Інновації в управлінні публічними фінансами сталого людського розвитку

Автори:
Л. В. Козарезенко1, Ю. М. Петрушенко2, О. І. Тулай3
1. Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
2. Сумський державний університет (Україна)
3. Тернопільський національний економічний університет (Україна)
Сторінки:
191 - 202
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kozarezenko, L., Petrushenko, Y., & Tulai, O. (2018). Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development. Marketing and Management of Innovations, 4, 191-202. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-17


Анотація

Доведено, що особливості країн з соціально-орієнтованою економікою визначаються як достатнім обсягом видатків на утримання та розвиток соціальної сфери, так і їх суттєвим впливом на добробут громадян, про що свідчить індекс людського розвитку, який розраховується на основі сукупності показників матеріального становища населення та соціально-демографічних індикаторів. У категорії з найвищим рівнем людського розвитку традиційно перебувають країни з скандинавською та західноєвропейською моделями соціально-економічного розвитку. Виявлено, що, незважаючи на значні обсяги державного фінансового забезпечення галузей соціальної сфери в даних країнах посилюється диверсифікація джерел фінансування проектів і програм у освітній та медичній галузі, відбувається розвиток страхової медицини та накопичувального рівня пенсійної системи. Доведено доцільність використання цілісної архітектоніки фінансового регулювання економіки, подальше удосконалення положень щодо інституційних механізмів фінансового забезпечення сталого людського розвитку, які цілеспрямовано застосовуються державними інститутами. За допомогою запропонованої моделі та розрахунків доведено граничні умови управління соціальними видатками Державного та місцевих бюджетів України, що спрямовуються на людський розвиток. Обґрунтовано, що 10% є оптимальною граничною нормою щорічних темпів зростання відповідних видатків на п’ятирічному зрізі. При цьому встановлено недопустимість щорічного зменшення обсягів фінансування більше, ніж на 10% від обсягів фінансування попередніх років. Наголошено, що вдосконалення системи фінансового регулювання сталого людського розвитку має здійснюватися з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку, економічної циклічності, перетворень фінансової системи та провідного досвіду країн з розвинутою та трансформаційною економікою.


Ключові слова
фінансова політика, бюджетна політика, фінансове забезпечення, інновації, видатки бюджету, сталий людський розвиток.


Посилання
 1. Bobukh. I. (2014). Tendenciyi parametriv formuvannya lyuds`kogo potencialu Ukrayiny` u mizhnarodnomu konteksti [Trends in the parameters of formation of human potential of Ukraine in the international context].Aktual`ni problemy` ekonomiky`- Actual problems of the economy, 3, 334–341. [in Ukrainian].
 2. Bogolib, T. (2015). Byudzhetna polity`ka yak instrument makroekonomichnoyi stabil`nosti [Budget policy as an instrument of macroeconomic stability]. Ekonomichny`j chasopy`s XXI - Economic Journal XXI, 3-4(1), 84-87. [in Ukrainian].
 3. Campbell, Y. John. (2006). Household Finance. Retrieved from  http://campbell_afapresidentialaddress_jf2006.pdf/.
 4. Chugunov, I. & Kozarezenko, L. (2017). Derzhavne finansove reguliuvannia rozvytku liudskogo potencialu [State financial regulation of human potential development]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 3, 116–132[in Ukrainian].
 5. Geets, V. (2009). Suspil`stvo, derzhava, ekonomika: fenomenologiya vzayemodiyi ta rozvy`tku [Society, state, economics: phenomenology of interaction and development].Kyiv: In-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukrayiny`. [in Ukrainian].
 6. Hicks, N. (1980). Economic Growth and Human Resources. World Bank Staff Working Paper. no. 408. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/178991468739490287/Economic-growth-and-human-resources
 7. Kolesov, V. (Eds.). (2008). Chelovecheskoe razvitie: novoe izmerenie social'no-jekonomicheskogo progressa [Human development: a new dimension of socio-economic progress]. Moscow: Prava cheloveka. [in Russian].
 8. Kozarezenko, L. (2016). Finansova polityka rozvytku liudskogo potencialu [Financial Policy for the Development of Human Potential]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].
 9. Lucas,R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.
 10. Machlup, F. (1984). The Economics of Information and Human Capital. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
 11. Mankiw, G.,Romer D. & Weil D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 407–438.
 12. Mehrotra, S. & Jolly, R. (1997). Development with a Human Face: Experiences in Social Achievement and Economic Growth. Oxford:Oxford UniversityPress
 13. Murphy, K., Shleifer, A. & Vishny, R. (1991). The Allocation of Talent: Implications for Growth. Quarterly Journal of Economics, 106, 503–530.
 14. Petrushenko, Y. (2014). Analysis of the Stability of Local Budgets in the Context of Financial Policy of the Territorial Communities Development. European Journal of Economic Studies, 3, 170-176. [in Ukrainian].
 15. Petrushenko, Yu. (2013). Finansove zabezpechennia socialno-ekonomichnogo rozvytku terytorialnykh gromad: konceptualni zasady ta praktychnyi instrumentariy [Financial support of socio-economic development of territorial communities: conceptual foundations and practical tools]. Sumy: University Book [in Ukrainian].
 16. Popov, V. (2011). Strategii jekonomicheskogo razvitija[Economic Development Strategies]. Moscow: Vysshaja shkola jekonomiki [in Russian].
 17. Pospelova, T. (2011). Mexanizmy` derzhavnogo upravlinnya lyuds`ky`m rozvy`tkom v Ukrayini [Mechanisms of public administration of human development in Ukraine]. Donecz`k: Noulidzh [in Ukrainian].
 18. Sen, А. (1989). Development as Capability Expansion. Journal of Development Planning, 19, 41–58.
 19. Stefanyshyn, O. (2006). Lyuds`ky`j potencial ekonomiky` Ukrayiny` [The human potential of the Ukrainian economy]. Lviv: Vy`davny`chy`j centr LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].
 20. Stiglitz, J. (2011). Krutoe pike: Amerika i novyj jekonomicheskij porjadok posle global'nogo krizisa [Steep dive: America and the new economic order after the global crisis].Moscow: Exmo. [in Russian].
 21. Taragul, L. (Eds.). (2012). Byudzhetna pidtry`mka ta podatkove sty`mulyuvannya nacional`noyi ekonomiky` Ukrayiny` [Budget support and tax incentives for the national economy of Ukraine].Irpin`: Feniks [in Ukrainian].
 22. Tulai, O. (2016). Derzhavni finansy i staliy liudskiy rozvytok: konceptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public Finances and Sustainable Human Development: Conceptual Dominances and Dialectic Unity]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].
 23. Tulai, O. (2017). Conceptual framework for state budget policy formation. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space, pp. 44–50. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].
 24. Wheeler, D. (1980). Human Resource Development and Economic Growth in Developing Countries: A Simultaneous Model. World Bank Staff Working Paper. no. 407. 129 p.