№1, 2018

О.П. Косенко, Р.О. Побережний, М.С. Пантелєєв, Н.М. Побережна
Методичний підхід щодо визначення рівня сприятливості зовнішнього середовища до розвитку підприємств (мова оригіналу - англійська)
15 - 26
І.Е. Новікова, В.С. Мартинюк, О.Р. Бедюх, О.О. Харіна
Академічний капіталізм: українські тенденції формування та європейська практика (мова оригіналу - англійська)
27 - 44
В.В. Божкова, О.В. Птащенко, Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида
Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації (мова оригіналу - українська)
73 - 82
Л.К. Гліненко, Ю.А. Дайновський
Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України (мова оригіналу - українська)
83 - 102
Є.В. Крикавський, Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар
Фасування продуктів: маркетинг contra екологія (мова оригіналу - українська)
103 - 117
М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна
Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільноти (мова оригіналу - українська)
118 - 129
Ю.Є. Петруня, Т.О. Пасічник
Вплив новітніх технологій на логістику та управління ланцюгами поставок (мова оригіналу - українська)
130 - 139
Х.М. Беспалюк, Н.І. Горбаль, О.В. Денисюк
Психологічі чинники при формуванні тактики ціноутворення (мова оригіналу - українська)
140 - 151
О.І. Маслак, Н.Є. Гришко, К.О. Воробйова, О.О. Глазунова
Оптимізація механізму управління інтелектуальним капіталом України (мова оригіналу - англійська)
169 - 183
В.В. Смачило, В.Ю. Халіна, Є.В. Кильницька
Розвиток соціального підприємництва в Україні як інноваційної форми бізнесу (мова оригіналу - англійська)
235 - 246
Л.В. Смолій, А.О. Ревуцька, І.М. Новак
Вплив інноваційного чинника на економічну динаміку в країнах Європи (мова оригіналу - англійська)
247 - 258
О.В. Прокопенко, Р. Корнатовскі
Особливості сучасної стратегічної ринково-орієнтованої діяльності підприємств (мова оригіналу - українська)
295 - 303
П. Будінській, М. Безвода
Інноваційний підхід до управління кредитним ризиком (мова оригіналу - англійська)
327 - 337
M. Буткус, А. Мацюліте-Снікієн, К. Матузєвіцю, В. Давидович,
Дослідження ставлення суспільства до наслідків імміграції на прикладі країн ЄС (мова оригіналу - англійська)
338 - 352
353 - 361
А. Касич, М. Вохозка
Аналітичне забезпечення управління стійким розвитком підприємства (мова оригіналу - англійська)
371 - 381
382 - 390
І.Є. Ярова, Н.В. Мішеніна, Т.І. Пізняк
Просторовий аналіз відтворення лісоресурсного потенціалу: еколого-економічний аспект (мова оригіналу - українська)
406 - 418
А. Шевякова, Н. Перова, М. Асанова, С. Полєвой
Маркетингові аспекти псевдомарнотратного споживання та якість життя: на прикладі Республіки Казахстан (мова оригіналу - англійська)
419 - 438