Механізм модернізації виробничої сфери промислового підприємства згідно з вимогами інформаційної економіки

Автори:
О. Квілінський1
1. Лондонська академія науки і бізнесу (Англія)
Сторінки:
116 - 128
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Кwilinski, A. (2018). Mechanism of Modernization of Industrial Sphere of Industrial Enterprise in Accordance with Requirements of the Information Economy. Marketing and Management of Innovations, 4, 116-128. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11


Анотація

У статті встановлено, що для ефективного розвитку промислового підприємства в умовах інформаційної економіки слід модернізувати виробничу сферу підприємства. Головна мета дослідження – розробка оптимального механізму модернізації промислової сфери відповідно до вимог інформаційної економіки для розвитку промислового підприємства. Для вирішення цієї проблеми розроблено механізм модернізації виробничої сфери промислового підприємства відповідно до вимог інформаційної економіки, який базується на використанні моделі оцінки впливу заходів щодо модернізації виробничого сектора та моделі координації проектів модернізації промислової сфери. Це дає можливість автоматизації, роботизації та інформатизації виробничих та технологічних процесів промислового підприємства на основі збалансування критеріїв максимізації фінансових результатів та конкурентоспроможності. Встановлено, що розвиток промислового підприємства в умовах інформаційної економіки повинен базуватися на модернізації виробничого сектору, оскільки саме в цій галузі спостерігається найбільший розрив промислових підприємств з провідними підприємствами. Також аналіз досліджень у цьому напрямку дозволив зробити висновок, що проблема модернізації галузі не є новою, але аспект розвитку промислового підприємства в процесі його адаптації до інформаційної економіки недостатньо освітлений. Тому існує необхідність розробки механізму модернізації виробничої сфери промислового підприємства відповідно до вимог інформаційної економіки, яка повинна містити інструменти для розвитку підприємства в контексті сучасної економіки та забезпечити формування проектів з модернізації виробничої сфери, їх взаємної координації та узгодження планів реалізації, а також контролю за впровадженням. Пропонується побудувати механізм модернізації виробничої сфери промислового підприємства відповідно до вимог інформаційної економіки на основі використання моделі оцінки впливу заходів щодо модернізації виробничої сфери та модель координації проектів з модернізації виробничої сфери. Модель оцінки впливу заходів щодо модернізації виробничого сектору є інструментом визначення впливу заходів щодо модернізації виробничого сектору на конкурентоспроможність промислового підприємства та його фінансових результатів, а також створення підстав для формування модернізації проектів, які є групами суміжних видів діяльності. Модель узгодження проектів модернізації промислового виробництва забезпечує вирішення таких завдань, як оцінка зв'язності та сумісності заходів модернізації, визначення ресурсних витрат заходів модернізації, визначення послідовності заходів модернізації, групування можливих заходів у проекти модернізації виробничого сектора. У подальших дослідженнях є необхідність розробки комплексу моделей та допоміжних інструментів, які є основою механізму модернізації виробничої сфери промислового підприємства, відповідно до вимог інформаційної економіки, що дозволяє обґрунтовувати та впроваджувати розробку промислової сфери промислового підприємства відповідно до особливостей функціонування в умовах інформаційної економіки.


Ключові слова
механізм, модернізація, виробнича сфера, промислове підприємство, інформаційна економіка, оцінка впливу, координація проекту.


Посилання
 1. Altenburg, T. (2011). Industrial policy in developing countries: overview and lessons from seven country cases. Bonn: German Development Institute. ISBN 978-3-88985-533-6. Retrieved from http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/3341/pdf/DP_4.2011.pdf
 2. Benkler, Y. (2003). Freedom in the commons: towards a political economy of information. Duke Law Journal, 52(6), 1245-1276. 
 3. Benkler, Y. (2006). The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. New Haven and London: Yale University Press.
 4. Cimoli, M., Dosi, G., & Stiglitz, J. E. (Eds.). (2009).Industrial policy and development. The political economy of capabilities accumulation. Oxford: Oxford University Press.
 5. Graham, O. L. (1994). Losing time: The industrial policy debate. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 6. Hodson, H. (2015). AI interns: Software already taking jobs from humans. New Scientist. Retrieved from https://www.newscientist.com/article/mg22630151.700-ai-interns-software-already-taking-jobs-from-humans/#.VY2CxPlViko
 7. Hroznyi, I., Kuzmak, O., Kuzmak, O. & Rusinova O. (2018). Modeling management of diversification of foreign economic interactions. Problems and Perspectives in Management. Vol. 16, Vol. 1, 155-165. Retrieved from http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.15
 8. Information economy report (2017). UNSTAD. Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_overview_en.pdf
 9. Ivanov, S., Liashenko, V., Kamińska, B., & Kvilinskyi, O. (2017). Koncepcja oceny modernizacji [A concept of modernization evaluation]. European Cooperation, 12(19), 86-101.
 10. Karpenko, L., Serbov, M., Kwilinski, A., Makedon, V., Drobyazko, S. (2018). Methodological platform of the control mechanism with the energy saving technologies. Academy of Strategic Management Journal, 17(5), 1939-6104-17-5-271: 1-7. https://www.abacademies.org/articles/Methodological-platform-of-the-control-mechanism-1939-6104-17-5-271.pdf
 11. Kharazishvili, Y., Lyashenko, V., Zaloznova, Y., & Kvilinskyi, O. (2016). Impact of infrastructure component on socioeconomic approach to modernization of the region. European Cooperation, 8(15), 108-119.
 12. Krahn, H. J., Lowe, G. S., Hughes, K. D. (2008).Work, Industry, and Canadian Society (6th ed.). Toronto, ON: Nelson Education. 
 13. Kwilinski, A., (2017). Development of industrial enterprise in the conditions of formation of information economics. Thai Science Review, Autumn 2017, 85 – 90. Retrieved from https://doi.org/10.5281/zenodo.1414236
 14. Lakhno, V., Malyukov, V., Bochulia, T., Hipters, Z., Kwilinski, A., & Tomashevska, O. (2018). Model of Managing of the Procedure of Mutual Financial Investing in Information Technologies and Smart City. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(8), 1802– 1812. Retrieved from http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_08_181/IJCIET_09_08_181.pdf
 15. Lin, Justin, Chang, Ha-Joon (2009). Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin and Ha-Joon Chang. Development Policy Review, 27(5), 483–502. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2009.00456.x
 16. Pająk, K., Kamińska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(21), 204-217. Retrieved from https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i21.91052
 17. Plohotnik, O. O. (2013). Information provision of management of production and financial potential of metallurgical enterprises in the conditions of the network economy. Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences), 1(2), 232-238.
 18. Reddy, G. S., Srinivasu, R., Rikkula, S. R., & Rao, V. S. (2009). Management information system to help managers for providing decision making in an organization. International Journal of Reviews in Computing. Retrieved from http://www.ijric.org/volumes/Vol5/1Vol5.pdf
 19. Yakubovskiy, M., Liashenko, V., Kamińska, B., & Kvilinskyi, O. (2017). Economy modernization of industrial regions (based on the example of Ukraine). In P. Głowski & O. Kvilinskyi (Eds.), Economic transformation in Ukraine: comparative analysis and European experience, (pp. 12-29). Warsaw: Consilium Sp. z o. o. Retrieved from https://institute-icd.org/wp-content/uploads/2016/07/Monografia_Kvilinskyi.pdf