Віртуальна електростанція як мережа співробітництва

Автори:
Е. Ропушинська-Сурма1, М. Венглаж1
1. Вроцлавський університет науки і техніки (Польща)
Сторінки:
136 - 149
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Ropuszynska-Surma, E., & Weglarz, M. (2018). A Virtual Power Plant as a Cooperation Network. Marketing and Management of Innovations, 4, 136-149. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-13


Анотація

Значною проблемою польської економіки є виконання вимог кліматичної та енергетичної політик ЄС, у відповідності до яких частка відновлюваних джерел енергії у загальному обсязі виробництва енергії до 2020 року повинна становити 15%. Так, наприкінці 2016 р. частка відновлюваних джерел енергії у Польщі становила лише 13,54%. У рамках даного дослідження, автори розглядають розвиток віртуальних електростанцій як можливість збільшення частки відновлюваних джерел енергії в загальній структурі виробництва електроенергії. Автори визначають віртуальну електростанцію як ІТ-структуру, яка поєднує різні види джерел енергії, споживачів та виконує функції зберігання, обміну або продажу як в самій системі, так із іншими сегментами ринку в режимі реального часу за допомогою смарт-мережі. Позитивний вплив віртуальних електростанцій на електромережу полягає у забезпеченні енергетичної безпеки, стабільності та надійності експлуатації, оптимізації використання енергетичних ресурсів, зниженні навантаження та балансуванні надлишком електроенергії в малих розподільних електромережах. Головна мета статті – розробити нову бізнес-модель віртуальної електростанції в умовах Польщі. Для досягнення поставленої мети було встановлено наступні завдання: (i) опис концепції віртуальних організацій, (ii) огляд наявних бізнес-моделей та (iii) правових можливостей для створення віртуальних електростанцій. Автори досліджують основні нормативно-правові акти, які регулюють права споживачів та особливості функціонування мікрокластерів, що підтримують ідею створення інноваційних продуктів та послуг на енергетичному ринку, таких як віртуальні електростанції. У статті представлена нова концепція бізнес-моделі, в якій увагу приділено мережі співпраці між різними видами енергетичних об'єктів. Нова концепція розглядається як інструмент збільшення та оптимізації використання наявних ресурсів компанії для створення нових продуктів або послуг відповідно до потреб енергетичного ринку з метою отримання додаткової вартості (збільшення конкурентних переваг або підвищення рентабельності).


Ключові слова
бізнес-модель, мікрокластер, мережа, віртуальна електростанція, споживчі сегменти.


