Сучасні тренди впливу на економічний розвиток країн: електронна комерція та дослідження і розробки

Автори:
Т. Г. Затонацька1, О. Д. Рожко1, Н. В. Ткаченко1
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Сторінки:
129 - 135
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zatonatska, T., Rozhko, O., & Tkachenko, N. (2018). Modern Trends of Impact on Economic Development of Countries: E-Commerce and R&D. Marketing and Management of Innovations, 4, 129-135. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-12


Анотація

Стрімкий розвиток інформаційних технологій забезпечує високі темпи зростання обсягів електронної комерції. Визначено, що в Україні електронний бізнес розвивається трохи повільніше, ніж у сусідніх країнах, що зумовлено економічною, соціальною та політичною нестабільністю, низькою купівельною спроможністю населення, зниженням попиту на товари і послуги, девальвацією гривні, валютними коливаннями тощо. У статті актуалізується питання виявлення залежностей між електронною комерцією та інвестиціями у дослідження та розробки з економічним розвитком країни, а також пошуку інструментів виміру ступеня впливу електронної комерції на економічне зростання. Метою статті є побудова комплексу економіко-математичних моделей для оцінки впливу електронної комерції та інвестицій у дослідження та розробки на економічний розвиток країн. Порівнюючи результати моделювання за трьома країнами, визначено, що значення електронної комерції та витрат на дослідження та розробки є більш вагомим для зростання ВВП на душу населення в Україні та Польщі, що пояснюється більш високим рівнем розвитку інформаційних технологій в Австрії та її наближення до точки насичення відносно показників зростання інноваційних галузей. При порівнянні ступенів впливу параметрів електронної комерції та витрат на дослідження та розробки в зазначених країнах авторами, було виявлено, що лише в Австрії електронна комерція займає першу позицію. При аналіз параметрів моделей трьох країн, визначено, що ВВП на душу населення є найбільш чутливим до зміни показників саме в українській моделі. Що свідчить про те, що економіка України є менш стійкою у порівнянні з Польщею та Австрією. У рамках дослідження, доведено, що витрати на  дослідження та розробки та електронної комерції має суттєвий плив на економічний розвиток країн та сприяє підвищенню обсягу внутрішнього валового продукту й продуктивності виробництва. 


Ключові слова
електронна комерція, дослідження та розробки, економічний розвиток, економічне зростання, економіко-математичне моделювання.


Посилання
 1. Anvari, R. & Norouzi, D. (2018), “The impact of e-commerce and R&D on economic development in some selected countries”, available at https://fardapaper.ir/mohavaha/uploads/2018/01/Fardapaper-The-Impact-of-E-commerce-and-RD-on-Economic-Development-in-Some-SelectedCountries.pdf (Accessed 25 October 2018).
 2. Liu, Tk., Chen, Jr., Huang, C. J. & Yang, Chi. (2013). E-commerce, R&D, and productivity: Firm-level evidence from Taiwan. Information Economics and Policy, 25, 272-283.
 3. Lund M., J. F., & McGuire, S. (2005). Institutions and development: Electronic commerce and economic growth. Organization Studies, 26(12), 1743-1763.
 4. Karlsson, E. & Liljevern, J. (2017). ICT Investment and the Effect on Economic Growth: International business school «Jönköping university», Bachelor thesis.
 5. Yousefi, A. (2011). The impact of information and communication technology on economic growth: evidence from developed and developing countries. Economics of Innovation and New Technology, 20:6,581-596.
 6. Niebel, T. (2016). ICT and economic growth: Comparing developing, emerging and developed countries. ZEW Discussion Papers, 14,117.
 7. Venturini, F. (2006). ICT and Productivity Resurgence: A growth model for the Information Age. IDEAS Working Paper Series from RePEc, 259.
 8. Hossain, Z., Ishaq Bhatti, M. & Ali, Z. (2004). An econometric analysis of some major manufacturing industries: A case study. Managerial Auditing Journal, 19: 6, 790-795. 
 9. Pham, T. & Nguyen, D. (2010). Does exchange rate policy matter for economic growth? Vietnam evidence from a cointegration approach. Economics Bulletin, 1, 169-181.
 10. Zatonatska, T. & Novosolova, V. (2017). Modeljuvannja vplyvu elektronnoji komerciji na ekonomičnyj rozvytok krajiny. [Modeling of impact of e-commerce on economic development]. Finansovo-kredytna dijalʹnistʹ: problemy teoriji ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(22),265-273.
 11. Zatonatska, T. (2018). Models for analysis of impact of the e-commerce on indicators of economic development of Ukraine, Poland and Austria. Marketing and Management of Innovations, 2, 44-53. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-04
 12. The official site of Eurostat. (2018), available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Accessed 25 October 2018).
 13. The official site of World Bank (2018), available at: https://data.worldbank.org/ (Accessed 25 October 2018).
 14. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2018), available at: https://www.minfin.gov.ua/ (Accessed 25 October 2018).