A. M. (1975). Minerals. Retrieved from: http://bse.sci-lib.com/article090698.html.
 29. On approval of the Regulation on the procedure for maintaining the state cadastre of the subsoil of the Republic of Belarus. (2014, January 1). Retrieved from: http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm12/sovm017.htm
 30. The conceptual framework of financial reporting. (2018, March). Retrieved from: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/06/main/kontseptualnye_osnovy_na_sayt.pdf
 31. Overview of the main provisions of the revised System of National Accounts 1993 (2008 SNA) and proposals for their phased application in the statistics of the CIS countries. (2008). Retrieved from: http://budgetrf.ru/stat/Publications/cis/sns08.pdf.
 32. United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources. (2010). Retrieved from: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/unfc2009/UNFC2009_ES39_r.pdf.
 33. Alekperov, V. Yu. (2013). Oil potential. Retrieved from: http://www.lukoil.ru/press.asp?div_id=2&year=2002&id=349&pr=yes.
 34. International Financial Reporting Standard (IFRS) 6 "Exploration and evaluation of mineral reserves". (2005, June 30). Retrieved from: http://allmsfo.ru/images/stories/Downloads/msfo/IFRS/ifrs06.pdf.
 35. International Financial Reporting Standard (IAS) 16 “Fixed Assets”. (2014, June 30). Retrieved from: http://allmsfo.ru/images/stories/Downloads/msfo/IAS/ias16.pdf.
 36. International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 “Fair Value Measurement”. (2013, December 12). Retrieved from: http://allmsfo.ru/images/stories/Downloads/msfo/IFRS/ifrs13.pdf.
 37. Resolution of the Ministry of Finance of the Republic of Belarus №26 “Instructions for accounting of fixed assets”. (2012, April 30). Retrieved from: http://www.bntu.by/images/stories/msf/econ/doc/uchet_osn_sr.pdf
 38. Provision on accounting “Accounting of Fixed Assets”. (2001, March 30). Retrieved from: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&fld=134&dst=100011,0&rnd=0.6808385398557937#03557818765084544
 39. Resolution of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Ministry of Finance of the Republic of Belarus, Ministry of Architecture and Construction of the Republic of Belarus No. 162/131/37 “On the procedure for the revaluation of fixed assets not completed by the construction of facilities, non-installed equipment”. (2010, November 5). Retrieved from: http://pravo.newsby.org/belarus/postanov5/pst173.htm 
 40. Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation N 91n “On Approval of Guidelines for Accounting for Fixed Assets”. (2003, October 13). Retrieved from: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print=1&nd=102097221&rdk=2&&empire=
 41. On approval of the General chart of accounts. (2013, August 6). Retrieved from: http://www.mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CONTABILITATE/ordine/ Plan%20de%20conturi%20.pdf.
 42. Instructions for the application of the chart of accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business transactions of enterprises and organizations. (1999). Retrieved from: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=11650#A000000001.
 43. Kuter, M. I. (2008). Accounting Theory: Studies. Moscow: Finance and Statistics.
 44. Hendriksen, E. S. (2000). Accounting theory: studies.Moscow: Finance and Statistics.
 45. Vegera, S.G., Metla, O.S. (2015). Assessment and accounting of mineral resources as part of natural capital: problems and solutions. Accounting and analysis, 9, 8–15.
 46. Vegera, S.G. (2011). Development of land accounting methodology in the context of the modern theory of rent. Novopolotsk: Polotsk State University.
 47. Statement of financial accounting standards № 69 «Disclosures about oil and gas producing activities an amendment of FASB statements 19, 25, 33 and 39». (1982, November). Retrieved from: http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175823287861&blobheader= application%2Fpdf.
 48. Statement of recommended practice «Accounting for oil and gas exploration, development, production and decommissioning Activities». (2001, June 7). Retrieved from: http://oiac.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/SORP.pdf.
 49. Prospects for the development of accounting in the extractive industries? (2010, May). Retrieved from http://www.pwc.ru/ru_RU/RU/training/ifrs-us-gaap/bulletin/ifrs-newletter-may10.pdf.