Посилання
 1. Act of April 10 (1997) the Energy Law, Journal of Laws of 2012, item 1059 with later amendments.
 2. Act of February 20 (2015) on renewable energy sources, Journal of Laws of 2015, item 478.
 3. Act of December 29 (2015) on renewable energy sources and the Energy Law Act, Journal of Laws of 2015, item 2365.
 4. Act of June 22 (2016) on renewable sources energy and some other acts, Journal of Laws of 2016, item 925.
 5. Act of June 5 (1998) on poviat self-government, Journal of Laws of 2016, item 814. 
 6. Act of March 8 (1990) on local government, Journal of Laws of 2016, item 446.
 7. Afuah, A., & Tucci, Ch.L. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 8. Amit, R., Zott, C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22, 493-520.
 9. Asmus, P. (2010). Microgrids, Virtual Power Plants and Our Distributed Energy Future. The Electricity Journal, 23(10), 72-82.
 10. Baden Fuller, & Ch., Haefliger, S. (2013). Business models and technological innovation. Long Range Planning, 46, 419-426.
 11. Bojar, E., Bojar, M., & Pylak ,K. (2010). Energia odnawialna w klastrze. Rynek Energii,1(86), 91-98.
 12. Borgosz-Koczwara, M., & Herlender, K. (2009). Regionalny klaster energii odnawialnej. Elektro Info, 1/2, 73-77.
 13. Borgosz-Koczwara, M., & Herlender, K. (2007). Klaster na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wrocław: Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska.
 14. Boulton, R., Libert, B., & Samek, S. (2000).Cracking the Value Code. How Successful Business Are Creating Wealth in the New Economy. USA: Harper Collins. Retrieved from http://credu.bookzip.co.kr/Resource/EnglishBook/PDF/AH30013.pdf.
 15. Central Statistical Office. (2017). Environment. Warsaw: Central Statistical Office.
 16. Chesbrough, H., & Rosenbloom, R.S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox corporation’s technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529-555.
 17. Cichosz, P., & Wiącek, P. (2017). Czy klastry energii zmienia polską energetykę? Z. Połecki, & P. Pijarski (Eds.), Rynek energii elektrycznej. Polityka i ekonomia(pp. 72-79). Lublin: Politechnika Lubelska. 
 18. Drucker, P.F. (2001). Myśli przewodnie Druckera, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o.
 19. Frąckowiak, A., & Szambelańczyk, M. (2015). Spółdzielnie energetyczne – sposoby wdrożenia w Polsce. Czysta Energia,1. Retrieved from: http://e-czytelnia.abrys.pl/czysta-energia/2015-1-832/prawo-9711/spoldzielnie-energetyczne-sposoby-wdrozenia-w-polsce-19499.
 20. Gochnio, W. (2016, November). Problemy współpracy sprzedawców zobowiązanych z prosumentami na lokalnych rynkach energii. Paper presented at Science and Technical Conference NOT. „Lokalne uwarunkowania rynku energii w Polsce”, Warszawa.
 21. Gochnio, W., & Kulesa, M. (2017), Zmiany na rynku energii elektrycznej wywołane nowelizacją ustawy o OZE oraz nową ustawą o efektywności energetycznej. Z. Połecki, & P. Pijarski (Eds.), Rynek energii elektrycznej. Polityka i ekonomia(pp. 18-31). Lublin: Politechnika Lubelska.
 22. Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., & Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Warszawa: SGH.
 23. Grabowski, M., & Roberts, K.H. (2016, March). Reliability seeking virtual organizations: Challenges for high reliability organizations and resilience engineering. Safety Science. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2016.02.016.
 24. Hamel, G. (2000). Leading The Revolution. Boston: Harvard Business School Press. Retrieved from http://credu.bookzip.co.kr/Resource/Englishbook/PDF/AE30402.pdf.
 25. Kamieniecka, M. (2017). Model biznesu jako przedmiot sprawozdawczości finansowej. Research Papers of Wrocław University of Economics, 472, 106-114. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 26. Kucęba, R. (2011a). Wirtualna elektrownia. Wybrane aspekty organizacji i zarządzania podmiotami generacji rozproszonej. Toruń: Scientific Society For Organization And Management "Dom Organizatora".
 27. Kucęba, R. (2011b). Struktura inteligentnego systemu wspomagania zarządzania wirtualną elektrownią. Rynek Energii,1(92), 80-86.
 28. Lovins, A.B. (1990, September). The negawatt revolution. Across the Board, The Conference Board Magazine, XXVII (9), 18-23.
 29. Magretta, J. (2002). Why business models matter.Harvard Business Review, 80(5), 86-92.
 30. Mahadevan, B. (2000). Business models for internet-based ecommerce. An anatomy.California Management Review, 42 (4), 55-69.
 31. Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., Jasiński, B.M., & Chrysidu-Budnik, A. (2012). Sieci międzyorganizacyjne: współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 32. Nogalski, B., Szpitter, A.A., & Brzóska, J. (2017). Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 33. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 34. Pang, L. (2001). Understanding Virtual Organizations. Information Systems Control Journal, 6, Retrieved from http://www.moderntimesworkplace.com/good_reading/GRVirtOrg/Virtual.Organization.Pang.2001.pdf.
 35. Smith, W.K., Binns, A., & Tushman, M.L. (2010). Complex business models: managing strategic paradoxes simultaneously. Long Lange Planning, 43(2), 448-461.
 36. Szalbierz, Z., & Ropuszyńska-Surma, E. (2014). Sieci współpracy o charakterze regionalnym - na przykładzie sektora energetycznego. J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina (Eds), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu(pp. 415-428), Toruń: Scientific Society For Organization And Management "Dom Organizatora".
 37. Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Lange Planning, 43, 172-194.
 38. The virtual organization. (2018, November 23). The Economist, Retrieved from https://www.economist.com/node/14301746.
 39. Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic Markets, 8 (2), 3-8.
 40. Weill, P., & Vitale, M.R. (2001). Place to Space – Migrating to e-Business Models.Boston, Massachusetts: Harvard Business School Publishing Corporation.
 41. Wierzbiński, M. (2015). Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne. Research Papers of Wrocław University of Economics,398, 481-499. doi: 10.15611/pn.2015.398.46.
 42. Wierzbiński, M. (2017). Model biznesowy a innowacyjność. Research Papers of Wrocław University of Economics,472, 471-484. doi: 10.15611/pn.2015.398.46.
 43. Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent developments and future research. Journal of Management, 37 (4), 1019-1042.