№4, 2018

М. Г. Х. Крафт
Передумови та перспективи амбідекстерного лідерства (мова оригіналу - англійська)
5 - 13
С. Галич, С. М. М. Дандан, А. Г. Зоран
Інтуїтивне прийняття рішень в громадських комунальних організаціях: досвід Словенії (мова оригіналу - англійська)
14 - 25
66 - 72
М. Ващенко, Л. М. Таранюк, Ю. І. Данько, К. В. Таранюк
Оцінювання технологічної готовності країн світу до впровадження радикальних інновацій (мова оригіналу - англійська)
86 - 97
І. Х. Бакарі, А. Ідді, Ю. Ібрагім
Визначення детермінант фінансової інклюзивності топ-десяти країн Африки: GMM підхід (мова оригіналу - англійська)
98 - 106
Т. Г. Затонацька, О. Д. Рожко, Н. В. Ткаченко
Сучасні тренди впливу на економічний розвиток країн: електронна комерція та дослідження і розробки (мова оригіналу - англійська)
129 - 135
Е. Ропушинська-Сурма, М. Венглаж
Віртуальна електростанція як мережа співробітництва (мова оригіналу - англійська)
136 - 149
М. Альнасоур
Якість Інтернет-комунікацій: B2B модель для Йорданії (мова оригіналу - англійська)
161 - 178
Л. Джейсевічуйте-Уфартіен, І. Скаккаускіене
Вплив споживчої поведінки на імідж жіночого волейболу в Литві (мова оригіналу - англійська)
179 - 190
Л. В. Козарезенко, Ю. М. Петрушенко, О. І. Тулай
Інновації в управлінні публічними фінансами сталого людського розвитку (мова оригіналу - англійська)
191 - 202
Л. Мура, М. Марчевська, М. Дубравська
Словацький роздрібний бізнес: панельна регресійна модель (мова оригіналу - англійська)
203 - 211
Ш. Чоудхарі, С. Дхілон
Емпіричний вимір відношення споживачів до онлайн-шоппінгу (мова оригіналу - англійська)
212 - 220
П. С. Берзін, О. В. Шишкіна, О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко
Інновації в ризик-менеджменті ділової активності економічних агентів (мова оригіналу - англійська)
221 - 233
А. Хосеін, Мд. Ю. Х. Хан
Вплив зеленого маркетингу на поведінку споживачів в Бангладеші (мова оригіналу - англійська)
298 - 306
A. Мігала-Вархол, М. Пастернак-Маличка
Рівень життя населення країн ЄС: вплив освіти та інновацій (мова оригіналу - англійська)
307 - 315
А. Я. Кузнєцова, Н. І. Козьмук, І. В. Жеребило, О. В. Сидорова, М. С. Зварич
Сутність ритейлу та розвиток інноваційних механізмів банківського ритейлу в Україні (мова оригіналу - англійська)
316 - 331
В. Я. Левицький
Інноваційне управління проектами: спільна оборонна політика ЄС (мова оригіналу - англійська)
332 - 338
О. О. Гречишкіна, М. П. Самоховець
Роль прямих іноземних інвестицій у фінансування інноваційного розвитку Республіки Білорусь (мова оригіналу - англійська)
339 - 348
349 - 360
361 - 371
Т. А. Васильєва, Ю. В. Гаруст, Н. В. Винниченко, А. В. Височина
Оптимізація рівня фінансової децентралізації як інструмент управління інноваційним економічним розвитком країни (мова оригіналу - англійська)
382 - 391